Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2002:623 · Visa fulltext
Förordning (2002:623) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet AA
Ikraft: 2002-08-01 överg.best.
Ändring, SFS 2002:901
Rubrik: Förordning (2002:901) om ändring i förordningen (2002:623) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2003-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2003:604
Rubrik: Förordning (2003:604) om ändring i förordningen (2002:623) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2003-11-15 överg.best.
Ändring, SFS 2003:1038
Rubrik: Förordning (2003:1038) om ändring i förordningen (2002:623) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
Omfattning: ändr. 13 §
Ikraft: 2004-01-01
Ändring, SFS 2004:268
Rubrik: Förordning (2004:268) om ändring i förordningen (2002:623) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 2004-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2004:962
Rubrik: Förordning (2004:962) om ändring i förordningen (2002:623) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
Omfattning: ändr. 12, 16 §§
Ikraft: 2005-01-01
Ändring, SFS 2005:524
Rubrik: Förordning (2005:524) om ändring i förordningen (2002:623) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
Omfattning: ändr. 12 §; ny 6 a §
Ikraft: 2005-07-19
Ändring, SFS 2006:136
Rubrik: Förordning (2006:136) om ändring i förordningen (2002:623) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
Omfattning: ändr. 3, 4, 6, 14 §§; ny 16 a §
Ikraft: 2006-04-01
Ändring, SFS 2006:1483
Rubrik: Förordning (2006:1483) om ändring i förordningen (2002:623) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
Omfattning: ändr. 3, 4, 7 §§
Ikraft: 2007-01-01
Ändring, SFS 2007:685
Rubrik: Förordning (2007:685) om ändring i förordningen (2002:623) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 2007-09-01
Ändring, SFS 2007:817
Rubrik: Förordning (2007:817) om ändring i förordningen (2002:623) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
Omfattning: ändr. 6 a §
Ikraft: 2007-12-03
Ändring, SFS 2007:926
Rubrik: Förordning (2007:926) om ändring i förordningen (2002:623) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
Omfattning: ändr. 2, 3, 6, 11, 17, 19, 22 §§
Ikraft: 2008-01-01
Ändring, SFS 2008:797
Rubrik: Förordning (2008:797) om ändring i förordningen (2002:623) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
Omfattning: ändr. 12, 16 §§
Ikraft: 2008-12-01
Ändring, SFS 2008:980
Rubrik: Förordning (2008:980) om ändring i förordningen (2002:623) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
Omfattning: ändr. 8, 12, 16 §§; nya 7 a, 7 b, 7 c, 7 d, 13 a, 13 b §§
Ikraft: 2009-01-01
Ändring, SFS 2009:1602
Rubrik: Förordning (2009:1602) om ändring i förordningen (2002:623) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2010-01-01
Ändring, SFS 2010:2034
Rubrik: Förordning (2010:2034) om ändring i förordningen (2002:623) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
Omfattning: ändr. 3, 4, 6, 7, 7 a, 7 b, 7 c, 7 d, 8, 9, 11, 14, 16, 16 a, 17, 18 §§, rubr. närmast före 12 § sätts närmast före 11 a §; nya 3 a, 7 e, 7 f, 11 a, 12 a, 13 c, 13 d §§
Ikraft: 2011-01-31
Förarbeten: Jfr prop. 2010/11:1, utg. omr. 14, bet. 2010/11:AU2, rskr. 2010/11:126
Ändring, SFS 2011:179
Rubrik: Förordning (2011:179) om ändring i förordningen (2002:623) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
Omfattning: upph. 17 §; ändr. 20, 21 §§; nya 20 a, 20 b, 20 c, 20 d, 20 e, 20 f §§, rubr. närmast före 20 a §
Ikraft: 2011-04-01
Ändring, SFS 2011:180
Rubrik: Förordning (2011:180) om ändring i förordningen (2002:623) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
Omfattning: ändr. 20 b §
Ikraft: 2012-01-01
Ändring, SFS 2011:181
Rubrik: Förordning (2011:181) om ändring i förordningen (2002:623) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
Omfattning: ändr. 20 d §
Ikraft: 2014-01-01
Ändring, SFS 2011:544
Rubrik: Förordning (2011:544) om ändring i förordningen (2002:623) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
Omfattning: ändr. 3 §; ny 9 a §
