Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2010:2043 · Visa fulltext
Försäkringsrörelselag (2010:2043)
Departement: Finansdepartementet FPM
Ikraft: 2011-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:246, bet 2010/11:FiU8, rskr. 2010/11:62, EGT294/2001 s1, EGT207/2003,1, EGTL330/1998 s1, EUTL24/2004 s1, EUTL335/2009 s1, EGTL375/1985 s3, EUTL76/2008 s42
CELEX-nr: 32001R2157, 32003R1435, 31998L0078, 32004R0139, 32009L0138, 31985L0611, 32008L0018
Ändring, SFS 2011:461
Rubrik: Lag (2011:461) om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043)
Omfattning: ändr. 6 kap. 3 §
Ikraft: 2011-11-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:71, bet. 2010/11:FiU26, rskr. 2010/11:234
Ändring, SFS 2011:887
Rubrik: Lag (2011:887) om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043)
Omfattning: ändr. 15 kap. 9 §, 16 kap. 17 §
Ikraft: 2011-08-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:135, bet. 2010/11:FiU38, rskr. 2010/11:315, EUTL302/2009 s32
CELEX-nr: 32009L0065
Ändring, SFS 2012:198
Rubrik: Lag (2012:198) om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043)
Omfattning: ändr. 16 kap. 12 §, rubr. närmast före 16 kap. 12 §
Ikraft: 2012-05-15
Förarbeten: Prop. 2011/12:70, bet. 2011/12:FiU38, rskr. 2011/12:184, EUTL331/2010 s120
CELEX-nr: 32010L0078
Ändring, SFS 2013:115
Rubrik: Lag (2013:115) om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043)
Omfattning: ändr. 17 kap. 5 §
Ikraft: 2013-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:45, bet. 2012/13:JuU15, rskr. 2012/13:154
Ändring, SFS 2013:166
Rubrik: Lag (2013:166) om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043)
Omfattning: ändr. 11 kap. 45 §, 12 kap. 74, 75 §§, 13 kap. 27 §
Ikraft: 2013-04-25 överg.best.
Förarbeten: Bet. 2012/13:FiU27, rskr. 2012/13:180
Ändring, SFS 2013:235
Rubrik: Lag (2013:235) om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043)
Omfattning: ändr. 11 kap. 12 §, 12 kap. 43 §, 13 kap. 18 §
Ikraft: 2013-06-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:61, bet. 2012/13:CU15, rskr. 2012/13:190
Ändring, SFS 2013:443
Rubrik: Lag (2013:443) om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043)
Omfattning: ändr. 12 kap. 91 §
Ikraft: 2013-07-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:74, bet. 2012/13:JuU24, rskr. 2012/13:235
Ändring, SFS 2013:456
Rubrik: Lag (2013:456) om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043)
Omfattning: upph. 16 kap. 13 §, rubr. närmast före 16 kap. 13 §; ändr. 1 kap. 22 §, 2 kap. 15, 16 §§, 11 kap. 1, 33, 36, 37, 39 §§, 12 kap. 82, 83, 85, 86 §§, 13 kap. 33, 34, 36, 37 §§, 16 kap. 14 §, 17 kap. 1, 5 §§
Ikraft: 2013-07-15 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:95, bet. 2012/13:FiU36, rskr. 2012/13:211
Ändring, SFS 2013:583
Rubrik: Lag (2013:583) om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043)
Omfattning: ändr. 2 kap. 12 §, 6 kap. 3, 12 §§
Ikraft: 2013-07-22
Förarbeten: Prop. 2012/13:155, bet. 2012/13:FiU31, rskr. 2012/13:292
Ändring, SFS 2013:672
Rubrik: Lag (2013:672) om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043)
Omfattning: ändr. 1 kap. 12 §, 9 kap. 1, 10 §§, rubr. närmast före 10 §; ny 9 kap. 8 a §
Ikraft: 2013-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:160, bet. 2012/13:FiU30, rskr. 2012/13:297, EUTL326/2011, s113
