Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2006:378 · Visa fulltext
Lag (2006:378) om lägenhetsregister
Departement: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet BB
Ikraft: 2006-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2004/05:171, bet. 2005/06:FiU8, rskr. 2005/06:268
Ändring, SFS 2008:539
Rubrik: Lag (2008:539) om ändring i lagen (2006:378) om lägenhetsregister
Omfattning: ändr. 2, 4, 9, 19 §§, p 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft: 2008-09-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:134, bet. 2007/08:CU23, rskr. 2007/08:223
Ändring, SFS 2008:966
Rubrik: Lag (2008:966) om ändring i lagen (2006:378) om lägenhetsregister
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 2008-12-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:162, bet. 2008/09:FiU8, rskr. 2008/09:14
Ändring, SFS 2009:847
Rubrik: Lag (2009:847) om ändring i lagen (2006:378) om lägenhetsregister
Omfattning: ändr. p 11 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft: 2010-02-15
Förarbeten: Prop. 2008/09:165, bet. 2008/09:JuU23, rskr. 2008/09:290
Ändring, SFS 2016:397
Rubrik: Lag (2016:397) om ändring i lagen (2006:378) om lägenhetsregister
Omfattning: ändr. 20 §
Ikraft: 2016-07-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:141, bet. 2015/16:FiU33, rskr. 2015/16:216
Ändring, SFS 2018:363
Rubrik: Lag (2018:363) om ändring i lagen (2006:378) om lägenhetsregister
Omfattning: upph. 24 §, rubr. närmast före 24 §; ändr. 2, 4 §§; ny 9 a §, rubr. närmast före 9 a §
Ikraft: 2018-05-25
Förarbeten: Prop. 2017/18:107, bet. 2017/18:FiU41, rskr. 2017/18:251