Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2005:559 · Visa fulltext
Aktiebolagsförordning (2005:559)
Departement: Justitiedepartementet L1
Ikraft: 2006-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2005:815
Rubrik: Förordning (2005:815) om ändring i aktiebolagsförordningen (2005:559)
Omfattning: ändr. 2 kap 14 §
Ändring, SFS 2006:503
Rubrik: Förordning (2006:503) om ändring i aktiebolagsförordningen (2005:599)
Omfattning: ändr. 1 kap 1, 2, 3, 4, 9, 10, 12, 16, 29, 35, 47, 49 §§, 2 kap 10 §, 3 kap 2, 4 §§, 4 kap 1, 3, 4 §§, rubr. närmast före 1 kap 1 §; nya 1 kap 2 a §, 2 kap 4 a, 15 a, 17 a, 17 b §§, 3 kap 7 a §, 4 kap 2 a, 2 b §§, rubr. närmast före 2 kap 17 a, 17 b §§, 3 kap 7 a §, 4 kap 2 a, 2 b §§
Ikraft: 2006-07-01 överg.best.
Förarbeten: EUTL221/2003 s13
CELEX-nr: 32003L0058
Ändring, SFS 2007:384
Rubrik: Förordning (2007:384) om ändring aktiebolagsförordningen (2005:559)
Omfattning: ny 1 kap 7 a §, rubr. närmast före 1 kap 7 a §
Ikraft: 2007-07-01
Ändring, SFS 2008:24
Rubrik: Förordning (2008:24) om ändring i aktiebolagsförordningen (2005:559)
Omfattning: ändr. 1 kap 1, 37 §§, 3 kap 1, 2, 3 §§; nya 1 kap 32 a, 35 a §§
Ikraft: 2008-02-15 överg.best.
Ändring, SFS 2008:610
Rubrik: Förordning (2008:610) om ändring i aktiebolagsförordningen (2005:559)
Omfattning: ändr. 1 kap 32, 38 §§
Ikraft: 2008-11-01 överg.best.
Förarbeten: EUTL24/2004 s1
CELEX-nr: 32004R0139
Ändring, SFS 2008:735
Rubrik: Förordning (2008:735) om ändring i aktiebolagsförordningen (2005:559)
Omfattning: ändr. 3 kap 1 §
Ikraft: 2008-10-01
Ändring, SFS 2009:38
Rubrik: Förordning (2009:38) om ändring i aktiebolagsförordningen (2005:559)
Omfattning: ändr. 1 kap. 7 a §, 2 kap. 14 §; ny 2 kap. 15 b §
Ikraft: 2009-03-01 överg.best.
Ändring, SFS 2009:1149
Rubrik: Förordning (2009:1149) om ändring i aktiebolagsförordningen (2005:559)
Omfattning: ändr. 2 kap. 13 §
Ikraft: 2009-12-27 överg.best.
Förarbeten: EUTL376/2006 s36
CELEX-nr: 32006L0123
Ändring, SFS 2010:1116
Rubrik: Förordning (2010:1116) om ändring i aktiebolagsförordningen (2005:559)
Omfattning: ändr. 1 kap. 6 §; ny 1 kap. 7 b §, rubr. närmast före 1 kap. 7 b §
Ikraft: 2010-11-01
Ändring, SFS 2011:990
Rubrik: Förordning (2011:990) om ändring i aktiebolagsförordningen (2005:559)
Omfattning: ändr. 3 kap. 4 §
Ikraft: 2011-10-01
Ändring, SFS 2012:57
Rubrik: Förordning (2012:57) om ändring i aktiebolagsförordningen (2005:559)
Omfattning: ändr. 2 kap. 15 b §
Ikraft: 2012-04-01
Ändring, SFS 2013:738
Rubrik: Förordning (2013:738) om ändring i aktiebolagsförordningen (2005:559)
Omfattning: ny 2 kap. 15 c §
Ikraft: 2013-11-01
Ändring, SFS 2014:155
Rubrik: Förordning (2014:155) om ändring i aktiebolagsförordningen (2005:559)
Omfattning: ändr. 2 kap. 13 §, 4 kap. 1 §, rubr. närmast före 4 kap. 1 §
Ikraft: 2014-05-01
Förarbeten: EUTL156/2012 s1-9
CELEX-nr: 32012L0017
Ändring, SFS 2014:545
Rubrik: Förordning (2014:545) om ändring i aktiebolagsförordningen (2005:559)
Omfattning: ändr. 1 kap. 6, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 52 §§, 2 kap. 17 b §, 3 kap. 4 §, 4 kap. 5 §
Ikraft: 2014-08-01 överg.best.
