Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2010:1877 · Visa fulltext
Varumärkeslag (2010:1877)
Departement: Justitiedepartementet L3
Ikraft: 2011-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:225, bet. 2010/11:NU6, rskr. 2010/11:55, EUTL195/2004 s16, EUTL299/2008 s25, EUTL78/2009 s1 EUTL93/2006 s1, EUTL93/2006 s12, EGTL60/1989 s1, EUTL39/2008 s16, EUTL179/1999 s1, EUTL299/2007 s1
CELEX-nr: 32004L0048, 32008L0095, 32009R0207, 32006R0509, 32006R0510, 31989R1576, 32008R0110, 31999R1493, 32007R1234
Ändring, SFS 2014:253
Rubrik: Lag (2014:253) om ändring i varumärkeslagen (2010:1877)
Omfattning: nuvarande 3 kap. 21 § betecknas 3 kap. 22 §; ändr. 3 kap. 5 §, rubr. närmast före 3 kap. 21 §; ny 3 kap. 21 §
Ikraft: 2014-07-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:77, bet. 2013/14:JuU20, rskr. 2013/14:210
Ändring, SFS 2014:814
Rubrik: Lag (2014:814) om ändring i varumärkeslagen (2010:1877)
Omfattning: ändr. 2 kap. 7 §
Ikraft: 2015-02-21
Förarbeten: Prop. 2013/14:129, bet. 2013/14:UU25, rskr. 2013/14:323
Ändring, SFS 2014:1339
Rubrik: Förordning (2014:1339) om ikraftträdande av lagen (2014:814) om ändring i varumärkeslagen (2010:1877)
Omfattning: ikrafttr. av 2014:814
Ändring, SFS 2015:767
Rubrik: Lag (2015:767) om ändring i varumärkeslagen (2010:1877)
Omfattning: ändr. 10 kap. 7 §
Ikraft: 2016-01-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:32, bet. 2015/16:MJU4, rskr. 2015/16:47
Ändring, SFS 2016:228
Rubrik: Lag (2016:228) om ändring i varumärkeslagen (2010:1877)
Omfattning: upph. 3 kap. 20 §, 10 kap. 12 §; ändr. 3 kap. 13, 14, 16, 19, 21 §§, 8 kap. 3 §, 9 kap. 3, 6 §§, 10 kap. 6, 10, 11 §§, rubr. närmast före 3 kap. 13, 19 §§
Ikraft: 2016-09-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:57, bet. 2015/16:JuU10, rskr. 2015/16:159
Ändring, SFS 2016:374
Rubrik: Lag (2016:374) om ändring i varumärkeslagen (2010:1877)
Omfattning: ändr. 1 kap. 3 §, 2 kap. 8 §, 10 kap. 4, 5, 6 §§, rubr. närmast före 1 kap. 3 §, 10 kap. 4, 5 §§
Ikraft: 2016-06-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:123, bet. 2015/16:NU18, rskr. 2015/16:202
Ändring, SFS 2016:375
Rubrik: Lag (2016:375) om ändring i lagen (2016:228) om ändring i varumärkeslagen (2010:1877)
Omfattning: ändr. 10 kap. 6 § i 2016:228
Förarbeten: Prop. 2015/16:123, bet. 2015/16:NU18, rskr. 2015/16:202
Ändring, SFS 2016:1017
Rubrik: Lag (2016:1017) om ändring i varumärkeslagen (2010:1877)
Omfattning: ändr. 2 kap. 10 §
Ikraft: 2017-07-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:180, bet. 2016/17:CU4, rskr. 2016/17:31
Ändring, SFS 2017:993
Rubrik: Lag (2017:993) om ändring i varumärkeslagen (2010:1877)
Omfattning: ändr. 1 kap. 3 §, 10 kap. 4, 5, 6 §§
Ikraft: 2018-01-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:221, bet. 2017/18:NU6, rskr. 2017/18:22
Ändring, SFS 2018:287
Rubrik: Lag (2018:287) om ändring i varumärkeslagen (2010:1877)
Omfattning: ändr. 9 kap. 2 §, 10 kap. 3 §
Ikraft: 2018-05-25
Förarbeten: Prop. 2017/18:111, bet. 2017/18:CU19, rskr. 2017/18:232
Ändring, SFS 2018:1652
Rubrik: Lag (2018:1652) om ändring i varumärkeslagen (2010:1877)
Omfattning: ändr. upph. 10 kap.; nuvarande 1 kap. 16, 17 §§ betecknas 1 kap. 17, 18 §§, nuvarande 2 kap. 27, 28 §§ betecknas 2 kap. 28, 29 §§, nuvarande 2 kap. 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 §§ betecknas 2 kap. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 §§, nuvarande 5 kap. 14, 15 §§ betecknas 5 kap. 15, 16 §§, nuvarande 5 kap. 16, 17, 18, 19, 20, 21 §§ betecknas 5 kap. 18, 19, 20, 21, 22, 23 §§; ändr. 1 kap. 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 11 §§, de nya 1 kap. 17, 18 §§, 2 kap. 1, 4, 7, 8, 9, 10, 24 §§, de nya 2 kap. 29, 33, 34, 35 §§, 3 kap. 1, 3, 5 §§, 5 kap. 3, 11 §§, den nya 5 kap. 16 §, 6 kap. 1, 2, 3 §§, 8 kap. 1, 4 §§, rubr. närrmast före 1 kap. 1, 8 §§, 6 kap. 2, 3 §§, rubr. närmast före nuvarande 1 kap. 16, 17 §§ sätts närmast före de nya 1 kap. 17, 18 §, rubr. närmast före de nuvarande 2 kap. 27, 28 §§ sätts närmast före de nya 2 kap. 28, 29 §§, rubr. närmast före nuvarande 2 kap. 29, 30, 31, 32, 33 och 35 §§ sätts närmast före de nya 2 kap. 31, 32, 33, 34, 35, 37 §§, rubr. närmast före de nuvarande 5 kap. 16 18, 19, 20 §§ sätts närmast före de nya 5 kap. 18, 20, 21, 22 §§; nytt 10 kap., nya 1 kap. 16 §, 2 kap. 1 a, 27, 30 §§, 3 kap. 1 a, 23 §§, 5 kap. 14,17 §§, rubr. närmast före 1 kap. 16 §, 2 kap. 1 a, 27 §§, 3 kap. 23 §
Ikraft: 2019-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:267, bet. 2018/19:NU5, rskr. 2018/19:14
Ändring, SFS 2020:545
Rubrik: Lag (2020:545) om ändring i varumärkeslagen (2010:1877)
Omfattning: ändr. 8 kap. 1 §
Ikraft: 2020-09-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:149, bet. 2019/20:NU18, rskr. 2019/20:312
Ändring, SFS 2021:561
Rubrik: Lag (2021:561) om ändring i varumärkeslagen (2010:1877)
Omfattning: ändr. 2 kap. 7, 8, 33 §§
Ikraft: 2021-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2020/21:125, bet. 2020/21:NU23, rskr. 2020/21:336, direktiv (EU) 2015/2436
Ändring, SFS 2022:500
Rubrik: Lag (2022:500) om ändring i varumärkeslagen (2010:1877)
Omfattning: ändr. 9 kap. 4 §
Ikraft: 2022-06-03
Förarbeten: Prop. 2021/22:136, bet. 2021/22:TU17, rskr. 2021/22:302