Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2002:920 · Visa fulltext
Förordning (2002:920) om bidrag till arbetslivsmuseer
Departement: Kulturdepartementet
Ikraft: 2003-01-01
Upphävd: 2017-08-01
Ändring, SFS 2017:628
Omfattning: upph.