Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2009:969 · Visa fulltext
Förordning (2009:969) med instruktion för Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten
Departement: Försvarsdepartementet
Ikraft: 2009-12-01
Ändring, SFS 2020:1131
Rubrik: Förordning (2020:1131) om ändring i förordningen (2009:969) med instruktion för Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten
Omfattning: ändr. 15 §
Ikraft: 2021-01-01
Ändring, SFS 2021:1211
Rubrik: Förordning (2021:1211) om ändring i förordningen (2009:969) med instruktion för Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2022-01-01