Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2007:656 · Visa fulltext
Förordning (2007:656) om exportkreditgaranti
Departement: Utrikesdepartementet
Ikraft: 2007-07-30
Förarbeten: Jfr prop. 2006/07:100, utg.omr. 24, bet. 2006/07:FiU21, rskr. 2006/07:222
Ändring, SFS 2011:302
Rubrik: Förordning (2011:302) om ändring i förordningen (2007:656) om exportkreditgaranti
Omfattning: upph. 6, 9 §§
Ikraft: 2011-05-01