Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2005:559 · Visa fulltext
Aktiebolagsförordning (2005:559)
Departement: Justitiedepartementet L1
Ikraft: 2006-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2005:815
Rubrik: Förordning (2005:815) om ändring i aktiebolagsförordningen (2005:559)
Omfattning: ändr. 2 kap 14 §
Ändring, SFS 2006:503
Rubrik: Förordning (2006:503) om ändring i aktiebolagsförordningen (2005:599)
Omfattning: ändr. 1 kap 1, 2, 3, 4, 9, 10, 12, 16, 29, 35, 47, 49 §§, 2 kap 10 §, 3 kap 2, 4 §§, 4 kap 1, 3, 4 §§, rubr. närmast före 1 kap 1 §; nya 1 kap 2 a §, 2 kap 4 a, 15 a, 17 a, 17 b §§, 3 kap 7 a §, 4 kap 2 a, 2 b §§, rubr. närmast före 2 kap 17 a, 17 b §§, 3 kap 7 a §, 4 kap 2 a, 2 b §§
Ikraft: 2006-07-01 överg.best.
Förarbeten: EUTL221/2003 s13
CELEX-nr: 32003L0058
Ändring, SFS 2007:384
Rubrik: Förordning (2007:384) om ändring aktiebolagsförordningen (2005:559)
Omfattning: ny 1 kap 7 a §, rubr. närmast före 1 kap 7 a §
Ikraft: 2007-07-01
Ändring, SFS 2008:24
Rubrik: Förordning (2008:24) om ändring i aktiebolagsförordningen (2005:559)
Omfattning: ändr. 1 kap 1, 37 §§, 3 kap 1, 2, 3 §§; nya 1 kap 32 a, 35 a §§
Ikraft: 2008-02-15 överg.best.
Ändring, SFS 2008:610
Rubrik: Förordning (2008:610) om ändring i aktiebolagsförordningen (2005:559)
Omfattning: ändr. 1 kap 32, 38 §§
Ikraft: 2008-11-01 överg.best.
Förarbeten: EUTL24/2004 s1
CELEX-nr: 32004R0139
Ändring, SFS 2008:735
Rubrik: Förordning (2008:735) om ändring i aktiebolagsförordningen (2005:559)
Omfattning: ändr. 3 kap 1 §
Ikraft: 2008-10-01
Ändring, SFS 2009:38
Rubrik: Förordning (2009:38) om ändring i aktiebolagsförordningen (2005:559)
Omfattning: ändr. 1 kap. 7 a §, 2 kap. 14 §; ny 2 kap. 15 b §
Ikraft: 2009-03-01 överg.best.
Ändring, SFS 2009:1149
Rubrik: Förordning (2009:1149) om ändring i aktiebolagsförordningen (2005:559)
Omfattning: ändr. 2 kap. 13 §
Ikraft: 2009-12-27 överg.best.
Förarbeten: EUTL376/2006 s36
CELEX-nr: 32006L0123
Ändring, SFS 2010:1116
Rubrik: Förordning (2010:1116) om ändring i aktiebolagsförordningen (2005:559)
Omfattning: ändr. 1 kap. 6 §; ny 1 kap. 7 b §, rubr. närmast före 1 kap. 7 b §
Ikraft: 2010-11-01
Ändring, SFS 2011:990
Rubrik: Förordning (2011:990) om ändring i aktiebolagsförordningen (2005:559)
Omfattning: ändr. 3 kap. 4 §
Ikraft: 2011-10-01
Ändring, SFS 2012:57
Rubrik: Förordning (2012:57) om ändring i aktiebolagsförordningen (2005:559)
Omfattning: ändr. 2 kap. 15 b §
Ikraft: 2012-04-01
Ändring, SFS 2013:738
Rubrik: Förordning (2013:738) om ändring i aktiebolagsförordningen (2005:559)
Omfattning: ny 2 kap. 15 c §
Ikraft: 2013-11-01
Ändring, SFS 2014:155
Rubrik: Förordning (2014:155) om ändring i aktiebolagsförordningen (2005:559)
Omfattning: ändr. 2 kap. 13 §, 4 kap. 1 §, rubr. närmast före 4 kap. 1 §
Ikraft: 2014-05-01
Förarbeten: EUTL156/2012 s1-9
CELEX-nr: 32012L0017
Ändring, SFS 2014:545
Rubrik: Förordning (2014:545) om ändring i aktiebolagsförordningen (2005:559)
Omfattning: ändr. 1 kap. 6, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 52 §§, 2 kap. 17 b §, 3 kap. 4 §, 4 kap. 5 §
Ikraft: 2014-08-01 överg.best.
