Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2010:1167 · Visa fulltext
Förordning (2010:1167) om avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 2011-01-01
Ändring, SFS 2011:236
Rubrik: Förordning (2011:236) om ändring i förordningen (2010:1167) om avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel
Omfattning: ändr. 4 kap. 3 §
Ikraft: 2011-05-01
Ändring, SFS 2015:465
Rubrik: Förordning (2015:465) om ändring i förordningen (2010:1167) om avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel
Omfattning: upph. 7 kap. 2 §, rubr. närmast före 7 kap. 2 §; ändr. 1 kap. 1, 2 §§, 2 kap. 2, 3, 4, 5, 6, 8 §§, 3 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 §§, 4 kap. 1, 3, 5 §§, 6 kap. 2 §, rubr. närmast före 2 kap. 2, 3, 4, 6 §§, 3 kap. 2, 3, 4, 7 §§, 4 kap. 1 §, rubr. närmast efter rubr. till 3 kap., rubr. närmast efter 3 kap. 4 §
Ikraft: 2016-01-01
Ändring, SFS 2016:1254
Rubrik: Förordning (2016:1254) om ändring i förordningen (2010:1167) om avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel
Omfattning: ändr. 1 kap. 2 §, 2 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 §§, 3 kap. 1, 2, 4, 5, 6, 7 §§, 4 kap. 1, 2, 3, 4 §§
Ikraft: 2017-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2017:296
Rubrik: Förordning (2017:296) om ändring i förordningen (2010:1167) om avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel
Omfattning: ändr. 1 kap. 3 §, 6 kap. 4 §; ny 4 kap. 6 §, rubr. närmast före 4 kap. 6 §
Ikraft: 2017-06-01
Ändring, SFS 2018:492
Rubrik: (2018:492) om ändring i förordningen (2010:1167) om avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel
Omfattning: ändr. 1 kap. 2 §
Ikraft: 2018-07-01
Ändring, SFS 2021:1255
Rubrik: Förordning (2021:1255) om ändring i förordningen (2010:1167) om avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel
Omfattning: ändr. 2 kap. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 §§, 3 kap. 1, 4, 5, 7 §§, 4 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6 §§, 5 kap. 1, 2, 3 §§; nya 2 kap. 9 a §, 3 kap. 5 a, 8 §§
Ikraft: 2022-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2022:17
Rubrik: Förordning (2022:17) om ändring i förordningen (2010:1167) om avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel
Omfattning: ändr. 2 kap. 10 §; ny 2 kap. 11 §
Ikraft: 2022-01-31 överg.best.
Ändring, SFS 2022:399
Rubrik: Förordning (2022:399) om ändring i förordningen (2010:1167) om avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel
Omfattning: ändr. 6 kap. 3 §
Ikraft: 2022-05-26