Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2007:1117 · Visa fulltext
Förordning (2007:1117) med instruktion för Konkurrensverket
Departement: Klimat- och näringslivsdepartementet RSN
Ikraft: 2008-01-01
Ändring, SFS 2008:611
Rubrik: Förordning (2008:611) om ändring i förordningen (2007:1117) med instruktion för Konkurrensverket
Omfattning: ändr. 3, 8, 9 §§
Ikraft: 2008-11-01
Ändring, SFS 2008:1231
Rubrik: Förordning (2008:1231) om ändring i förordningen (2007:1117) med instruktion för Konkurrensverket
Omfattning: ändr. 2, 3, 4, 6 §§
Ikraft: 2009-01-01
Förarbeten: EUTL176/2003 s37, EUTL236/2004 s10
CELEX-nr: 32003L0054, 32004L0085
Ändring, SFS 2010:645
Rubrik: Förordning (2010:645) om ändring i förordningen (2007:1117) med instruktion för Konkurrensverket
Omfattning: ändr. 3, 4, 5, 7, 8 §§
Ikraft: 2010-07-15
Ändring, SFS 2011:718
Rubrik: Förordning (2011:718) om ändring i förordningen (2007:1117) med instruktion för Konkurrensverket
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2011-08-01
Ändring, SFS 2011:1042
Rubrik: Förordning (2011:1042) om ändring i förordningen (2007:1117) med instruktion för Konkurrensverket
Omfattning: ändr. 3, 8 §§
Ikraft: 2011-11-01
Ändring, SFS 2013:387
Rubrik: Förordning (2013:387) om ändring i förordningen (2007:1117) med instruktion för Konkurrensverket
Omfattning: ändr. 3, 4, 6 §§
Ikraft: 2013-07-01
Förarbeten: EUTL326/2011 s1
CELEX-nr: 32011R1227
Ändring, SFS 2013:1093
Rubrik: Förordning (2013:1093) om ändring i förordningen (2007:1117) med instruktion för Konkurrensverket
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2014-01-01
Ändring, SFS 2014:60
Rubrik: Förordning (2014:60) om ändring i förordningen (2007:1117) med instruktion för Konkurrensverket
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2014-03-01
Ändring, SFS 2014:784
Rubrik: Förordning (2014:784) om ändring i förordningen (2007:1117) med instruktion för Konkurrensverket
Omfattning: ändr. 1, 4, 10, 12, 13, 14 §§; nya 4 a, 9 a §§
Ikraft: 2014-07-01
Ändring, SFS 2014:937
Rubrik: Förordning (2014:937) om ändring i förordningen (2007:1117) med instruktion för Konkurrensverket
Omfattning: ändr. 3, 9 §§
Ikraft: 2014-08-02
Ändring, SFS 2015:528
Rubrik: Förordning (2015:528) om ändring i förordningen (2007:1117) med instruktion för Konkurrensverket
Omfattning: upph. 4 a, 9 a, 14 §§, rubr. närmast efter 11 §, rubr. närmast före 14 §; ändr. 1, 4, 6, 10, 12, 13 §§
Ikraft: 2015-09-01
Ändring, SFS 2015:836
Rubrik: Förordning (2015:836) om ändring i förordningen (2007:1117) med instruktion för Konkurrensverket
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2016-01-01
Ändring, SFS 2016:240
Rubrik: Förordning (2016:240) om ändring i förordningen (2007:1117) med instruktion för Konkurrensverket
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2016-09-01
Ändring, SFS 2016:1169
Rubrik: Förordning (2016:1169) om ändring i förordningen (2007:1117) med instruktion för Konkurrensverket
Omfattning: ändr. 3, 4, 8 §§
Ikraft: 2017-01-01
Förarbeten: direktiv 2014/24/EU
Ändring, SFS 2016:1218
Rubrik: Förordning (2016:1218) om ändring i förordningen (2016:1169) om ändring i förordningen (2007:1117) med instruktion för Konkurrensverket
Omfattning: ändr. 3, 8 §§ i 2016:1169
Ändring, SFS 2018:1621
Rubrik: Förordning (2018:1621) om ändring i förordningen (2007:1117) med instruktion för Konkurrensverket
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2018-12-01
Ändring, SFS 2019:18
Rubrik: Förordning (2019:18) om ändring i förordningen (2007:1117) med instruktion för Konkurrensverket
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2019-03-24
Ändring, SFS 2019:1313
Rubrik: Förordning (2019:1313) om ändring i förordningen (2007:1117) med instruktion för Konkurrensverket
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2020-07-01
Ändring, SFS 2021:89
Rubrik: Förordning (2021:89) om ändring i förordningen (2007:1117) med instruktion för Konkurrensverket
Omfattning: ändr. 3, 7, 8, 9, 10 §§; ny 14 §
Ikraft: 2021-03-01
Ändring, SFS 2021:584
Rubrik: Förordning (2021:584) om ändring i förordningen (2007:1117) med instruktion för Konkurrensverket
Omfattning: ändr. 1, 3, 7 §§
Ikraft: 2021-11-01
Ändring, SFS 2022:516
Rubrik: Förordning (2022:516) om ändring i förordningen (2007:1117) med instruktion för Konkurrensverket
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2022-06-03
Ändring, SFS 2023:819
Rubrik: Förordning (2023:819) om ändring i förordningen (2007:1117) med instruktion för Konkurrensverket
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2024-01-01