Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2010:1472 · Visa fulltext
Förordning (2010:1472) med instruktion för Totalförsvarets plikt- och prövningsverk
Departement: Försvarsdepartementet
Ikraft: 2011-01-01
Ändring, SFS 2018:268
Rubrik: Förordning (2018:268) om ändring i förordningen (2010:1472) med instruktion för Totalförsvarets rekryteringsmyndighet
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2018-05-21
Ändring, SFS 2019:1081
Rubrik: Förordning (2019:1081) om ändring i förordningen (2010:1472) med instruktion för Totalförsvarets rekryteringsmyndighet
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2020-01-01
Ändring, SFS 2020:1288
Rubrik: Förordning (2020:1288) om ändring i förordningen (2010:1472) med instruktion för Totalförsvarets rekryteringsmyndighet
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 §§
Ikraft: 2021-02-01