Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2002:623 · Visa fulltext
Förordning (2002:623) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet AA
Ikraft: 2002-08-01 överg.best.
Ändring, SFS 2002:901
Rubrik: Förordning (2002:901) om ändring i förordningen (2002:623) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2003-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2003:604
Rubrik: Förordning (2003:604) om ändring i förordningen (2002:623) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2003-11-15 överg.best.
Ändring, SFS 2003:1038
Rubrik: Förordning (2003:1038) om ändring i förordningen (2002:623) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
Omfattning: ändr. 13 §
Ikraft: 2004-01-01
Ändring, SFS 2004:268
Rubrik: Förordning (2004:268) om ändring i förordningen (2002:623) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 2004-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2004:962
Rubrik: Förordning (2004:962) om ändring i förordningen (2002:623) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
Omfattning: ändr. 12, 16 §§
Ikraft: 2005-01-01
Ändring, SFS 2005:524
Rubrik: Förordning (2005:524) om ändring i förordningen (2002:623) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
Omfattning: ändr. 12 §; ny 6 a §
Ikraft: 2005-07-19
Ändring, SFS 2006:136
Rubrik: Förordning (2006:136) om ändring i förordningen (2002:623) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
Omfattning: ändr. 3, 4, 6, 14 §§; ny 16 a §
Ikraft: 2006-04-01
Ändring, SFS 2006:1483
Rubrik: Förordning (2006:1483) om ändring i förordningen (2002:623) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
Omfattning: ändr. 3, 4, 7 §§
Ikraft: 2007-01-01
Ändring, SFS 2007:685
Rubrik: Förordning (2007:685) om ändring i förordningen (2002:623) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 2007-09-01
Ändring, SFS 2007:817
Rubrik: Förordning (2007:817) om ändring i förordningen (2002:623) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
Omfattning: ändr. 6 a §
Ikraft: 2007-12-03
Ändring, SFS 2007:926
Rubrik: Förordning (2007:926) om ändring i förordningen (2002:623) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
Omfattning: ändr. 2, 3, 6, 11, 17, 19, 22 §§
Ikraft: 2008-01-01
Ändring, SFS 2008:797
Rubrik: Förordning (2008:797) om ändring i förordningen (2002:623) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
Omfattning: ändr. 12, 16 §§
Ikraft: 2008-12-01
Ändring, SFS 2008:980
Rubrik: Förordning (2008:980) om ändring i förordningen (2002:623) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
Omfattning: ändr. 8, 12, 16 §§; nya 7 a, 7 b, 7 c, 7 d, 13 a, 13 b §§
Ikraft: 2009-01-01
Ändring, SFS 2009:1602
Rubrik: Förordning (2009:1602) om ändring i förordningen (2002:623) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2010-01-01
Ändring, SFS 2010:2034
Rubrik: Förordning (2010:2034) om ändring i förordningen (2002:623) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
Omfattning: ändr. 3, 4, 6, 7, 7 a, 7 b, 7 c, 7 d, 8, 9, 11, 14, 16, 16 a, 17, 18 §§, rubr. närmast före 12 § sätts närmast före 11 a §; nya 3 a, 7 e, 7 f, 11 a, 12 a, 13 c, 13 d §§
Ikraft: 2011-01-31
Förarbeten: Jfr prop. 2010/11:1, utg. omr. 14, bet. 2010/11:AU2, rskr. 2010/11:126
Ändring, SFS 2011:179
Rubrik: Förordning (2011:179) om ändring i förordningen (2002:623) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
Omfattning: upph. 17 §; ändr. 20, 21 §§; nya 20 a, 20 b, 20 c, 20 d, 20 e, 20 f §§, rubr. närmast före 20 a §
Ikraft: 2011-04-01
Ändring, SFS 2011:180
Rubrik: Förordning (2011:180) om ändring i förordningen (2002:623) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
Omfattning: ändr. 20 b §
Ikraft: 2012-01-01
Ändring, SFS 2011:181
Rubrik: Förordning (2011:181) om ändring i förordningen (2002:623) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
Omfattning: ändr. 20 d §
Ikraft: 2014-01-01
Ändring, SFS 2011:544
Rubrik: Förordning (2011:544) om ändring i förordningen (2002:623) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
Omfattning: ändr. 3 §; ny 9 a §
Ikraft: 2011-07-01
Ändring, SFS 2011:1463
Rubrik: Förordning (2011:1463) om ändring i förordningen (2002:623) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2012-01-01
