Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2002:93 · Visa fulltext
Lag (2002:93) om kooperativ hyresrätt
Departement: Justitiedepartementet L1
Ikraft: 2002-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2001/02:62, bet. 2001/02:BoU5, rskr. 2001/02:161
Ändring, SFS 2003:34
Rubrik: Lag (2003:34) om ändring i lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt
Omfattning: ändr. 4 kap 3 §; ny 6 kap 1 a §
Ikraft: 2003-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2002/03:12, bet. 2002/03:BoU2, rskr. 2002/03:96
Ändring, SFS 2003:868
Rubrik: Lag (2003:868) om ändring i lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt
Omfattning: ändr. 2 kap 12, 13 §§
Ikraft: 2004-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2002/03:147, bet. 2003/04:LU4, rskr. 2003/04:28
Ändring, SFS 2004:246
Rubrik: Lag (2004:246) om ändring i lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt
Omfattning: ändr. 2 kap 12, 13, 25, 28 §§, 3 p ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft: 2004-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2003/04:34, bet. 2003/04:NU7, rskr. 2003/04:172
Ändring, SFS 2006:411
Rubrik: Lag (2006:411) om ändring i lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt
Omfattning: ändr. 3 kap 12 §
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:80, bet. 2005/06:BoU10, rskr. 2005/06:252
Ändring, SFS 2006:876
Rubrik: Lag (2006:876) om ändring i lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt
Omfattning: ändr. 2 kap 20 §
Ikraft: 2007-01-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:116, bet. 2005/06:LU28, rskr. 2005/06:330
Ändring, SFS 2008:5
Rubrik: Lag (2008:5) om ändring i lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt
Omfattning: ändr. 2 kap 24 §
Ikraft: 2008-02-15 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2007/08:15, bet. 2007/08:CU4, rskr. 2007/08:121
Ändring, SFS 2008:85
Rubrik: Lag (2008:85) om ändring i lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt
Omfattning: ändr. 6 kap 2 §; ny 1 kap 6 §, rubr. närmast före 1 kap 6 §
Ikraft: 2008-04-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:45, bet. 2007/08:CU17, rskr. 2007/08:138
Ändring, SFS 2009:1082
Rubrik: Lag (2009:1082) om ändring i lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt
Omfattning: ändr. 4 kap. 4 §
Ikraft: 2009-12-27
Förarbeten: Prop. 2008/09:187, bet. 2009/10:NU6, rskr. 2009/10:18, EUTL376/2006 s36
CELEX-nr: 32006L0123
Ändring, SFS 2013:441
Rubrik: Lag (2013:441) om ändring i lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt
Omfattning: ändr. 6 kap. 2 §
Ikraft: 2013-07-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:74, bet. 2012/13:JuU24, rskr. 2012/13:235
Ändring, SFS 2014:317
Rubrik: Lag (2014:317) om ändring i lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt
Omfattning: ändr. 3 kap. 6 §
Ikraft: 2014-07-02 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:174, bet. 2013/14:NU18, rskr. 2013/14:221, direktiv 2012/27/EU
Ändring, SFS 2016:116
Rubrik: Lag (2016:116) om ändring i lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt
Omfattning: ändr. 2 kap. 9, 18, 19, 22, 23, 24 §§, 6 kap. 2 §, rubr. närmast 2 kap. 18 §; nya 1 kap. 7 §, 2 kap. 9 a, 17 a, 17 b, 17 c, 18 a, 18 b, 23 a §§, rubr. närmast före 1 kap. 7 §
Ikraft: 2016-07-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:4, bet. 2015/16:CU10, rskr. 2015/16:130
Ändring, SFS 2016:642
Rubrik: Lag (2016:642) om ändring i lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt
Omfattning: rubr. närmast före 1 kap. 6 §
Ikraft: 2016-07-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:72, bet. 2015/16:TU18, rskr. 2015/16:253
Ändring, SFS 2018:724
Rubrik: Lag (2018:724) om ändring i lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt
Omfattning: upph. 2 kap. 2 §; ändr. 1 kap. 6 och 7 §§, 2 kap. 1, 3, 4, 5, 9, 10, 14, 15, 17, 17 a, 18, 18 b, 20, 22, 23, 24, 25, 27 och 28 §§, 6 kap. 1, 2 §§
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:185, bet. 2017/18:CU25, rskr. 2017/18:306
Ändring, SFS 2018:1337
Rubrik: Lag (2018:1337) om ändring i lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt
Omfattning: ny 4 kap. 4 a §
Ikraft: 2018-08-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:225, bet. 2017/18:CU29, rskr. 2017/18:373
Ändring, SFS 2018:1679
Rubrik: Lag (2018:1679) om ändring i lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt
Omfattning: ändr. 2 kap. 25, 26, 28 §§, 6 kap. 2 §, rubr. närmast före 2 kap. 25 §
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:267, bet. 2018/19:NU5, rskr. 2018/19:14
Ändring, SFS 2019:537
Rubrik: Lag (2019:537) om ändring i lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt
Omfattning: ändr. 3 kap. 12 §
Ikraft: 2019-10-02
Förarbeten: Prop. 2018/19:108, bet. 2018/19:CU18, rskr. 2018/19:266