Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2000:63 · Visa register
Förordning (2000:63) om tröskelvärden vid offentlig upphandling
Departement: Finansdepartementet RS
Utfärdad: 2000-02-10
Ändring införd: t.o.m. SFS 2005:1119
Ikraft: 2000-04-01 överg.best.
Författningen har upphävts genom: SFS 2007:1100
Upphävd: 2008-01-01
1 § De tröskelvärden som anges i euro i 2-5 kap. lagen (1992:1528) om offentlig upphandling skall motsvaras av följande belopp i svenska kronor. euro kronor 200 000 1 826 000 400 000 3 653 000 600 000 5 480 000 750 000 6 850 000 5 000 000 45 670 000 Förordning (2005:1119). 2 § De tröskelvärden som anges i särskilda dragningsrätter (sdr) i 2-5 kap. lagen (1992:1528) om offentlig upphandling skall motsvaras av följande belopp i svenska kronor. sdr kronor 130 000 1 253 000 200 000 1 928 000 400 000 3 856 000 5 000 000 48 211 000 Tröskelvärdet 130 000 särskilda dragningsrätter gäller endast för varu- eller tjänsteupphandling enligt 2 och 5 kap. lagen om offentlig upphandling som görs av statliga myndigheter. Förordning (2005:1119). Övergångsbestämmelser 2000:63 Denna förordning träder i kraft den 1 april 2000, då förordningen (1996:581) om tröskelvärden enligt lagen (1992:1528) om offentlig upphandling skall upphöra att gälla. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för upphandlingar som har påbörjats före den 1 april 2000. 2004:4 Denna förordning träder i kraft den 15 februari 2004. Äldre föreskrifter gäller dock fortfarande för upphandlingar som har påbörjats före den 15 februari 2004. 2005:1119 Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för upphandlingar som har påbörjats före den 1 januari 2006.