Ändring, SFS 2015:126
Rubrik: Förordning (2015:126) om ändring i aktiebolagsförordningen (2005:559)
Omfattning: ändr. 4 kap. 4 §
Ikraft: 2015-07-01
Ändring, SFS 2015:679
Rubrik: Förordning (2015:679) om ändring i aktiebolagsförordningen (2005:559)
Omfattning: ändr. 3 kap. 1, 2, 3, 4 §§
Ikraft: 2016-01-01
Ändring, SFS 2016:76
Rubrik: Förordning (2016:76) om ändring i aktiebolagsförordningen (2005:559)
Omfattning: ändr. 1 kap. 4, 6 §§, 2 kap. 14, 15 §§
Ikraft: 2016-03-01
Ändring, SFS 2016:446
Rubrik: Förordning (2016:446) om ändring i aktiebolagsförordningen (2005:559)
Omfattning: ändr. 1 kap. 3, 11 §§
Ikraft: 2016-07-02
Förarbeten: direktiv 2006/43/EG
Ändring, SFS 2016:634
Rubrik: Förordning (2016:634) om ändring i aktiebolagsförordningen (2005:559)
Omfattning: ändr. 1 kap. 2 a §, 3 kap. 1 §, 4 kap. 2 a, 2 b §§
Ikraft: 2016-07-01
Ändring, SFS 2016:907
Rubrik: Förordning (2016:907) om ändring i aktiebolagsförordningen (2005:559)
Omfattning: ändr. 3 kap. 1 §
Ikraft: 2017-01-01
Ändring, SFS 2016:908
Rubrik: Förordning (2016:908) om ändring i aktiebolagsförordningen (2005:559)
Omfattning: ändr. 1 kap. 28 §
Ikraft: 2017-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2016:1347
Rubrik: Förordning (2016:1347) om ändring i aktiebolagsförordningen (2005:559)
Omfattning: ändr. 1 kap. 11 §
Ikraft: 2017-04-01
Förarbeten: Jfr prop. 2016/17:1, utg.omr. 24, bet. 2016/17:NU1, rskr. 2016/17:103
Ändring, SFS 2018:299
Rubrik: Förordning (2018:299) om ändring i aktiebolagsförordningen (2005:559)
Omfattning: upph. 2 kap. 4 a §; nuvarande 2 kap. 5, 6 §§ betecknas 2 kap. 6, 5 §§; ändr. 2 kap. 1 och 2 §§, de nya 2 kap. 5, 6 §§
Ikraft: 2018-05-25
Ändring, SFS 2018:765
Rubrik: Förordning (2018:765) om ändring i aktiebolagsförordningen (2005:559)
Omfattning: ändr. 1 kap. 1, 37 §§
Ikraft: 2018-07-01
Ändring, SFS 2018:1831
Rubrik: Förordning (2018:1831) om ändring i aktiebolagsförordningen (2005:559)
Omfattning: ändr. 1 kap. 52 §, 2 kap. 14, 17 b, 18 §§, 3 kap. 1, 2, 4 §§, rubr. närmast före 1 kap. 52 §
Ikraft: 2019-01-01
Ändring, SFS 2018:2063
Rubrik: Förordning (2018:2063) om ändring i aktiebolagsförordningen (2005:559)
Omfattning: ändr. 3 kap. 1 §
Ikraft: 2019-02-01
Ändring, SFS 2019:158
Rubrik: Förordning (2019:158) om ändring i aktiebolagsförordningen (2005:559)
Omfattning: ändr. 1 kap. 4, 6 §§
Ikraft: 2019-05-01
Ändring, SFS 2019:817
Rubrik: Förordning (2019:817) om ändring i aktiebolagsförordningen (2005:559)
Omfattning: ändr. 4 kap. 1 §, rubr. närmast före 4 kap. 1 §
Ikraft: 2019-12-15
Ändring, SFS 2020:622
Rubrik: Förordning (2020:622) om ändring i aktiebolagsförordningen (2005:559)
Omfattning: ändr. 1 kap. 15, 16, 22, 24 §§
Ikraft: 2020-09-03
Ändring, SFS 2020:995
Rubrik: Förordning (2020:995) om ändring i aktiebolagsförordningen (2005:559)
Omfattning: ändr. 1 kap. 31 §, 3 kap. 4 §, 4 kap. 6 §, rubr. närmast före 1 kap. 29 §
Ikraft: 2021-01-01