Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2007:459 · Visa fulltext
Lag (2007:459) om strukturfondspartnerskap
Departement: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSL
Ikraft: 2007-07-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:92, bet. 2006/07:NU15, rskr. 2006/07:200
Ändring, SFS 2010:631
Rubrik: Lag (2010:631) om ändring i lagen (2007:459) om strukturfondspartnerskap
Omfattning: ändr. 1, 2 §§
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:156, bet. 2009/10:KU37, rskr. 2009/10:324
Ändring, SFS 2014:479
Rubrik: Lag (2014:479) om ändring i lagen (2007:459) om strukturfondspartnerskap
Omfattning: ändr. 1, 2, 3 §§
Ikraft: 2014-08-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:175, bet. 2013/14:NU24, rskr. 2013/14:270
Ändring, SFS 2018:828
Rubrik: Lag (2018:828) om ändring i lagen (2007:459) om strukturfondspartnerskap
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327
Ändring, SFS 2018:1347
Rubrik: Lag (2018:1347) om ändring i lagen (2007:459) om strukturfondspartnerskap
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:206, bet. 2017/18:KU46, rskr. 2017/18:418
Ändring, SFS 2019:928
Rubrik: Lag (2019:928) om ändring i lagen (2007:459) om strukturfondspartnerskap
Omfattning: ändr. 2, 3 §§
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48