Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2007:977 · Visa fulltext
Förordning (2007:977) med instruktion för Valmyndigheten
Departement: Justitiedepartementet D
Ikraft: 2008-01-01
Ändring, SFS 2012:74
Rubrik: Förordning (2012:74) om ändring i förordningen (2007:977) med instruktion för Valmyndigheten
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2012-04-01
Förarbeten: EUTL65/2011 s1
CELEX-nr: 32011R0211
Ändring, SFS 2016:102
Rubrik: Förordning (2016:102) om ändring i förordningen (2007:977) med instruktion för Valmyndigheten
Omfattning: nuvarande 6, 7, 8 §§ betecknas 8, 10, 11 §§; ändr. 5, de nya 8, 10 §§, rubr. närmast före nuvarande 6, 7, 8 §§ sätts närmast före de nya 8, 10, 11 §§; nya 6, 7, 9 §§; omtryck
Ikraft: 2016-04-01
Ändring, SFS 2016:1040
Rubrik: Förordning (2016:1040) om ändring i förordningen (2007:977) med instruktion för Valmyndigheten
Omfattning: nuvarande 11 § betecknas 13 §, rubr. närmast före nuvarande 11 § sätts närmast före den nya 13 §; nya 11, 12 §§, rubr. närmast före 11, 12 §§
Ikraft: 2017-01-01
Ändring, SFS 2019:1142
Rubrik: Förordning (2019:1142) om ändring i förordningen (2007:977) med instruktion för Valmyndigheten
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2020-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2021:230
Rubrik: Förordning (2021:230) om ändring i förordningen (2007:977) med instruktion för Valmyndigheten
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2021-05-01