Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2002:106 · Visa fulltext
Förordning (2002:106) om kooperativ hyresrätt
Departement: Justitiedepartementet L1
Ikraft: 2002-04-01
Ändring, SFS 2003:36
Rubrik: Förordning (2003:36) om ändring i förordningen (2002:106) om kooperativ hyresrätt
Omfattning: ändr. 1, 8 §§; nya 4 a, 4 b, 8 a §§
Ikraft: 2003-04-01 överg.best.
Ändring, SFS 2003:1046
Rubrik: Förordning (2003:1046) om ändring i förordningen (2002:106) om kooperativ hyresrätt
Omfattning: ändr. 12, 14 §§; ny 15 §, rubr. närmast före 15 §
Ikraft: 2004-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2004:362
Rubrik: Förordning (2004:362) om ändring i förordningen (2002:106) om kooperativ hyresrätt
Omfattning: ändr. 12, 14 §§
Ikraft: 2004-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2008:107
Rubrik: Förordning (2008:107) om ändring i förordningen (2002:106) om kooperativ hyresrätt
Omfattning: ny 14 a §, rubr. närmast före 14 a §
Ikraft: 2008-04-01
Ändring, SFS 2009:1148
Rubrik: Förordning (2009:1148) om ändring i förordningen (2002:106) om kooperativ hyresrätt
Omfattning: nuvarande 8 a § betecknas 8 c §; ändr. 7 §; nya 8 a, 8 b §§
Ikraft: 2009-12-27 överg.best.
Förarbeten: EUTL376/2006 s36
CELEX-nr: 32006L0123
Ändring, SFS 2018:767
Rubrik: Förordning (2018:767) om ändring i förordningen (2002:106) om kooperativ hyresrätt
Omfattning: ändr. 14 a §
Ikraft: 2018-07-01
Ändring, SFS 2018:1554
Rubrik: Förordning (2018:1554) om ändring i förordningen (2002:106) om kooperativ hyresrätt
Omfattning: ändr. 7, 8, 8 c §§
Ikraft: 2018-11-01
Ändring, SFS 2018:1825
Rubrik: Förordning (2018:1825) om ändring i förordningen (2002:106) om kooperativ hyresrätt
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2019-01-01