Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2007:824 · Visa fulltext
Förordning (2007:824) med instruktion för Kammarkollegiet
Departement: Finansdepartementet ESA
Ikraft: 2008-01-01
Förarbeten: EUTL255/2005 s22, EUTL363/2006 s14
CELEX-nr: 32005L0036, 32006L0100
Ändring, SFS 2008:1260
Rubrik: Förordning (2008:1260) om ändring i förordningen (2007:824) med instruktion för Kammarkollegiet
Omfattning: ändr. 3, 5, 11, 19, 20 §§; nya 6 a, 8 a §§
Ikraft: 2009-01-01
Ändring, SFS 2009:636
Rubrik: Förordning (2009:636) om ändring i förordningen (2007:824) med instruktion för Kammarkollegiet
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 2009-07-01
Ändring, SFS 2009:1513
Rubrik: Förordning (2009:1513) om ändring i förordningen (2007:824) med instruktion för Kammarkollegiet
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 2010-01-01
Ändring, SFS 2010:1870
Rubrik: Förordning (2010:1870) om ändring i förordningen (2007:824) med instruktion för Kammarkollegiet
Omfattning: ändr. 3, 6 a, 8 a, 11 §§
Ikraft: 2011-01-01
Ändring, SFS 2011:120
Rubrik: Förordning (2011:120) om ändring i förordningen (2007:824) med instruktion för Kammarkollegiet
Omfattning: ändr. 5 §; ny 21 §, rubr. närmast före 21 §
Ikraft: 2011-04-01
Ändring, SFS 2011:496
Rubrik: Förordning (2011:496) om ändring i förordningen (2007:824) med instruktion för Kammarkollegiet
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 2011-06-01
Ändring, SFS 2011:583
Rubrik: Förordning (2011:583) om ändring i förordningen (2007:824) med instruktion för Kammarkollegiet
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 2011-07-01
Ändring, SFS 2014:123
Rubrik: Förordning (2014:123) om ändring i förordningen (2007:824) med instruktion för Kammarkollegiet
Omfattning: upph. 6 a §, rubr. närmast före 11 §; nuvarande 11 § betecknas 7 a §; ändr. 4, 7, 8 a §§, den nya 7 a §
Ikraft: 2014-05-01
Ändring, SFS 2015:163
Rubrik: Förordning (2015:163) om ändring i förordningen (2007:824) med instruktion för Kammarkollegiet
Omfattning: ändr. 7 a §
Ikraft: 2015-07-01
Ändring, SFS 2015:682
Rubrik: Förordning (2015:682) om ändring i förordningen (2007:824) med instruktion för Kammarkollegiet
Omfattning: ändr. 5 §; ny 8 b §
Ikraft: 2016-01-01
Ändring, SFS 2016:181
Rubrik: Förordning (2016:181) om ändring i förordningen (2007:824) med instruktion för Kammarkollegiet
Omfattning: ändr. 8, 8 b §§
Ikraft: 2016-04-15
Ändring, SFS 2016:419
Rubrik: Förordning (2016:419) om ändring i förordningen (2007:824) med instruktion för Kammarkollegiet
Omfattning: ändr. 4, 5 §§
Ikraft: 2016-07-01
Ändring, SFS 2016:731
Rubrik: Förordning (2016:731) om ändring i förordningen (2007:824) med instruktion för Kammarkollegiet
Omfattning: utgår genom 2017:263
Ikraft: 2017-05-01
Ändring, SFS 2016:971
Rubrik: Förordning (2016:971) om ändring i förordningen (2007:824) med instruktion för Kammarkollegiet
Omfattning: upph. 10, 13 §§; ändr. 7 a, 20 §§
Ikraft: 2016-12-01
Ändring, SFS 2016:1144
Rubrik: Förordning (2016:1144) om ändring i förordningen (2007:824) med instruktion för Kammarkollegiet
Omfattning: ändr. 8 a §
Ikraft: 2017-01-01
Ändring, SFS 2017:152
Rubrik: Förordning (2017:152) om ändring i förordningen (2007:824) med instruktion för Kammarkollegiet
Omfattning: ny 8 c §
Ikraft: 2017-04-01
Ändring, SFS 2017:263
Rubrik: Förordning (2017:263) om ändring i förordningen (2016:731) om ändring i förordningen (2007:824) med instruktion för Kammarkollegiet
Omfattning: utgår
Ändring, SFS 2017:1097
Rubrik: Förordning (2017:1097) om ändring i förordningen (2007:824) med instruktion för Kammarkollegiet
Omfattning: ändr. 5, 7 a §§
Ikraft: 2018-01-01
Ändring, SFS 2018:1341
Rubrik: Förordning (2018:1341) om ändring i förordningen (2007:824) med instruktion för Kammarkollegiet
Omfattning: ändr. 1, 7 a §§
Ikraft: 2018-08-01
Ändring, SFS 2018:1535
Rubrik: Förordning (2018:1535) om ändring i förordningen (2007:824) med instruktion för Kammarkollegiet
Omfattning: ny 8 d §
Ikraft: 2018-10-01
Ändring, SFS 2018:1900
Rubrik: Förordning (2018:1900) om ändring i förordningen (2007:824) med instruktion för Kammarkollegiet
Omfattning: ny 8 e §
Ikraft: 2019-01-01
Ändring, SFS 2020:1206
Rubrik: Förordning (2020:1206) om ändring i förordningen (2007:824) med instruktion för Kammarkollegiet
Omfattning: ändr. 5 §; ny 5 a §
Ikraft: 2021-02-01
Ändring, SFS 2021:821
Rubrik: Förordning (2021:821) om ändring i förordningen (2007:824) med instruktion för Kammarkollegiet
Omfattning: nya 8 f, 15 a, 15 b, 15 c, 15 d, 17 a §§, rubr. närmast före 15 a §
Ikraft: 2021-11-01
Ändring, SFS 2021:1072
Rubrik: Förordning (2021:1072) om ändring i förordningen (2007:824) med instruktion för Kammarkollegiet
Omfattning: ändr. 4, 5 §§
Ikraft: 2021-12-01
Ändring, SFS 2022:853
Rubrik: Förordning (2022:853) om ändring i förordningen (2007:824) med instruktion för Kammarkollegiet
Omfattning: nya 8 g, 10, 11, 17 b §§, rubr. närmast före 10 §
Ikraft: 2022-06-30
Ändring, SFS 2022:904
Rubrik: Förordning (2022:904) om ändring i förordningen (2007:824) med instruktion för Kammarkollegiet
Omfattning: ändr. 1 §; ny 8 h §
Ikraft: 2023-01-01