Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2007:186 · Visa fulltext
Bilskrotningsförordning (2007:186)
Departement: Miljödepartementet
Ikraft: 2007-06-01 överg.best.
Ändring, SFS 2008:1202
Rubrik: Förordning (2008:1202) om ändring i bilskrotningsförordningen (2007:186)
Omfattning: ändr. 14, 16, 37, 43, 44, 45 och 50 §§
Ikraft: 2009-01-01
Ändring, SFS 2010:49
Rubrik: Förordning (2010:49) om ändring i bilskrotningsförordningen (2007:186)
Omfattning: ändr. 51 §; ny 6 a §
Ikraft: 2010-04-01 överg.best.
Förarbeten: EUTL376/2006 s36
CELEX-nr: 32006L0123
Ändring, SFS 2010:348
Rubrik: Förordning (2010:348) om ändring i bilskrotningsförordningen (2007:186)
Omfattning: ändr. 1, 24, 25, 28, 47 §§; ny 33 a §
Ikraft: 2010-06-01 överg.best.
Ändring, SFS 2011:46
Rubrik: Förordning (2011:46) om ändring i bilskrotningsförordningen (2007:186)
Omfattning: ändr. 48 §
Ikraft: 2011-03-01
Ändring, SFS 2011:376
Rubrik: Förordning (2011:376) om ändring i bilskrotningsförordningen (2007:186)
Omfattning: ändr. 4, 11 §§
Ikraft: 2011-05-02
Ändring, SFS 2012:361
Rubrik: Förordning (2012:361) om ändring i bilskrotningsförordningen (2007:186)
Omfattning: ny 41 a §
Ikraft: 2012-07-01
Ändring, SFS 2014:1050
Rubrik: Förordning (2014:1050) om ändring i bilskrotningsförordningen (2007:186)
Omfattning: ändr. 11, 47 §§
Ikraft: 2014-10-01
Ändring, SFS 2014:1239
Rubrik: Förordning (2014:1239) om ändring i bilskrotningsförordningen (2007:186)
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2015-01-01
Ändring, SFS 2016:803
Rubrik: Förordning (2016:803) om ändring i bilskrotningsförordningen (2007:186)
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2016-08-02
Ändring, SFS 2018:309
Rubrik: Förordning (2018:309) om ändring i bilskrotningsförordningen (2007:186)
Omfattning: upph. 46 §
Ikraft: 2018-05-25
Ändring, SFS 2019:394
Rubrik: Förordning (2019:394) om ändring i bilskrotningsförordningen (2007:186)
Omfattning: ändr. 13, 16, 37, 41 §§
Ikraft: 2019-07-01
Ändring, SFS 2020:643
Rubrik: Förordning (2020:643) om ändring i bilskrotningsförordningen (2007:186)
Omfattning: ändr. 47, 48 §§
Ikraft: 2020-08-01