CELEX-nr: 32011L0089
Ändring, SFS 2013:745
Rubrik: Lag (2013:745) om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043)
Omfattning: ändr. 11 kap. 4 §, 12 kap. 37 §, 13 kap. 15 §
Ikraft: 2013-11-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:166, bet. 2012/13:CU22, rskr. 2013/14:1
Ändring, SFS 2014:494
Rubrik: Lag (2014:494) om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043)
Omfattning: ändr. 14 kap. 16 §; ny 14 kap. 5 a §
Ikraft: 2014-08-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:161, bet. 2013/14:FiU31, rskr. 2013/14:275
Ändring, SFS 2014:552
Rubrik: Lag (2014:552) om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043)
Omfattning: ändr. 11 kap. 1, 22 §§, 12 kap. 6 §; ny 11 kap. 7 a §, rubr. närmast före 11 kap. 7 a §
Ikraft: 2014-08-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:86, bet. 2013/14:CU26, rskr. 2013/14:293
Ändring, SFS 2014:852
Rubrik: Lag (2014:852) om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043)
Omfattning: ändr. 12 kap. 7 §
Ikraft: 2014-08-02
Förarbeten: Prop. 2013/14:215, bet. 2013/14:CU35, rskr. 2013/14:341
Ändring, SFS 2015:67
Rubrik: Lag (2015:67) om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043)
Omfattning: nya 11 kap. 18 a §, 12 kap. 69 a §, 13 kap. 23 a §
Ikraft: 2015-04-01
Förarbeten: Prop. 2014/15:41, bet. 2014/15:SkU13, rskr. 2014/15:105
Ändring, SFS 2015:68
Rubrik: Lag (2015:68) om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043)
Omfattning: upph. 11 kap. 18 a §, 12 kap. 69 a §, 13 kap. 23 a §
Ikraft: 2016-07-01
Förarbeten: Prop. 2014/15:41, bet. 2014/15:SkU13, rskr. 2014/15:105
Ändring, SFS 2015:700
Rubrik: Lag (2015:700) om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043)
Omfattning: upph. 5, 6, 7, 8, 9 kap., 1 kap. 8 §, 3 kap. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 22 §§, 4 kap. 5, 6, 8 §§, 14 kap. 8, 17 §§, 16 kap. 4, 5 §§, rubr. till 14 kap., rubr. närmast före 1 kap. 8 §, 3 kap. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 22 §§, 4 kap. 6, 8 §§, 14 kap. 17 §, 16 kap. 4, 5 §§; nuvarande 10 kap. betecknas 14 kap., nuvarande 17 kap. betecknas 21 kap., nuvarande 14 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 §§ betecknas 17 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 §§, nuvarande 14 kap. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 §§ betecknas 17 kap. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 §§, nuvarande 14 kap. 16 § betecknas 17 kap. 29 §, nuvarande 14 kap. 18 § betecknas 17 kap. 30 §, nuvarande 16 kap. 1, 2, 3 §§ betecknas 18 kap. 1, 2, 3 §§, nuvarande 16 kap. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 §§ betecknas 18 kap. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 §§, nuvarande 16 kap. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 §§ betecknas 18 kap. