Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2003:770 · Visa fulltext
Förordning (2003:770) om statliga myndigheters elektroniska informationsutbyte
Departement: Finansdepartementet DOF
Ikraft: 2004-01-01
Ändring, SFS 2005:863
Rubrik: Förordning (2005:863) om ändring i förordningen (2003:770) om statliga myndigheters elektroniska informationsutbyte
Omfattning: ändr. 3, 4 §§
Ikraft: 2006-01-01
Ändring, SFS 2012:543
Rubrik: Förordning (2012:543) om ändring i förordningen (2003:770) om statliga myndigheters elektroniska informationsutbyte
Omfattning: ny 5 §
Ikraft: 2012-09-01
Ändring, SFS 2012:544
Rubrik: Förordning (2012:544) om ändring i förordningen (2003:770) om statliga myndigheters elektroniska informationsutbyte
Omfattning: ändr. 3, 4 §§; ny bil.
Ikraft: 2012-10-01 överg.best.
Ändring, SFS 2013:784
Rubrik: Förordning (2013:784) om ändring i förordningen (2003:770) om statliga myndigheters elektroniska informationsutbyte
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2013-12-01
Ändring, SFS 2013:870
Rubrik: Förordning (2013:870) om ändring i förordningen (2003:770) om statliga myndigheters elektroniska informationsutbyte
Omfattning: upph. bil.; ändr. 3 §
Ikraft: 2014-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2018:360
Rubrik: Förordning (2018:360) om ändring i förordningen (2003:770) om statliga myndigheters elektroniska informationsutbyte
Omfattning: upph. 5 §
Ikraft: 2018-05-25
Ändring, SFS 2018:1491
Rubrik: Förordning (2018:1491) om ändring i förordningen (2003:770) om statliga myndigheters elektroniska informationsutbyte
Omfattning: ändr. 3, 4 §§
Ikraft: 2018-09-01