Ändring, SFS 2015:126
Rubrik: Förordning (2015:126) om ändring i aktiebolagsförordningen (2005:559)
Omfattning: ändr. 4 kap. 4 §
Ikraft: 2015-07-01
Ändring, SFS 2015:679
Rubrik: Förordning (2015:679) om ändring i aktiebolagsförordningen (2005:559)
Omfattning: ändr. 3 kap. 1, 2, 3, 4 §§
Ikraft: 2016-01-01
Ändring, SFS 2016:76
Rubrik: Förordning (2016:76) om ändring i aktiebolagsförordningen (2005:559)
Omfattning: ändr. 1 kap. 4, 6 §§, 2 kap. 14, 15 §§
Ikraft: 2016-03-01
Ändring, SFS 2016:446
Rubrik: Förordning (2016:446) om ändring i aktiebolagsförordningen (2005:559)
Omfattning: ändr. 1 kap. 3, 11 §§
Ikraft: 2016-07-02
Förarbeten: direktiv 2006/43/EG
Ändring, SFS 2016:634
Rubrik: Förordning (2016:634) om ändring i aktiebolagsförordningen (2005:559)
Omfattning: ändr. 1 kap. 2 a §, 3 kap. 1 §, 4 kap. 2 a, 2 b §§
Ikraft: 2016-07-01
Ändring, SFS 2016:907
Rubrik: Förordning (2016:907) om ändring i aktiebolagsförordningen (2005:559)
Omfattning: ändr. 3 kap. 1 §
Ikraft: 2017-01-01
Ändring, SFS 2016:908
Rubrik: Förordning (2016:908) om ändring i aktiebolagsförordningen (2005:559)
Omfattning: ändr. 1 kap. 28 §
Ikraft: 2017-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2016:1347
Rubrik: Förordning (2016:1347) om ändring i aktiebolagsförordningen (2005:559)
Omfattning: ändr. 1 kap. 11 §
Ikraft: 2017-04-01
Förarbeten: Jfr prop. 2016/17:1, utg.omr. 24, bet. 2016/17:NU1, rskr. 2016/17:103
Ändring, SFS 2018:299
Rubrik: Förordning (2018:299) om ändring i aktiebolagsförordningen (2005:559)
Omfattning: upph. 2 kap. 4 a §; nuvarande 2 kap. 5, 6 §§ betecknas 2 kap. 6, 5 §§; ändr. 2 kap. 1 och 2 §§, de nya 2 kap. 5, 6 §§
Ikraft: 2018-05-25
Ändring, SFS 2018:765
Rubrik: Förordning (2018:765) om ändring i aktiebolagsförordningen (2005:559)
Omfattning: ändr. 1 kap. 1, 37 §§
Ikraft: 2018-07-01
Ändring, SFS 2018:1831
Rubrik: Förordning (2018:1831) om ändring i aktiebolagsförordningen (2005:559)
Omfattning: ändr. 1 kap. 52 §, 2 kap. 14, 17 b, 18 §§, 3 kap. 1, 2, 4 §§, rubr. närmast före 1 kap. 52 §
Ikraft: 2019-01-01
Ändring, SFS 2018:2063
Rubrik: Förordning (2018:2063) om ändring i aktiebolagsförordningen (2005:559)
Omfattning: ändr. 3 kap. 1 §
Ikraft: 2019-02-01
Ändring, SFS 2019:158
Rubrik: Förordning (2019:158) om ändring i aktiebolagsförordningen (2005:559)
Omfattning: ändr. 1 kap. 4, 6 §§
Ikraft: 2019-05-01
Ändring, SFS 2019:817
Rubrik: Förordning (2019:817) om ändring i aktiebolagsförordningen (2005:559)
Omfattning: ändr. 4 kap. 1 §, rubr. närmast före 4 kap. 1 §
Ikraft: 2019-12-15
Ändring, SFS 2020:622
Rubrik: Förordning (2020:622) om ändring i aktiebolagsförordningen (2005:559)
Omfattning: ändr. 1 kap. 15, 16, 22, 24 §§
Ikraft: 2020-09-03
Ändring, SFS 2020:995
Rubrik: Förordning (2020:995) om ändring i aktiebolagsförordningen (2005:559)
Omfattning: ändr. 1 kap. 31 §, 3 kap. 4 §, 4 kap. 6 §, rubr. närmast före 1 kap. 29 §
Ikraft: 2021-01-01
Ändring, SFS 2021:979
Rubrik: Förordning (2021:979) om ändring i aktiebolagsförordningen (2005:559)
Omfattning: ändr. 3 kap. 1, 4 §§
Ikraft: 2021-12-01
Ändring, SFS 2022:1287
Rubrik: Förordning (2022:1287) om ändring i aktiebolagsförordningen (2005:559)
Omfattning: ändr. 2 kap. 8, 13 §§, rubr. närmast före 3 kap. 6 §; nya 2 kap. 7 a, 13 a, 15 d,15 e, 15 f §§, 3 kap. 6 a §
Ikraft: 2022-08-01
Förarbeten: direktiv (EU) 2017/1132
Ändring, SFS 2022:1334
Rubrik: Förordning (2022:1334) om ändring i aktiebolagsförordningen (2005:559)
Omfattning: ändr. 1 kap. 6, 13, 15, 19, 24, 29, 51 §§
Ikraft: 2022-08-01 överg.best.
Ändring, SFS 2022:1858
Rubrik: Förordning (2022:1858) om ändring i aktiebolagsförordningen (2005:559)
Omfattning: upph. 1 kap. 32 a §; ändr. 1 kap. 32, 33, 35 a, 38, 39 §§, 3 kap. 1, 2, 3, 4 §§, 4 kap. 1, 5, 6 §§; nya 1 kap. 41 a, 41 b, 41 c, 41 d, 41 e, 41 f §§, 2 kap. 19 §, 4 kap. 1 a, 1 b §§, rubr. närmast före 1 kap. 41 b, 41 e §§, 2 kap. 19 §
Ikraft: 2023-01-31