Ändring, SFS 2013:203
Rubrik: Förordning (2013:203) om ändring i förordningen (2002:623) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
Omfattning: ny 10 a §
Ikraft: 2013-09-01
Ändring, SFS 2013:685
Rubrik: Förordning (2013:685) om ändring i förordningen (2002:623) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
Omfattning: ändr. 3, 6 a, 7 a, 7 b, 7 c, 7 d, 7 f §§
Ikraft: 2013-09-01
Ändring, SFS 2014:1443
Rubrik: Förordning (2014:1443) om ändring i förordningen (2002:623) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
Omfattning: ändr. 3, 5, 9, 9 a, 10, 11, 11 a, 12, 12 a, 13, 13 a, 13 b, 13 c, 13 d, 13, 14, 15, 16, 16 a, 19, 20, 20 b, 20 e §§, rubr. närmast före 11 a §; nya rubr. närmast före 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11 §§; omtryck
Ikraft: 2015-02-01
Ändring, SFS 2015:7
Rubrik: Förordning (2015:7) om ändring i förordningen (2002:623) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
Omfattning: ändr. 7 a §
Ikraft: 2015-03-01
Ändring, SFS 2016:41
Rubrik: Förordning (2016:41) om ändring i förordningen (2002:623) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
Omfattning: ändr. 7 e §
Ikraft: 2016-03-01
Ändring, SFS 2016:663
Rubrik: Förordning (2016:663) om ändring i förordningen (2002:623) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
Omfattning: ändr. 3, 9 §§
Ikraft: 2016-07-15
Ändring, SFS 2016:924
Rubrik: Förordning (2016:924) om ändring i förordningen (2002:623) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
Omfattning: ändr. 7 d §
Ikraft: 2017-01-01
Ändring, SFS 2017:536
Rubrik: Förordning (2017:536) om ändring i förordningen (2002:623) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2017-07-02
Ändring, SFS 2017:825
Rubrik: Förordning (2017:825) om ändring i förordningen (2002:623) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
Omfattning: ändr. 3, 6, 6 a, 7 a, 7 d, 7 f, 9 §§
Ikraft: 2018-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2018:263
Rubrik: Förordning (2018:263) om ändring i förordningen (2002:623) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
Omfattning: upph. 20 a §; ändr. 3, 3 a, 20, 20 e, 21 §§
Ikraft: 2018-05-25
Ändring, SFS 2018:1121
Rubrik: Förordning (2018:1121) om ändring i förordningen (2002:623) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2018-09-01
Ändring, SFS 2020:624
Rubrik: Förordning (2020:624) om ändring i förordningen (2002:623) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
Omfattning: ändr. 3, 4, 8 §§; ny 11 b §
Ikraft: 2020-10-01
Ändring, SFS 2020:1119
Rubrik: Förordning (2020:1119) om ändring i förordningen (2002:623) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
Omfattning: ändr. 11, 19 §§
Ikraft: 2021-01-01
Ändring, SFS 2022:40
Rubrik: Förordning (2022:40) om ändring i förordningen (2002:623) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2022-03-01
Ändring, SFS 2022:808
Rubrik: Förordning (2022:808) om ändring i förordningen (2002:623) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
Omfattning: ändr. 3, 6 §§; ny 11 c §
Ikraft: 2022-09-01
Ändring, SFS 2022:816
Rubrik: Förordning (2022:816) om ändring i förordningen (2002:623) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
Omfattning: ändr. 3, 4, 7 a, 7 f, 11 b, 13 c, 14, 16 a, 21 §§
Ikraft: 2022-12-01
Ändring, SFS 2022:1021
Rubrik: Förordning (2022:1021) om ändring i förordningen (2002:623) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
Omfattning: ändr. 8, 9 a §§
Ikraft: 2022-12-01
Ändring, SFS 2022:1221
Rubrik: Förordning (2022:1221) om ändring i förordningen (2022:816) om ändring i förordningen (2002:623) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
Omfattning: ändr. 4 § i 2022:816
Ändring, SFS 2022:1350
Rubrik: Förordning (2022:1350) om ändring i förordningen (2002:623) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
Omfattning: ny 11 d §
Ikraft: 2022-12-01
Ändring, SFS 2023:702
Rubrik: Förordning (2023:702) om ändring i förordningen (2002:623) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
Omfattning: nuvarande 13 d § betecknas 13 e §; ändr. 8 §; nya 7 g, 13 d §§
Ikraft: 2024-01-01
Ändring, SFS 2024:97
Rubrik: Förordning (2024:97) om ändring i förordningen (2002:623) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 2024-04-01