Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2000:63 · Visa fulltext
Förordning (2000:63) om tröskelvärden vid offentlig upphandling
Departement: Finansdepartementet O
Ikraft: 2000-04-01 överg.best.
Upphävd: 2008-01-01
Ändring, SFS 2001:871
Rubrik: Förordning (2001:871) om ändring i förordningen (2000:63) om tröskelvärden vid offentlig upphandling
Omfattning: ändr. 1, 2 §§
Ikraft: 2002-01-01
Ändring, SFS 2004:4
Rubrik: Förordning (2004:4) om ändring i förordningen (2000:63) om tröskelvärden vid offentlig upphandling
Omfattning: ändr. 1, 2 §§
Ikraft: 2004-02-15 överg.best.
Ändring, SFS 2005:1119
Rubrik: Förordning (2005:1119) om ändring i förordningen (2000:63) om tröskelvärden vid offentlig upphandling
Omfattning: ändr. 1, 2 §§
Ikraft: 2006-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2007:1100
Omfattning: upph.