Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2007:826 · Visa fulltext
Förordning (2007:826) med instruktion för Statens skaderegleringsnämnd
Departement: Finansdepartementet ESA
Ikraft: 2008-01-01
Ändring, SFS 2015:286
Rubrik: Förordning (2015:286) om ändring i förordningen (2007:826) med instruktion för Statens skaderegleringsnämnd
Omfattning: ändr. 3, 5 §§
Ikraft: 2015-07-01
Ändring, SFS 2016:420
Rubrik: Förordning (2016:420) om ändring i förordningen (2007:826) med instruktion för Statens skaderegleringsnämnd
Omfattning: ändr. 1, 5 §§; ny 7 §
Ikraft: 2016-07-01
Ändring, SFS 2021:1073
Rubrik: Förordning (2021:1073) om ändring i förordningen (2007:826) med instruktion för Statens skaderegleringsnämnd
Omfattning: ändr. 1, 7 §§
Ikraft: 2021-12-01