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 §§; ändr. 1 kap. 1, 6, 7, 12, 13, 19, 20, 23 §§, 2 kap. 2, 4, 10, 19 §§, 3 kap. 2, 17 §§, 4 kap. 2, 18 §§, 11 kap. 6 §, nya 17 kap. 2, 3, 7, 8, 12, 30 §§, 18 kap. 1, 2, 10, 11, 12, 13, 15, 28 §§, 21 kap. 1, 5 §§, rubr. till 18 kap., rubr. närmast före 1 kap. 13, 19, 20 §§, nya 17 kap. 3 §, rubr. till nya 14 kap., 17 kap., rubr. närmast före nuvarande 4 kap. 5 § sätts närmast före nya 4 kap. 6 §, rubr. närmast före nuvarande 14 kap. 1, 2, 3 §§ sätts närmast före nya 17 kap. 1, 2, 3 §§, rubr. närmast före nuvarande 14 kap. 5 § sätts närmast före nya 17 kap. 5 §, rubr. närmast före nuvarande 14 kap. 6 § sätts närmast före nya 17 kap. 7 §, rubr. närmast före nuvarande 14 kap. 7 § sätts närmast före nya 17 kap. 8 §, rubr. närmast före nuvarande 14 kap. 10, 11, 12, 13, 14, 15 §§ sätts närmast före nya 17 kap. 10, 11, 12, 13, 14, 15 §§, rubr. närmast före nuvarande 14 kap. 16 § sätts närmast före nya 17 kap. 29 §, rubr. närmast före nuvarande 16 kap. 1, 2, 3 §§ sätts närmast före nya 18 kap. 1, 2, 3 §§, rubr. närmast före nuvarande 16 kap. 6, 7, 8 §§ sätts närmast före nya 18 kap. 9, 10, 11 §§, rubr. närmast före nuvarande 16 kap. 12 § sätts närmast före nya 18 kap. 15 §, rubr. närmast före nuvarande 16 kap. 14 § sätts närmast före nya 18 kap. 16 §, rubr. närmast före nuvarande 16 kap. 17 § sätts närmast före nya 18 kap. 19 §, rubr. närmast före nuvarande 16 kap. 18 § sätts närmast före nya 18 kap. 20 §, rubr. närmast före nuvarande 16 kap. 22, 23 §§ sätts närmast före nya 18 kap. 24, 25 §§, rubr. närmast före nuvarande 16 kap. 25, 26 §§ sätts närmast före 18 kap. 27, 28 §§; nya kapitel, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 19, 20 kap., 1 kap. 16 a, 16 b, 19 a, 19 b, 19 c §§, 4 kap. 5, 6, 17 a, 17 b §§, 17 kap. 3 a, 7 a, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 §§, 18 kap. 4, 5, 6, 7, 8 §§, rubr. närmast före 1 kap. 16 a §, 4 kap. 5, 17 a §§, nya 17 kap. 7 a, 16, 17, 18, 22, 23, 24 §§, 18 kap. 4, 5, 8 §§
Ikraft: 2016-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:9, bet. 2015/16:FiU7, rskr. 2015/16:38, direktiv 2009/138/EG,
Ändring, SFS 2015:826
Rubrik: Lag (2015:826) om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043)
Omfattning: ändr. 11 kap. 21, 48 §§, 12 kap. 76 §, 13 kap. 29 §
Ikraft: 2016-01-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:3, bet. 2015/16:CU6, rskr. 2015/16:36
Ändring, SFS 2016:121
Rubrik: Lag (2016:121) om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043)
Omfattning: upph. 12 kap. 31 §, 13 kap. 9, 13, 24, 26 §§, rubr. närmast före 12 kap. 31 §, 13 kap. 13, 24, 26 §§; ändr. 12 kap. 23, 24, 28, 29, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 57, 64, 67, 71, 72 §§, 13 kap. 3, 8, 10, 11, 14, 15, 16, 19, 37, 40 §§, rubr. närmast före 12 kap. 34 §, 13 kap. 18 §; nya 12 kap. 4 a §, 13 kap. 14 a §, rubr. närmast före 13 kap. 14 a §
Ikraft: 2016-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:4, bet. 2015/16:CU10, rskr. 2015/16:130
Ändring, SFS 2016:439
Rubrik: Lag (2016:439) om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043)
Omfattning: ändr. 12 kap. 42 §; nya 11 kap. 7 b, 13 a, 13 b, 13 c §§, 12 kap. 25 a, 43 a, 43 b, 43 c, 43 d, 43 e §§, 13 kap. 9 a, 18 a, 18 b, 18 c, 18 d, 18 e §§, rubr. närmast före 11 kap. 7 b, 13 a, 13 b. 13 c §§, 12 kap. 25 a, 43 a, 43, b, 43 c, 43 d, 43 e §§, 13 kap. 9 a, 18 a, 18 b, 18 c, 18 d, 18 e §§
Ikraft: 2016-06-17 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:162, bet. 2015/16:CU21, rskr. 2015/16:236, direktiv 2006/43/EG
Ändring, SFS 2016:574
Rubrik: Lag (2016:574) om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043)
Omfattning: ändr. 12 kap. 4 §
Ikraft: 2016-07-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:72, bet. 2015/16:TU18, rskr. 2015/16:253
