Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2006:39 · Visa fulltext
Förordning (2006:39) om register och dokumentation vid fullgörandet av kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar
Departement: Utbildningsdepartementet
Ikraft: 2006-03-15
Ändring, SFS 2011:530
Rubrik: Förordning (2011:530) om ändring i förordningen (2006:39) om behandling av personuppgifter i den kommunala verksamheten rörande information om icke skolpliktiga ungdomar
Omfattning: upph. 8 §, rubr. närmast före 8 §; ändr. 1, 2, 3, 4 §§
Ikraft: 2011-07-01
Ändring, SFS 2014:1382
Rubrik: Förordning (2014:1382) om ändring i förordningen (2006:39) om behandling av personuppgifter i den kommunala verksamheten rörande information om icke skolpliktiga ungdomar
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 3, 4, 7 §§; nya 8, 9 §§, rubr. närmast före 8, 9 §§
Ikraft: 2015-01-01
Ändring, SFS 2015:520
Rubrik: Förordning (2015:520) om ändring i förordningen (2006:39) om register och dokumentation vid fullgörandet av kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar
Omfattning: ändr. 1 §; ny 10 §
Ikraft: 2015-08-15
Ändring, SFS 2018:1359
Rubrik: Förordning (2018:1359) om ändring i förordningen (2006:39) om register och dokumentation vid fullgörandet av kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar
Omfattning: upph. 6 §, rubr. närmast före 6 §; ändr. 1, 2, 5 §§, rubr. närmast före 2 §; nya 2 a, 2 b §§
Ikraft: 2018-08-01