Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.


Klicka här för att komma dit och läsa mer.

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2009:1396 · Visa fulltext
Förordning (2009:1396) om stöd till företag med avlägset belägen djurhållning för vissa veterinärkostnader
Departement: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSL
Ikraft: 2010-01-01
Förarbeten: EUTL337/2007 s35
CELEX-nr: 32007R1535
Ändring, SFS 2015:1012
Rubrik: Förordning (2015:1012) om ändring i förordningen (2009:1396) om stöd till företag med avlägset belägen djurhållning för vissa veterinärkostnader
Omfattning: ändr. 2, 3 §§; ny 9 a §
Ikraft: 2016-02-01