Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.


Klicka här för att komma dit och läsa mer.

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2010:1167 · Visa fulltext
Förordning (2010:1167) om avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 2011-01-01
Ändring, SFS 2011:236
Rubrik: Förordning (2011:236) om ändring i förordningen (2010:1167) om avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel
Omfattning: ändr. 4 kap. 3 §
Ikraft: 2011-05-01
Ändring, SFS 2015:465
Rubrik: Förordning (2015:465) om ändring i förordningen (2010:1167) om avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel
Omfattning: upph. 7 kap. 2 §, rubr. närmast före 7 kap. 2 §; ändr. 1 kap. 1, 2 §§, 2 kap. 2, 3, 4, 5, 6, 8 §§, 3 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 §§, 4 kap. 1, 3, 5 §§, 6 kap. 2 §, rubr. närmast före 2 kap. 2, 3, 4, 6 §§, 3 kap. 2, 3, 4, 7 §§, 4 kap. 1 §, rubr. närmast efter rubr. till 3 kap., rubr. närmast efter 3 kap. 4 §
Ikraft: 2016-01-01
Ändring, SFS 2016:1254
Rubrik: Förordning (2016:1254) om ändring i förordningen (2010:1167) om avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel
Omfattning: ändr. 1 kap. 2 §, 2 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 §§, 3 kap. 1, 2, 4, 5, 6, 7 §§, 4 kap. 1, 2, 3, 4 §§
Ikraft: 2017-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2017:296
Rubrik: Förordning (2017:296) om ändring i förordningen (2010:1167) om avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel
Omfattning: ändr. 1 kap. 3 §, 6 kap. 4 §; ny 4 kap. 6 §, rubr. närmast före 4 kap. 6 §
Ikraft: 2017-06-01
Ändring, SFS 2018:492
Rubrik: (2018:492) om ändring i förordningen (2010:1167) om avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel
Omfattning: ändr. 1 kap. 2 §
Ikraft: 2018-07-01
Ändring, SFS 2021:1255
Rubrik: Förordning (2021:1255) om ändring i förordningen (2010:1167) om avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel
Omfattning: ändr. 2 kap. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 §§, 3 kap. 1, 4, 5, 7 §§, 4 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6 §§, 5 kap. 1, 2, 3 §§; nya 2 kap. 9 a §, 3 kap. 5 a, 8 §§
Ikraft: 2022-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2022:17
Rubrik: Förordning (2022:17) om ändring i förordningen (2010:1167) om avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel
Omfattning: ändr. 2 kap. 10 §; ny 2 kap. 11 §
Ikraft: 2022-01-31 överg.best.
Ändring, SFS 2022:399
Rubrik: Förordning (2022:399) om ändring i förordningen (2010:1167) om avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel
Omfattning: ändr. 6 kap. 3 §
Ikraft: 2022-05-26
Ändring, SFS 2023:148
Rubrik: Förordning (2023:148) om ändring i förordningen (2010:1167) om avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel
Omfattning: ändr. 1 kap. 1, 2 §§, 2 kap. 1, 2, 3, 4, 6 §§, 3 kap. 1, 2, 4, 5, 5 a, 7, 8 §§, 4 kap. 1, 2, 6 §§, 5 kap. 3 §, rubr. närmast före 2 kap. 2 §, 3 kap. 4, 7 §§, rubr. närmast efter rubr. 3 kap.; nya 3 kap. 5 b, 5 c, 5 d, 9 §§, rubr. närmast före 3 kap. 5 b, 9 §§
Ikraft: 2023-05-01 överg.best.