Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2000:193 · Visa fulltext
Lag (2000:193) om Sjätte AP-fonden
Departement: Finansdepartementet FPM
Ikraft: 2000-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1999/2000:46, bet. 1999/2000:FiU19, rskr. 1999/2000:181
Ändring, SFS 2000:194
Omfattning: ikrafttr.
Ändring, SFS 2004:439
Rubrik: Lag (2004:439) om ändring i lagen (2000:193) om Sjätte AP-fonden
Omfattning: ändr. 3 kap 5 §
Ikraft: 2004-07-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:99, bet. 2003/04:FiU27, rskr. 2003/04:243
Ändring, SFS 2007:556
Rubrik: Lag (2007:556) om ändring i lagen (2000:193) om Sjätte AP-fonden
Omfattning: ändr. 3 kap 5, 6 §§
Ikraft: 2007-11-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:115, bet. 2006/07:FiU25, rskr. 2006/07:211
Ändring, SFS 2007:709
Rubrik: Lag (2007:709) om ändring i lagen (2000:193) om Sjätte AP-fonden
Omfattning: upph. 3 kap 3 §; ändr. 3 kap 2 §
Ikraft: 2007-11-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:100, bet. 2006/07:FiU21, rskr. 2006/07:222
Ändring, SFS 2022:787
Rubrik: Lag (2022:787) om ändring i lagen (2000:193) om Sjätte AP-fonden
Omfattning: ändr. 3 kap. 1 §, 4 kap. 3 §; nya 3 kap. 1 a, 1 b, 1 c, 1 d §§, rubr. närmast före 3 kap. 1 d §
Ikraft: 2022-07-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:146, bet. 2021/22:FiU33, rskr. 2021/22:345
Ändring, SFS 2022:1548
Rubrik: Lag (2022:1548) om ändring i lagen (2000:193) om Sjätte AP-fonden
Omfattning: ändr. 3 kap. 1 d §
Ikraft: 2023-01-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:280, bet. 2022/23:SfU5, rskr. 2022/23:27