Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2007:1348 · Visa fulltext
Förordning (2007:1348) med instruktion för Överklagandenämnden för studiestöd
Departement: Utbildningsdepartementet
Ikraft: 2008-01-01
Ändring, SFS 2013:699
Rubrik: Förordning (2013:699) om ändring i förordningen (2007:1348) med instruktion för Överklagandenämnden för studiestöd
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2013-08-20
Ändring, SFS 2013:1123
Rubrik: Förordning (2013:1123) om ändring i förordningen (2007:1348) med instruktion för Överklagandenämnden för studiestöd
Omfattning: ändr. 1, 4 §§
Ikraft: 2014-01-15
Ändring, SFS 2017:538
Rubrik: Förordning (2017:538) om ändring i förordningen (2007:1348) med instruktion för Överklagandenämnden för studiestöd
Omfattning: ändr. 1, 4 §§
Ikraft: 2017-07-02
Ändring, SFS 2022:236
Rubrik: Förordning (2022:236) om ändring i förordningen (2007:1348) med instruktion för Överklagandenämnden för studiestöd
Omfattning: ändr. 1, 4, 11 §§; ny 6 a §
Ikraft: 2022-05-01