Ändring, SFS 2017:233
Rubrik: Lag (2017:233) om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043)
Omfattning: ändr. 1 kap. 16, 23 §§, 15 kap. 6 §, 18 kap. 19, 21, 22, 24, 26 §§, p 6 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2015:700
Ikraft: 2017-05-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:76, bet. 2016/17:SfU13, rskr. 2016/17:197
Ändring, SFS 2017:653
Rubrik: Lag (2017:653) om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043)
Omfattning: ändr. 15 kap. 5, 14 §§, 18 kap. 3, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23 §§, 21 kap. 1 §, rubr. närmast före 18 kap. 1, 3, 16, 20 §§; nya 18 kap. 1 a, 2 a, 3 a, 17 a, 17 b, 18 a §§, rubr. närmast före 18 kap. 18 a §
Ikraft: 2017-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:173, bet. 2016/17:FiU32, rskr. 2016/17:341, direktiv (EU) 2015/849
Ändring, SFS 2017:1015
Rubrik: Lag (2017:1015) om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043)
Omfattning: ändr. 19 kap. 46, 47 §§
Ikraft: 2017-12-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:218, bet. 2017/18:JuU4, rskr. 2017/18:28
Ändring, SFS 2018:330
Rubrik: Lag (2018:330) om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043)
Omfattning: ändr. 4 kap. 14 §
Ikraft: 2018-05-25
Förarbeten: Prop. 2017/18:142, bet. 2017/18:FiU39, rskr. 2017/18:246
Ändring, SFS 2018:731
Rubrik: Lag (2018:731) om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043)
Omfattning: ändr. 12 kap. 3, 4, 5, 11, 15, 23, 24, 25, 25 a, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 43 d, 44, 49, 57, 62, 63, 67, 71, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 81, 82, 85, 86, 87, 90, 91 §§, 13 kap. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 a, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 18 a, 18 b, 18 c, 18 d, 19, 27, 28, 29, 30, 32, 33 , 36, 37, 38, 39, 40 §§, 17 kap. 1, 12 §§, 18 kap. 26 §, 20 kap. 25 §; nya 12 kap. 22 a §, 13 kap. 30 a §, rubr. ärmast före 12 kap. 22 a §,13 kap. 30 a §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:185, bet. 2017/18:CU25, rskr. 2017/18:306
Ändring, SFS 2018:1689
Rubrik: Lag (2018:1689) om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043)
Omfattning: ändr. 11 kap. 50 §, 12 kap. 11, 88 §§, 13 kap. 39 §, rubr. närmast före 11 kap. 50 §, 12 kap. 88 §, 13 kap. 39 §
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:267, bet. 2018/19:NU5, rskr. 2018/19:14
Ändring, SFS 2018:1795
Rubrik: Lag (2018:1795) om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043)
Omfattning: ändr. 19 kap. 46, 104 §§
Ikraft: 2019-09-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:291, bet. 2018/19:FiU15, rskr. 2018/19:25
Ändring, SFS 2018:1982
Rubrik: Lag (2018:1982) om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043)
Omfattning: ändr. 5 kap. 9 §
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:7, bet. 2018/19:FiU28, rskr. 2018/19:39, direktiv 2009/138/EG
Ändring, SFS 2019:290
Rubrik: Lag (2019:290) om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043)
Omfattning: nya 6 kap. 13 a, 13 b, 13 c,13 d §§, 16 kap. 8 a, 8 b, 8 c §§, rubr. närmast före 6 kap. 13 a §, 16 kap. 8 a §
Ikraft: 2019-06-10 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2018/19:56, bet. 2018/19:CU16, rskr. 2018/19:213, direktiv 2007/36/EG
