Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2007:913 · Visa fulltext
Förordning (2007:913) med instruktion för Arbetsmiljöverket
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet ARM
Ikraft: 2008-01-01
Ändring, SFS 2010:166
Rubrik: Förordning (2010:166) om ändring i förordningen (2007:913) med instruktion för Arbetsmiljöverket
Omfattning: upph. 12 §
Ikraft: 2010-04-01
Ändring, SFS 2011:52
Rubrik: Förordning (2011:52) om ändring i förordningen (2007:913) med instruktion för Arbetsmiljöverket
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2011-03-01
Ändring, SFS 2014:426
Rubrik: Förordning (2014:426) om ändring i förordningen (2007:913) med instruktion för Arbetsmiljöverket
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2014-07-15
Ändring, SFS 2017:1160
Rubrik: Förordning (2017:1160) om ändring i förordningen (2007:913) med instruktion för Arbetsmiljöverket
Omfattning: ändr. 1, 2, 3 §§; nya 1 a, 4 a §§
Ikraft: 2018-01-02
Ändring, SFS 2018:129
Rubrik: Förordning (2018:129) om ändring i förordningen (2007:913) med instruktion för Arbetsmiljöverket
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2018-04-21
Ändring, SFS 2019:1060
Rubrik: Förordning (2019:1060) om ändring i förordningen (2007:913) med instruktion för Arbetsmiljöverket
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2020-01-01
Ändring, SFS 2021:566
Rubrik: Förordning (2021:566) om ändring i förordningen (2007:913) med instruktion för Arbetsmiljöverket
Omfattning: ändr. 1, 2 §§
Ikraft: 2021-08-01
Ändring, SFS 2022:1165
Rubrik: Förordning (2022:1165) om ändring i förordningen (2007:913) med instruktion för Arbetsmiljöverket
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2022-07-25
Ändring, SFS 2022:1216
Rubrik: Förordning (2022:1216) om ändring i förordningen (2007:913) med instruktion för Arbetsmiljöverket
Omfattning: ändr. 2, 9 §§; ny 4 b §, rubr. närmast före 4 b §
Ikraft: 2022-08-15