Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2008:604 · Visa fulltext
Konkurrensförordning (2008:604)
Departement: Näringsdepartementet RSN
Ikraft: 2008-11-01
Förarbeten: EGTL1/2003 s1, EUTL24/2004 s1
CELEX-nr: 32003R001, 32004R0139
Upphävd: 2021-03-01
Ändring, SFS 2010:646
Rubrik: Förordning (2010:646) om ändring i konkurrensförordningen (2008:604)
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2010-08-01
Ändring, SFS 2016:241
Rubrik: Förordning (2016:241) om ändring i konkurrensförordningen (2008:604)
Omfattning: ändr. 4, 6 §§
Ikraft: 2016-09-01
Ändring, SFS 2017:989
Rubrik: Förordning (2017:989) om ändring i konkurrensförordningen (2008:604)
Omfattning: ny 3 a §
Ikraft: 2018-01-01
Ändring, SFS 2021:87
Omfattning: upph.