Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2007:1345 · Visa fulltext
Förordning (2007:1345) om statsbidrag vid vissa studier för personer med funktionsnedsättning
Departement: Utbildningsdepartementet
Ikraft: 2008-01-01
Ändring, SFS 2008:436
Rubrik: Förordning (2008:436) om ändring i förordningen (2007:1345) om statsbidrag vid vissa studier för personer med funktionshinder
Omfattning: ändr. 3, 8, 10, 11, 12, 13, 14 §§
Ikraft: 2008-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2009:243
Rubrik: Förordning (2009:243) om ändring i förordningen (2007:1345) om statsbidrag vid vissa studier för personer med funktionshinder
Omfattning: ändr. 5, 6 §§
Ikraft: 2009-05-12
Ändring, SFS 2012:294
Rubrik: Förordning (2012:294) om ändring i förordningen (2007:1345) om statsbidrag vid vissa studier för personer med funktionshinder
Omfattning: ändr. 1, 4 §§
Ikraft: 2012-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2012:528
Rubrik: Förordning (2012:528) om ändring i förordningen (2007:1345) om statsbidrag vid vissa studier för personer med funktionshinder
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2012-09-01 överg.best.
Ändring, SFS 2015:856
Rubrik: Förordning (2015:856) om ändring i förordningen (2007:1345) om statsbidrag vid vissa studier för personer med funktionshinder
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 4 §§
Ikraft: 2016-01-01
Ändring, SFS 2017:831
Rubrik: Förordning (2017:831) om ändring i förordningen (2007:1345) om statsbidrag vid vissa studier för personer med funktionsnedsättning
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2018-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2018:1032
Rubrik: Förordning (2018:1032) om ändring i förordningen (2007:1345) om statsbidrag vid vissa studier för personer med funktionsnedsättning
Omfattning: ändr. 13 §
Ikraft: 2018-07-01
Ändring, SFS 2020:459
Rubrik: Förordning (2020:459) om ändring i förordningen (2007:1345) om statsbidrag vid vissa studier för personer med funktionsnedsättning
Omfattning: ändr. 1, 4 §§
Ikraft: 2020-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2020:738
Rubrik: Förordning (2020:738) om ändring i förordningen (2007:1345) om statsbidrag vid vissa studier för personer med funktionsnedsättning
Omfattning: ändr. 5, 6 §§
Ikraft: 2020-08-24 överg.best.