Ikraft: 2011-07-01
Ändring, SFS 2011:1463
Rubrik: Förordning (2011:1463) om ändring i förordningen (2002:623) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2012-01-01
Ändring, SFS 2013:203
Rubrik: Förordning (2013:203) om ändring i förordningen (2002:623) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
Omfattning: ny 10 a §
Ikraft: 2013-09-01
Ändring, SFS 2013:685
Rubrik: Förordning (2013:685) om ändring i förordningen (2002:623) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
Omfattning: ändr. 3, 6 a, 7 a, 7 b, 7 c, 7 d, 7 f §§
Ikraft: 2013-09-01
Ändring, SFS 2014:1443
Rubrik: Förordning (2014:1443) om ändring i förordningen (2002:623) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
Omfattning: ändr. 3, 5, 9, 9 a, 10, 11, 11 a, 12, 12 a, 13, 13 a, 13 b, 13 c, 13 d, 13, 14, 15, 16, 16 a, 19, 20, 20 b, 20 e §§, rubr. närmast före 11 a §; nya rubr. närmast före 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11 §§; omtryck
Ikraft: 2015-02-01
Ändring, SFS 2015:7
Rubrik: Förordning (2015:7) om ändring i förordningen (2002:623) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
Omfattning: ändr. 7 a §
Ikraft: 2015-03-01
Ändring, SFS 2016:41
Rubrik: Förordning (2016:41) om ändring i förordningen (2002:623) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
Omfattning: ändr. 7 e §
Ikraft: 2016-03-01
Ändring, SFS 2016:663
Rubrik: Förordning (2016:663) om ändring i förordningen (2002:623) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
Omfattning: ändr. 3, 9 §§
Ikraft: 2016-07-15
Ändring, SFS 2016:924
Rubrik: Förordning (2016:924) om ändring i förordningen (2002:623) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
Omfattning: ändr. 7 d §
Ikraft: 2017-01-01
Ändring, SFS 2017:536
Rubrik: Förordning (2017:536) om ändring i förordningen (2002:623) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2017-07-02
Ändring, SFS 2017:825
Rubrik: Förordning (2017:825) om ändring i förordningen (2002:623) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
Omfattning: ändr. 3, 6, 6 a, 7 a, 7 d, 7 f, 9 §§
Ikraft: 2018-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2018:263
Rubrik: Förordning (2018:263) om ändring i förordningen (2002:623) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
Omfattning: upph. 20 a §; ändr. 3, 3 a, 20, 20 e, 21 §§
Ikraft: 2018-05-25
Ändring, SFS 2018:1121
Rubrik: Förordning (2018:1121) om ändring i förordningen (2002:623) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2018-09-01
Ändring, SFS 2020:624
Rubrik: Förordning (2020:624) om ändring i förordningen (2002:623) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
Omfattning: ändr. 3, 4, 8 §§; ny 11 b §
Ikraft: 2020-10-01
Ändring, SFS 2020:1119
Rubrik: Förordning (2020:1119) om ändring i förordningen (2002:623) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
Omfattning: ändr. 11, 19 §§
Ikraft: 2021-01-01
Ändring, SFS 2022:40
Rubrik: Förordning (2022:40) om ändring i förordningen (2002:623) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2022-03-01
Ändring, SFS 2022:816
Rubrik: Förordning (2022:816) om ändring i förordningen (2002:623) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
Omfattning: ändr. 3, 4, 7 a, 7 f, 11 b, 13 c, 14, 16 a, 21 §§
Ikraft: 2022-12-01
Ändring, SFS 2022:808
Rubrik: Förordning (2022:808) om ändring i förordningen (2002:623) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
Omfattning: ändr. 3, 6 §§; ny 11 c §
Ikraft: 2022-09-01
Ändring, SFS 2022:1021
Rubrik: Förordning (2022:1021) om ändring i förordningen (2002:623) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
Omfattning: ändr. 8, 9 a §§
Ikraft: 2022-12-01
Ändring, SFS 2022:1221
Rubrik: Förordning (2022:1221) om ändring i förordningen (2022:816) om ändring i förordningen (2002:623) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
Omfattning: ändr. 4 § i 2022:816
Ändring, SFS 2022:1350
Rubrik: Förordning (2022:1350) om ändring i förordningen (2002:623) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
Omfattning: ny 11 d §
Ikraft: 2022-12-01