Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2010:769 · Visa fulltext
Förordning (2010:769) med instruktion för Myndigheten för tillgängliga medier
Departement: Kulturdepartementet
Ikraft: 2010-08-01
Förarbeten: Jfr prop. 2009/10:115, bet. 2009/10:KU25, rskr. 2009/10:331
Ändring, SFS 2010:1927
Rubrik: Förordning (2010:1927) om ändring i förordningen (2010:769) med instruktion för Talboks- och punktskriftsbiblioteket
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Jfr prop. 2010/11:1, utg.omr. 17, bet. 2010/11:KrU1, rskr. 2010/11:113
Ändring, SFS 2012:923
Rubrik: Förordning (2012:923) om ändring i förordningen (2010:769) med instruktion för Talboks- och punktskriftsbiblioteket
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 15 §§
Ikraft: 2013-01-01
Ändring, SFS 2013:10
Rubrik: Förordning (2013:10) om ändring i förordningen (2010:769) med instruktion för Myndigheten för tillgängliga medier
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 2013-03-01
Ändring, SFS 2014:181
Rubrik: Förordning (2014:181) om ändring i förordningen (2010:769) med instruktion för Myndigheten för tillgängliga medier
Omfattning: ändr. 4 §; nya 4 a, 5 a §§, rubr. närmast före 5 a §
Ikraft: 2014-05-15
Ändring, SFS 2014:1584
Rubrik: Förordning (2014:1584) om ändring i förordningen (2010:769) med instruktion för Myndigheten för tillgängliga medier
Omfattning: upph. 9 §; ändr. 1, 2, 8, 16, 19 §§; nya 9, 9 a, 17 a §§, rubr. före 7 §, närmast före de nya 9, 9 a, 17 a §§, rubr. närmast efter 9 §
Ikraft: 2015-01-01
Ändring, SFS 2019:638
Rubrik: Förordning (2019:638) om ändring i förordningen (2010:769) med instruktion för Myndigheten för tillgängliga medier
Omfattning: ändr. 1, 2, 3 §§
Ikraft: 2020-01-01