Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2009:186 · Visa fulltext
Förordning (2009:186) om utbildning till förare av mopeder, snöskotrar och terränghjulingar
Departement: Infrastrukturdepartementet RST TM
Ikraft: 2009-04-01 överg.best.
Ändring, SFS 2009:1107
Rubrik: Förordning (2009:1107) om ändring i förordningen (2009:186) om utbildning till förare av mopeder, snöskotrar och terränghjulingar
Omfattning: ändr. 2, 9, 11 §§; nya 3 a, 3 b §§
Ikraft: 2009-12-27 överg.best.
Förarbeten: EUTL376/2006 s36
CELEX-nr: 32006L0123
Ändring, SFS 2010:1615
Rubrik: Förordning (2010:1615) om ändring i förordningen (2009:186) om utbildning till förare av mopeder, snöskotrar och terränghjulingar
Omfattning: ändr. 13 §
Ikraft: 2011-01-01
Ändring, SFS 2014:1281
Rubrik: Förordning (2014:1281) om ändring i förordningen (2009:186) om utbildning till förare av mopeder, snöskotrar och terränghjulingar
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2015-01-01