Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2002:93 · Visa fulltext
Lag (2002:93) om kooperativ hyresrätt
Departement: Justitiedepartementet L1
Ikraft: 2002-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2001/02:62, bet. 2001/02:BoU5, rskr. 2001/02:161
Ändring, SFS 2003:34
Rubrik: Lag (2003:34) om ändring i lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt
Omfattning: ändr. 4 kap 3 §; ny 6 kap 1 a §
Ikraft: 2003-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2002/03:12, bet. 2002/03:BoU2, rskr. 2002/03:96
Ändring, SFS 2003:868
Rubrik: Lag (2003:868) om ändring i lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt
Omfattning: ändr. 2 kap 12, 13 §§
Ikraft: 2004-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2002/03:147, bet. 2003/04:LU4, rskr. 2003/04:28
Ändring, SFS 2004:246
Rubrik: Lag (2004:246) om ändring i lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt
Omfattning: ändr. 2 kap 12, 13, 25, 28 §§, 3 p ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft: 2004-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2003/04:34, bet. 2003/04:NU7, rskr. 2003/04:172
Ändring, SFS 2006:411
Rubrik: Lag (2006:411) om ändring i lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt
Omfattning: ändr. 3 kap 12 §
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:80, bet. 2005/06:BoU10, rskr. 2005/06:252
Ändring, SFS 2006:876
Rubrik: Lag (2006:876) om ändring i lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt
Omfattning: ändr. 2 kap 20 §
Ikraft: 2007-01-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:116, bet. 2005/06:LU28, rskr. 2005/06:330
Ändring, SFS 2008:5
Rubrik: Lag (2008:5) om ändring i lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt
Omfattning: ändr. 2 kap 24 §
Ikraft: 2008-02-15 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2007/08:15, bet. 2007/08:CU4, rskr. 2007/08:121
Ändring, SFS 2008:85
Rubrik: Lag (2008:85) om ändring i lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt
Omfattning: ändr. 6 kap 2 §; ny 1 kap 6 §, rubr. närmast före 1 kap 6 §
Ikraft: 2008-04-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:45, bet. 2007/08:CU17, rskr. 2007/08:138
Ändring, SFS 2009:1082
Rubrik: Lag (2009:1082) om ändring i lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt
Omfattning: ändr. 4 kap. 4 §
Ikraft: 2009-12-27
Förarbeten: Prop. 2008/09:187, bet. 2009/10:NU6, rskr. 2009/10:18, EUTL376/2006 s36
CELEX-nr: 32006L0123
Ändring, SFS 2013:441
Rubrik: Lag (2013:441) om ändring i lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt
Omfattning: ändr. 6 kap. 2 §
Ikraft: 2013-07-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:74, bet. 2012/13:JuU24, rskr. 2012/13:235
Ändring, SFS 2014:317
Rubrik: Lag (2014:317) om ändring i lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt
Omfattning: ändr. 3 kap. 6 §
Ikraft: 2014-07-02 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:174, bet. 2013/14:NU18, rskr. 2013/14:221, direktiv 2012/27/EU
Ändring, SFS 2016:116
Rubrik: Lag (2016:116) om ändring i lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt
Omfattning: ändr. 2 kap. 9, 18, 19, 22, 23, 24 §§, 6 kap. 2 §, rubr. närmast 2 kap. 18 §; nya 1 kap. 7 §, 2 kap. 9 a, 17 a, 17 b, 17 c, 18 a, 18 b, 23 a §§, rubr. närmast före 1 kap. 7 §
Ikraft: 2016-07-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:4, bet. 2015/16:CU10, rskr. 2015/16:130
Ändring, SFS 2016:642
Rubrik: Lag (2016:642) om ändring i lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt
Omfattning: rubr. närmast före 1 kap. 6 §
Ikraft: 2016-07-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:72, bet. 2015/16:TU18, rskr. 2015/16:253
Ändring, SFS 2018:724
Rubrik: Lag (2018:724) om ändring i lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt
Omfattning: upph. 2 kap. 2 §; ändr. 1 kap. 6 och 7 §§, 2 kap. 1, 3, 4, 5, 9, 10, 14, 15, 17, 17 a, 18, 18 b, 20, 22, 23, 24, 25, 27 och 28 §§, 6 kap. 1, 2 §§
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:185, bet. 2017/18:CU25, rskr. 2017/18:306
Ändring, SFS 2018:1337
Rubrik: Lag (2018:1337) om ändring i lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt
Omfattning: ny 4 kap. 4 a §
Ikraft: 2018-08-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:225, bet. 2017/18:CU29, rskr. 2017/18:373
Ändring, SFS 2018:1679
Rubrik: Lag (2018:1679) om ändring i lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt
Omfattning: ändr. 2 kap. 25, 26, 28 §§, 6 kap. 2 §, rubr. närmast före 2 kap. 25 §
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:267, bet. 2018/19:NU5, rskr. 2018/19:14
Ändring, SFS 2019:537
Rubrik: Lag (2019:537) om ändring i lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt
Omfattning: ändr. 3 kap. 12 §
Ikraft: 2019-10-02
Förarbeten: Prop. 2018/19:108, bet. 2018/19:CU18, rskr. 2018/19:266
Ändring, SFS 2021:1100
Rubrik: Lag (2021:1100) om ändring i lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt
Omfattning: nya 3 kap. 17 §, rubr. närmast före 3 kap. 17 §
Ikraft: 2022-01-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:201, bet. 2021/22:CU2, rskr. 2021/22:42
Ändring, SFS 2022:1029
Rubrik: Lag (2022:1029) om ändring i lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt
Omfattning: nuvarande 4 kap. 4 a § betecknas 4 kap. 4 b §; ändr. 4 kap. 2, 4 §§, 6 kap. 3 §; nya 4 kap. 2 a, 4 a §§
Ikraft: 2024-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:171, bet. 2021/22:CU24, rskr. 2021/22:376