Ändring, SFS 2019:732
Rubrik: Lag (2019:732) om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043)
Omfattning: ändr. 17 kap. 3 §
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:150, bet. 2019/20:FiU15, rskr. 2019/20:38, direktiv (EU) 2015/849
Ändring, SFS 2019:740
Rubrik: Lag (2019:740) om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043)
Omfattning: ändr. 4 kap. 18 §, 11 kap. 18 §, 12 kap. 69 §, 13 kap. 23 §; ny 4 kap. 17 c §
Ikraft: 2020-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2018/19:124, bet. 2019/20:FiU14, rskr. 2019/20:28, direktiv 2009/138/EG
Ändring, SFS 2019:766
Rubrik: Lag (2019:766) om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043)
Omfattning: ändr. 1 kap. 9, 12 §§, 2 kap. 1, 2 §§, 11 kap. 45 §, 12 kap. 74, 75, 88, 89 §§, 13 kap. 27 §, 14 kap. 1, 2, 13 §§, 15 kap. 14 §, 18 kap. 12 §, 21 kap. 1, 2 §§; p 2 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2015:700; nya 2 kap. 4 a §, rubr. närmast före 2 kap. 4 a §
Ikraft: 2019-12-15
Förarbeten: Prop. 2018/19:158, bet. 2019/20:FiU12, rskr. 2019/20:27, direktiv 2009/138/EG
Ändring, SFS 2020:400
Rubrik: Lag (2020:400) om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043)
Omfattning: upph. 19 kap. 64 §, rubr. närmast före 19 kap. 64 §; ändr. 10 kap. 5 §, 11 kap. 37, 45, 48 §§, 12 kap. 3, 81, 82, 85, 86, 90 §§, 13 kap. 2, 32 §§, 18 kap. 6, 24 §§, 19 kap. 8, 63 §§, rubr. närmast före 13 kap. 40 §; nya 19 kap. 10 a, 10 b, 10 c, 50 a §§, rubr. närmast före 19 kap. 10 a, 10 b, 10 c, 50 a §§
Ikraft: 2020-07-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:138, bet. 2019/20:FiU40, rskr. 2019/20:248, direktiv 2009/138/EG
Ändring, SFS 2020:408
Rubrik: Lag (2020:408) om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043)
Omfattning: ny 19 kap. 3 a §
Ikraft: 2020-07-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:111, bet. 2019/20:FiU42, rskr. 2019/20:249
Ändring, SFS 2020:660
Rubrik: Lag (2020:660) om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043)
Omfattning: ändr. 1 kap. 23 §, 13 kap. 6, 9 a, 10, 18, 18 a, 18 b, 18 c, 18 d, 18 e, 21, 22, 23, 39 §§, 17 kap. 12, 30 §§, 18 kap. 10, 12 §§; nya 1 kap. 19 d, 19 e, 19 f §§, 17 kap. 5 a, 17 a §§, 18 kap. 8 a §, rubr. närmast före 1 kap. 19 d §, 17 kap. 17 a §, 18 kap. 8 a §
Ikraft: 2020-08-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:148, bet. 2019/20:FiU41, rskr. 2019/20:342
Ändring, SFS 2020:934
Rubrik: Lag (2020:934) om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043)
Omfattning: ändr. 19 kap. 8 §
Ikraft: 2020-12-15
Förarbeten: Prop. 2020/21:17, bet. 2020/21:FiU13, rskr. 2020/21:40, direktiv 2009/138/EG
Ändring, SFS 2020:993
Rubrik: Lag (2020:993) om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043)
Omfattning: ändr. 11 kap. 21, 29 §§, rubr. närmast före 11 kap. 29 §, rubr. närmast efter 11 kap. 21 §
Ikraft: 2021-01-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:194, bet. 2020/21:CU3, rskr. 2020/21:51
Ändring, SFS 2021:130
Rubrik: Lag (2021:130) om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043)
Omfattning: ändr. 4 kap. 17 c §, p 2 ikrafttr.- och övergångsbest. i 2019:740
Ikraft: 2021-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2020/21:33, bet. 2020/21:FiU16, rskr. 2020/21:188
Ändring, SFS 2021:461
