Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2005:422 · Visa fulltext
Förordning (2005:422) om övervakning av zoonoser och zoonotiska smittämnen hos djur och i livsmedel
Departement: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSL
Ikraft: 2005-07-01
Förarbeten: EUTL325/2003 s31, EUTL31/2002 s1, EUTL325/2003 s1
CELEX-nr: 32003L0099, 32002R0178, 3003R2160
Ändring, SFS 2013:901
Rubrik: Förordning (2013:901) om ändring i förordningen (2005:422) om övervakning av zoonoser och zoonotiska smittämnen hos djur och i livsmedel
Omfattning: ändr. 2, 10 §§
Ikraft: 2014-01-01
Ändring, SFS 2015:160
Rubrik: Förordning (2015:160) om ändring i förordningen (2005:422) om övervakning av zoonoser och zoonotiska smittämnen hos djur och i livsmedel
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2015-07-01
Ändring, SFS 2018:1008
Rubrik: Förordning (2018:1008) om ändring i förordningen (2005:422) om övervakning av zoonoser och zoonotiska smittämnen hos djur och i livsmedel
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 2018-07-01