Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2007:824 · Visa fulltext
Förordning (2007:824) med instruktion för Kammarkollegiet
Departement: Finansdepartementet ESA
Ikraft: 2008-01-01
Förarbeten: EUTL255/2005 s22, EUTL363/2006 s14
CELEX-nr: 32005L0036, 32006L0100
Ändring, SFS 2008:1260
Rubrik: Förordning (2008:1260) om ändring i förordningen (2007:824) med instruktion för Kammarkollegiet
Omfattning: ändr. 3, 5, 11, 19, 20 §§; nya 6 a, 8 a §§
Ikraft: 2009-01-01
Ändring, SFS 2009:636
Rubrik: Förordning (2009:636) om ändring i förordningen (2007:824) med instruktion för Kammarkollegiet
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 2009-07-01
Ändring, SFS 2009:1513
Rubrik: Förordning (2009:1513) om ändring i förordningen (2007:824) med instruktion för Kammarkollegiet
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 2010-01-01
Ändring, SFS 2010:1870
Rubrik: Förordning (2010:1870) om ändring i förordningen (2007:824) med instruktion för Kammarkollegiet
Omfattning: ändr. 3, 6 a, 8 a, 11 §§
Ikraft: 2011-01-01
Ändring, SFS 2011:120
Rubrik: Förordning (2011:120) om ändring i förordningen (2007:824) med instruktion för Kammarkollegiet
Omfattning: ändr. 5 §; ny 21 §, rubr. närmast före 21 §
Ikraft: 2011-04-01
Ändring, SFS 2011:496
Rubrik: Förordning (2011:496) om ändring i förordningen (2007:824) med instruktion för Kammarkollegiet
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 2011-06-01
Ändring, SFS 2011:583
Rubrik: Förordning (2011:583) om ändring i förordningen (2007:824) med instruktion för Kammarkollegiet
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 2011-07-01
Ändring, SFS 2014:123
Rubrik: Förordning (2014:123) om ändring i förordningen (2007:824) med instruktion för Kammarkollegiet
Omfattning: upph. 6 a §, rubr. närmast före 11 §; nuvarande 11 § betecknas 7 a §; ändr. 4, 7, 8 a §§, den nya 7 a §
Ikraft: 2014-05-01
Ändring, SFS 2015:163
Rubrik: Förordning (2015:163) om ändring i förordningen (2007:824) med instruktion för Kammarkollegiet
Omfattning: ändr. 7 a §
Ikraft: 2015-07-01
Ändring, SFS 2015:682
Rubrik: Förordning (2015:682) om ändring i förordningen (2007:824) med instruktion för Kammarkollegiet
Omfattning: ändr. 5 §; ny 8 b §
Ikraft: 2016-01-01
Ändring, SFS 2016:181
Rubrik: Förordning (2016:181) om ändring i förordningen (2007:824) med instruktion för Kammarkollegiet
Omfattning: ändr. 8, 8 b §§
Ikraft: 2016-04-15
Ändring, SFS 2016:419
Rubrik: Förordning (2016:419) om ändring i förordningen (2007:824) med instruktion för Kammarkollegiet
Omfattning: ändr. 4, 5 §§
Ikraft: 2016-07-01
Ändring, SFS 2016:731
Rubrik: Förordning (2016:731) om ändring i förordningen (2007:824) med instruktion för Kammarkollegiet
Omfattning: utgår genom 2017:263
Ikraft: 2017-05-01
Ändring, SFS 2016:971
Rubrik: Förordning (2016:971) om ändring i förordningen (2007:824) med instruktion för Kammarkollegiet
Omfattning: upph. 10, 13 §§; ändr. 7 a, 20 §§
Ikraft: 2016-12-01
Ändring, SFS 2016:1144
Rubrik: Förordning (2016:1144) om ändring i förordningen (2007:824) med instruktion för Kammarkollegiet
Omfattning: ändr. 8 a §
Ikraft: 2017-01-01
Ändring, SFS 2017:152
Rubrik: Förordning (2017:152) om ändring i förordningen (2007:824) med instruktion för Kammarkollegiet
Omfattning: ny 8 c §
Ikraft: 2017-04-01
Ändring, SFS 2017:263
Rubrik: Förordning (2017:263) om ändring i förordningen (2016:731) om ändring i förordningen (2007:824) med instruktion för Kammarkollegiet
Omfattning: utgår
Ändring, SFS 2017:1097
Rubrik: Förordning (2017:1097) om ändring i förordningen (2007:824) med instruktion för Kammarkollegiet
Omfattning: ändr. 5, 7 a §§
Ikraft: 2018-01-01
Ändring, SFS 2018:1341
Rubrik: Förordning (2018:1341) om ändring i förordningen (2007:824) med instruktion för Kammarkollegiet
Omfattning: ändr. 1, 7 a §§
Ikraft: 2018-08-01
Ändring, SFS 2018:1535
Rubrik: Förordning (2018:1535) om ändring i förordningen (2007:824) med instruktion för Kammarkollegiet
Omfattning: ny 8 d §
Ikraft: 2018-10-01
Ändring, SFS 2018:1900
Rubrik: Förordning (2018:1900) om ändring i förordningen (2007:824) med instruktion för Kammarkollegiet
Omfattning: ny 8 e §
Ikraft: 2019-01-01
Ändring, SFS 2020:1206
Rubrik: Förordning (2020:1206) om ändring i förordningen (2007:824) med instruktion för Kammarkollegiet
Omfattning: ändr. 5 §; ny 5 a §
Ikraft: 2021-02-01
Ändring, SFS 2021:821
Rubrik: Förordning (2021:821) om ändring i förordningen (2007:824) med instruktion för Kammarkollegiet
Omfattning: nya 8 f, 15 a, 15 b, 15 c, 15 d, 17 a §§, rubr. närmast före 15 a §
Ikraft: 2021-11-01
Ändring, SFS 2021:1072
Rubrik: Förordning (2021:1072) om ändring i förordningen (2007:824) med instruktion för Kammarkollegiet
Omfattning: ändr. 4, 5 §§
Ikraft: 2021-12-01
Ändring, SFS 2022:853
Rubrik: Förordning (2022:853) om ändring i förordningen (2007:824) med instruktion för Kammarkollegiet
Omfattning: nya 8 g, 10, 11, 17 b §§, rubr. närmast före 10 §
Ikraft: 2022-06-30
Ändring, SFS 2022:904
Rubrik: Förordning (2022:904) om ändring i förordningen (2007:824) med instruktion för Kammarkollegiet
Omfattning: ändr. 1 §; ny 8 h §
Ikraft: 2023-01-01
Ändring, SFS 2023:220
Rubrik: Förordning (2023:220) om ändring i förordningen (2007:824) med instruktion för Kammarkollegiet
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2023-06-01
Ändring, SFS 2023:733
Rubrik: Förordning (2023:733) om ändring i förordningen (2007:824) med instruktion för Kammarkollegiet
Omfattning: upph. 8 d §, ny 8 d §
Ikraft: 2024-01-01 överg.best.
Förarbeten: direktiv (EU) 2020/1828