Rubrik: Lag (2021:461) om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043)
Omfattning: upph. rubr. närmast efter 3 kap. 7 §; nuvarande 17 kap. 3 a § betecknas 17 kap. 3 b §; ändr. 1 kap. 12 §, 9 kap. 2, 4, 7, 19 §§, 17 kap. 3 §, den nya 17 kap. 3 b §, 18 kap. 9 §, 19 kap. 9, 21, 23, 24, 25, 26, 31, 86, 87, 96, 97 §§, 20 kap. 14 §; nya 2 kap. 16 a §, 3 kap. 22, 22 a, 22 b §§, 9 kap. 2 a, 2 b, 2 c §§, 17 kap. 3 a §, 19 kap. 23 a, 23 b, 23 c, 24 a §§, rubr. närmast före 2 kap. 16 a §, 3 kap. 22 §, 9 kap. 2 a, 2 b, 2 c §§, 19 kap. 23 a, 23 b, 24 a §§
Ikraft: 2021-06-30
Förarbeten: Prop. 2020/21:129, bet. 2020/21:FiU47, rskr. 2020/21:325
Ändring, SFS 2021:1322
Rubrik: Lag (2021:1322) om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043)
Omfattning: ändr. 1 kap. 19 d §
Ikraft: 2022-03-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:37, bet. 2021/22:FiU35, rskr. 2021/22:107
Ändring, SFS 2022:644
Rubrik: Lag (2022:644) om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043)
Omfattning: ändr. p 2 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2021:130
Ikraft: 2022-07-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:74, bet. 2021/22:FiU36, rskr. 2021/22:304
Ändring, SFS 2022:683
Rubrik: Lag (2022:683) om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043)
Omfattning: ändr. 15 kap. 5, 14 §§
Ikraft: 2022-07-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:133, bet. 2021/22:JuU31, rskr. 2021/22:324
Ändring, SFS 2022:1650
Rubrik: Lag (2022:1650) om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043)
Omfattning: upph. 11 kap. 38 §, rubr. närmast före nuvarande 11 kap. 38 §; nuvarande 11 kap. 39, 40, 41, 42, 43, 44 §§ betecknas 11 kap. 38, 39, 40, 41, 42, 43 §§; ändr. 11 kap. 1, 32, 33, 35, 37, de nya 38, 39 §§, 12 kap. 81, 82, 84, 86 §§, 13 kap. 32, 33, 35 §§, rubr. närmast före den nya 11 kap. 39 §, rubr. närmast före 11 kap. 39, 40, 41, 42, 43, 44 §§ sätts närmast före de nya 11 kap. 38, 39, 40, 41, 42, 43 §; nya 11 kap. 44, 44 a, 44 b, 44 c, 44 d, 44 e, 44 f, 44 g, 44 h, 44 i, 44 j, 44 k §§, rubr. närmast före 11 kap. 44, 44 f §§
Ikraft: 2023-01-31
Förarbeten: Prop. 2021/22:286, bet. 2022/23:CU3, rskr. 2022/23:37
Ändring, SFS 2022:1759
Rubrik: Lag (2022:1759) om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043)
Omfattning: ny 4 kap. 4 a §, rubr. närmast före 4 kap. 4 a §
Ikraft: 2023-01-01
Förarbeten: Prop. 2022/23:7, bet. 2022/23:FiU14, rskr. 2022/23:45
Ändring, SFS 2023:111
Rubrik: Lag (2023:111) om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043)
Omfattning: ändr. 1 kap. 19, 19 a, 19 b, 19 f §§, 2 kap. 4 §, 19 kap. 67 §
Ikraft: 2023-04-01
Förarbeten: Prop. 2022/23:47, bet. 2022/23:FiU19, rskr. 2022/23:138, direktiv 2009/138/EG
Ändring, SFS 2023:671
Rubrik: Lag (2023:671) om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043)
Omfattning: ändr. 1 kap. 17 §, 12 kap. 74, 75 §§
Ikraft: 2023-12-23 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2022/23:142, bet. 2023/24:CU6, rskr. 2023/24:23, direktiv 2009/103/EG
Ändring, SFS 2023:724
Rubrik: Lag (2023:724) om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043)
Omfattning: ändr. 1 kap. 19 §, 3 kap. 16 §, 8 kap. 17, 18, 19, 20 §§
Ikraft: 2024-01-01
Förarbeten: Prop. 2023/24:10, bet. 2023/24:FiU14, rskr. 2023/24:19, direktiv 2009/138/EG