Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2009:938 · Visa fulltext
Förordning (2009:938) om statligt stöd till åtgärder för produktion, distribution och användning av biogas och andra förnybara gaser
Departement: Infrastrukturdepartementet RSED E
Ikraft: 2009-11-01
Förarbeten: EUTL214/2008 s3
CELEX-nr: 32008R0800
Upphävd: 2022-05-01 överg.best.
Ändring, SFS 2010:1124
Rubrik: Förordning (2010:1124) om ändring i förordningen (2009:938) om statligt stöd till åtgärder för produktion, distribution och användning av biogas och andra förnybara gaser
Omfattning: ändr. 3, 8 §§
Ikraft: 2010-11-01
Ändring, SFS 2010:1829
Rubrik: Förordning (2010:1829) om ändring i förordningen (2009:938) om statligt stöd till åtgärder för produktion, distribution och användning av biogas och andra förnybara gaser
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 2011-01-15
Ändring, SFS 2013:480
Rubrik: Förordning (2013:480) om ändring i förordningen (2009:938) om statligt stöd till åtgärder för produktion, distribution och användning av biogas och andra förnybara gaser
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2013-07-01
Ändring, SFS 2014:1531
Rubrik: Förordning (2014:1531) om ändring i förordningen (2009:938) om statligt stöd till åtgärder för produktion, distribution och användning av biogas och andra förnybara gaser
Omfattning: ändr. 2, 3, 5, 8, 15, 16 §§; ny 10 a §
Ikraft: 2015-01-01
Ändring, SFS 2018:1045
Rubrik: Förordning (2018:1045) om ändring i förordningen (2009:938) om statligt stöd till åtgärder för produktion, distribution och användning av biogas och andra förnybara gaser
Omfattning: ändr. 16 §
Ikraft: 2018-07-01
Ändring, SFS 2022:225
Omfattning: upph.