Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2009:1426 · Visa fulltext
Förordning (2009:1426) med instruktion för Livsmedelsverket
Departement: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSL
Ikraft: 2010-01-01
Förarbeten: EUTL165/2004 s1, EUTL70/2005 s1
CELEX-nr: 32004R0882, 32005R0396
Ändring, SFS 2010:1490
Rubrik: Förordning (2010:1490) om ändring i förordningen (2009:1426) med instruktion för Livsmedelsverket
Omfattning: upph. 19 §; ändr. 2, 18 §§
Ikraft: 2011-01-01
Ändring, SFS 2011:91
Rubrik: Förordning (2011:91) om ändring i förordningen (2009:1426) med instruktion för Livsmedelsverket
Omfattning: ändr. 2, 11 §§
Ikraft: 2011-03-01
Ändring, SFS 2011:1229
Rubrik: Förordning (2011:1229) om ändring i förordningen (2009:1426) med instruktion för Livsmedelsverket
Omfattning: nya 2 a, 5 a §§
Ikraft: 2012-01-01
Ändring, SFS 2014:1084
Rubrik: Förordning (2014:1084) om ändring i förordningen (2009:1426) med instruktion för Livsmedelsverket
Omfattning: ändr. 2, 6, 12 §§
Ikraft: 2014-11-01
Ändring, SFS 2014:1431
Rubrik: Förordning (2014:1431) om ändring i förordningen (2009:1426) med instruktion för Livsmedelsverket
Omfattning: ändr. 13, 23 §§; ny 5 b §
Ikraft: 2015-01-01
Ändring, SFS 2015:294
Rubrik: Förordning (2015:294) om ändring i förordningen (2009:1426) med instruktion för Livsmedelsverket
Omfattning: ändr. 2, 11 §§; nya 8 a, 12 a §§
Ikraft: 2015-07-01
Ändring, SFS 2019:711
Rubrik: Förordning (2019:711) om ändring i förordningen (2009:1426) med instruktion för Livsmedelsverket
Omfattning: ändr. 2, 7, 8, 8 a §§; nya 7 a, 8 b §§
Ikraft: 2019-12-09 överg.best.
Ändring, SFS 2020:567
Rubrik: Förordning (2020:567) om ändring i förordningen (2009:1426) med instruktion för Livsmedelsverket
Omfattning: upph. 18, 20 §§; ändr. 2, 8, 10, 13, 14, 23 §§; nya 10 a, 14 a §§
Ikraft: 2020-07-01
Ändring, SFS 2021:654
Rubrik: Förordning (2021:654) om ändring i förordningen (2009:1426) med instruktion för Livsmedelsverket
Omfattning: ändr. 2, 8 a, 14 §§; nya 3 a, 3 b, 14 b §§
Ikraft: 2021-07-15
Ändring, SFS 2021:850
Rubrik: Förordning (2021:850) om ändring i förordningen (2009:1426) med instruktion för Livsmedelsverket
Omfattning: ändr. 1, 2, 2 a §§
Ikraft: 2021-10-15
Ändring, SFS 2022:549
Rubrik: Förordning (2022:549) om ändring i förordningen (2009:1426) med instruktion för Livsmedelsverket
Omfattning: ny 3 c §
Ikraft: 2022-10-01
Ändring, SFS 2022:1561
Rubrik: Förordning (2022:1561) om ändring i förordningen (2009:1426) med instruktion för Livsmedelsverket
Omfattning: ändr. 7, 9 §§
Ikraft: 2022-12-15
Ändring, SFS 2023:620
Rubrik: Förordning (2023:620) om ändring i förordningen (2009:1426) med instruktion för Livsmedelsverket
Omfattning: ändr. 3 b, 7, 8, 10 a §§; nya 7 b, 7 c §§
Ikraft: 2023-12-01