Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Söker du efter lagar och förordningar?

Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit och läsa mer.

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2009:145 · Visa fulltext
Förordning (2009:145) med instruktion för Tillväxtverket
Departement: Klimat- och näringslivsdepartementet RSN
Ikraft: 2009-04-01 överg.best.
Ändring, SFS 2010:494
Rubrik: Förordning (2010:494) om ändring i förordningen (2009:145) med instruktion för Tillväxtverket
Omfattning: ändr. 4, 6, 16 §§
Ikraft: 2010-07-15
Ändring, SFS 2011:1586
Rubrik: Förordning (2011:1586) om ändring i förordningen (2009:145) med instruktion för Tillväxtverket
Omfattning: ändr. 2, 4 §§; nya 9 a, 13 a §§
Ikraft: 2012-02-01
Ändring, SFS 2012:972
Rubrik: Förordning (2012:972) om ändring i förordningen (2009:145) med instruktion för Tillväxtverket
Omfattning: nuvarande 2, 3 §§ betecknas 3, 2 §§; ändr. 1, 4, 5, 10 §§, den nya 2 §; nya rubr. närmast före 3, 6, 7 §§
Ikraft: 2013-02-01
Förarbeten: EUTL376/2006 s36
CELEX-nr: 32006L0123
Ändring, SFS 2014:43
Rubrik: Förordning (2014:43) om ändring i förordningen (2009:145) med instruktion för Tillväxtverket
Omfattning: upph. 8, 10, 11, 17, 18, 19 §§, rubr. närmast före 3, 7, 10, 15 §§; nuvarande 2, 3, 4, 5, 7 §§ betecknas 5, 2, 3, 4, 8 §§; ändr. 1, 15, 16 §§, de nya 2, 3, 5 §§, rubr. närmast före 6 §; nya 7, 14 a §§, rubr. närmast före de nya 2, 7, 8, 14 a §§
Ikraft: 2014-03-01
Förarbeten: EUTL210/2006 s1, EUTL210/2006 s25
CELEX-nr: 32006R1080, 32006R1083
Ändring, SFS 2014:1087
Rubrik: Förordning (2014:1087) om ändring i förordningen (2009:145) med instruktion för Tillväxtverket
Omfattning: ändr. 4 §; nya 17, 18, 19, 20 a §§, rubr. närmast före 17 §
Ikraft: 2015-01-01
Ändring, SFS 2014:1540
Rubrik: Förordning (2014:1540) om ändring i förordningen (2009:145) med instruktion för Tillväxtverket
Omfattning: ändr. 6, 15, 16 §§
Ikraft: 2015-01-15 överg.best.
Ändring, SFS 2015:191
Rubrik: Förordning (2015:191) om ändring i förordningen (2009:145) med instruktion för Tillväxtverket
Omfattning: ändr. 2, 18 §§
Ikraft: 2015-05-01
Ändring, SFS 2015:583
Rubrik: Förordning (2015:583) om ändring i förordningen (2009:145) med instruktion för Tillväxtverket
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2015-11-15
Ändring, SFS 2016:1047
Rubrik: Förordning (2016:1047) om ändring i förordningen (2009:145) med instruktion för Tillväxtverket
Omfattning: ändr. 3, 6, 7, 8 §§; nya 10, 11 §§
Ikraft: 2017-01-01
Ändring, SFS 2017:253
Rubrik: Förordning (2017:253) om ändring i förordningen (2009:145) med instruktion för Tillväxtverket
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2017-05-01
Ändring, SFS 2017:940
Rubrik: Förordning (2017:940) om ändring i förordningen (2009:145) med instruktion för Tillväxtverket
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 2018-01-01
Ändring, SFS 2019:1228
Rubrik: Förordning (2019:1228) om ändring i förordningen (2009:145) med instruktion för Tillväxtverket
Omfattning: Ändr. 3 §; ny 7 a §
Ikraft: 2020-01-01
Ändring, SFS 2020:1004
Rubrik: Förordning (2020:1004) om ändring i förordningen (2009:145) med instruktion för Tillväxtverket
Omfattning: nuvarande 20 a § betecknas 20 b §; ny 20 a §
Ikraft: 2020-12-10
Ändring, SFS 2022:1380
Rubrik: Förordning (2022:1380) om ändring i förordningen (2009:145) med instruktion för Tillväxtverket
Omfattning: ändr. 1, 3, 6, 14 a, 15, 16 §§, rubr. närmast före 6 §; ny 11 a §
Ikraft: 2022-09-20 överg.best.
Ändring, SFS 2022:1472
Rubrik: Förordning (2022:1472) om ändring i förordningen (2009:145) med instruktion för Tillväxtverket
Omfattning: ny 6 a §
Ikraft: 2023-01-01
Ändring, SFS 2023:72
Rubrik: Förordning (2023:72) om ändring i förordningen (2009:145) med instruktion för Tillväxtverket
Omfattning: ändr. 6 a §
Ikraft: 2023-03-20