Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2007:913 · Visa fulltext
Förordning (2007:913) med instruktion för Arbetsmiljöverket
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet ARM
Ikraft: 2008-01-01
Ändring, SFS 2010:166
Rubrik: Förordning (2010:166) om ändring i förordningen (2007:913) med instruktion för Arbetsmiljöverket
Omfattning: upph. 12 §
Ikraft: 2010-04-01
Ändring, SFS 2011:52
Rubrik: Förordning (2011:52) om ändring i förordningen (2007:913) med instruktion för Arbetsmiljöverket
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2011-03-01
Ändring, SFS 2014:426
Rubrik: Förordning (2014:426) om ändring i förordningen (2007:913) med instruktion för Arbetsmiljöverket
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2014-07-15
Ändring, SFS 2017:1160
Rubrik: Förordning (2017:1160) om ändring i förordningen (2007:913) med instruktion för Arbetsmiljöverket
Omfattning: ändr. 1, 2, 3 §§; nya 1 a, 4 a §§
Ikraft: 2018-01-02
Ändring, SFS 2018:129
Rubrik: Förordning (2018:129) om ändring i förordningen (2007:913) med instruktion för Arbetsmiljöverket
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2018-04-21
Ändring, SFS 2019:1060
Rubrik: Förordning (2019:1060) om ändring i förordningen (2007:913) med instruktion för Arbetsmiljöverket
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2020-01-01
Ändring, SFS 2021:566
Rubrik: Förordning (2021:566) om ändring i förordningen (2007:913) med instruktion för Arbetsmiljöverket
Omfattning: ändr. 1, 2 §§
Ikraft: 2021-08-01
Ändring, SFS 2022:1165
Rubrik: Förordning (2022:1165) om ändring i förordningen (2007:913) med instruktion för Arbetsmiljöverket
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2022-07-25
Ändring, SFS 2022:1216
Rubrik: Förordning (2022:1216) om ändring i förordningen (2007:913) med instruktion för Arbetsmiljöverket
Omfattning: ändr. 2, 9 §§; ny 4 b §, rubr. närmast före 4 b §
Ikraft: 2022-08-15