Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2002:989 · Visa fulltext
Förordning (2002:989) om statligt stöd för verksamhet som förebygger och motverkar diskriminering
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet MRB
Ikraft: 2003-01-01
Ändring, SFS 2007:508
Rubrik: Förordning (2007:508) om ändring i förordningen (2002:989) om statligt stöd för verksamhet som förebygger och motverkar diskriminering
Omfattning: ändr. 4, 5, 6, 7, 8, 9 §§
Ikraft: 2007-07-01
Ändring, SFS 2008:903
Rubrik: Förordning (2008:903) om ändring i förordningen (2002:989) om statligt stöd för verksamhet som förebygger och motverkar diskriminering
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2009-01-01
Ändring, SFS 2014:90
Rubrik: Förordning (2014:90) om ändring i förordningen (2002:989) om statligt stöd för verksamhet som förebygger och motverkar diskriminering
Omfattning: ändr. 4, 5, 6, 7, 8, 9 §§
Ikraft: 2014-04-01
Ändring, SFS 2014:963
Rubrik: Förordning (2014:963) om ändring i förordningen (2002:989) om statligt stöd för verksamhet som förebygger och motverkar diskriminering
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2015-01-01