Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2002:106 · Visa fulltext
Förordning (2002:106) om kooperativ hyresrätt
Departement: Justitiedepartementet L1
Ikraft: 2002-04-01
Ändring, SFS 2003:36
Rubrik: Förordning (2003:36) om ändring i förordningen (2002:106) om kooperativ hyresrätt
Omfattning: ändr. 1, 8 §§; nya 4 a, 4 b, 8 a §§
Ikraft: 2003-04-01 överg.best.
Ändring, SFS 2003:1046
Rubrik: Förordning (2003:1046) om ändring i förordningen (2002:106) om kooperativ hyresrätt
Omfattning: ändr. 12, 14 §§; ny 15 §, rubr. närmast före 15 §
Ikraft: 2004-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2004:362
Rubrik: Förordning (2004:362) om ändring i förordningen (2002:106) om kooperativ hyresrätt
Omfattning: ändr. 12, 14 §§
Ikraft: 2004-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2008:107
Rubrik: Förordning (2008:107) om ändring i förordningen (2002:106) om kooperativ hyresrätt
Omfattning: ny 14 a §, rubr. närmast före 14 a §
Ikraft: 2008-04-01
Ändring, SFS 2009:1148
Rubrik: Förordning (2009:1148) om ändring i förordningen (2002:106) om kooperativ hyresrätt
Omfattning: nuvarande 8 a § betecknas 8 c §; ändr. 7 §; nya 8 a, 8 b §§
Ikraft: 2009-12-27 överg.best.
Förarbeten: EUTL376/2006 s36
CELEX-nr: 32006L0123
Ändring, SFS 2018:767
Rubrik: Förordning (2018:767) om ändring i förordningen (2002:106) om kooperativ hyresrätt
Omfattning: ändr. 14 a §
Ikraft: 2018-07-01
Ändring, SFS 2018:1554
Rubrik: Förordning (2018:1554) om ändring i förordningen (2002:106) om kooperativ hyresrätt
Omfattning: ändr. 7, 8, 8 c §§
Ikraft: 2018-11-01
Ändring, SFS 2018:1825
Rubrik: Förordning (2018:1825) om ändring i förordningen (2002:106) om kooperativ hyresrätt
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2019-01-01
Ändring, SFS 2023:647
Rubrik: Förordning (2023:647) om ändring i förordningen (2002:106) om kooperativ hyresrätt
Omfattning: nuvarande 8 a, 8 b, 8 c §§ betecknas 8 c, 8 d, 8 e §§; ändr. 1, 4 a, 4 b, 5, 6, 7, 8, den nya 8 e, 15 §§; nya 8 a, 8 b §§
Ikraft: 2024-06-01 överg.best.