Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2010:173 · Visa fulltext
Förordning (2010:173) om alkoholskatt
Departement: Finansdepartementet S2
Ikraft: 2010-04-01
Förarbeten: EUTL9/2009 s12, EUTL197/2009 s24, EUTL359/2004 s1, EGTL302/1992 s1, EGTL253/1993 s1
CELEX-nr: 32008L0118, 32009R0684, 32004R2073, 31992R2913, 31993R2454
Upphävd: 2023-02-13
Ändring, SFS 2011:390
Rubrik: Förordning (2011:390) om ändring i förordningen (2010:173) om alkoholskatt
Omfattning: upph. 22, 23, 24, 25 §§, rubr. närmast före 22 §; ändr. 20 §
Ikraft: 2011-05-15 överg.best.
Ändring, SFS 2011:1475
Rubrik: Förordning (2011:1475) om ändring i förordningen (2010:173) om alkoholskatt
Omfattning: upph. 4 §, rubr. närmast före 4 §
Ikraft: 2012-01-01
Ändring, SFS 2012:328
Rubrik: Förordning (2012:328) om ändring i förordningen (2010:173) om alkoholskatt
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 2012-07-01
Förarbeten: EUTL121/2012 s1
CELEX-nr: 32012R0389
Ändring, SFS 2012:697
Rubrik: Förordning (2012:697) om ändring i förordningen (2010:173) om alkoholskatt
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2012-12-15
Ändring, SFS 2013:237
Rubrik: Förordning (2013:237) om ändring i förordningen (2010:173) om alkoholskatt
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2013-07-01
Ändring, SFS 2013:512
Rubrik: Förordning (2013:512) om ändring i förordningen (2010:173) om alkoholskatt
Omfattning: upph. 14 §, rubr.närmast före 14 §
Ikraft: 2013-07-01
Ändring, SFS 2016:306
Rubrik: Förordning (2016:306) om ändring i förordningen (2010:173) om alkoholskatt
Omfattning: ändr. 16, 20 §§
Ikraft: 2016-05-01 överg.best.
Ändring, SFS 2022:183
Omfattning: upph.