Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1998:1479 · Visa fulltext
Lag (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument
Departement: Finansdepartementet V
Ikraft: 1999-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:160, bet. 1998/99:FiU7, rskr. 1998/99:14
Ändring, SFS 2000:1098
Rubrik: Lag (2000:1098) om ändring i lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument
Omfattning: ändr. 8 kap 3 §
Ikraft: 2001-01-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:109, bet. 2000/01:JuU4, rskr. 2000/01:48
Ändring, SFS 2001:967
Rubrik: Lag (2001:967) om ändring i lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument
Omfattning: ändr. 9 kap 3 §
Ikraft: 2002-01-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:150, bet. 2001/02:LU5, rskr. 2001/02:50
Ändring, SFS 2004:323
Rubrik: Lag (2004:323) om ändring i lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument
Omfattning: ändr. 4 kap 17 §; ny 8 kap 2 a §, rubr. närmast före 8 kap 2 a §
Ikraft: 2004-07-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:139, bet. 2003/04:FiU15, rskr. 2003/04:217
Ändring, SFS 2004:586
Rubrik: Lag (2004:586) om ändring i lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument
Omfattning: ändr. 2 kap 5 §
Ikraft: 2004-10-08
Förarbeten: Prop. 2003/04:112, bet. 2003/04:LU26, rskr. 2003/04:225, EGTL294/2001 s1
CELEX-nr: 32001R2157
Ändring, SFS 2005:381
Rubrik: Lag (2005:381) om ändring i lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument
Omfattning: ändr. 8 kap 3 §
Ikraft: 2005-07-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:142, bet. 2004/05:FiU27, rskr. 2004/05:264
Ändring, SFS 2005:490
Rubrik: Lag (2005:490) om ändring i lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument
Omfattning: nya 8 kap 4, 5 §§, rubr. närmat före 8 kap 4, 5 §§
Ikraft: 2005-07-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:144, bet. 2004/05:JuU33, rskr. 2004/05:275 och 276
Ändring, SFS 2005:558
Rubrik: Lag (2005:558) om ändring i lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument
Omfattning: ändr. 1 kap 3 §, 3 kap 12, 13 §§, 4 kap 2, 5, 6, 9, 17, 18, 19 §§, 9 kap 3 §
Ikraft: 2006-01-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:85, bet. 2004/05:LU23, rskr. 2004/05:291
Ändring, SFS 2006:609
Rubrik: Lag (2006:609) om ändring i lagen (1998:1479) om kontoföring av finsiella instrument
Omfattning: ändr. 2 kap 5 §
Ikraft: 2006-08-18
Förarbeten: Prop. 2005/06:150, bet. 2005/06:LU30, rskr. 2005/06:277, EGTL294/2001 s1, EUTL207/2003 s1
CELEX-nr: 32001R2157, 32003E1435
Ändring, SFS 2006:729
Rubrik: Lag (2006:729) om ändring i lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument
Omfattning: ändr. 4 kap 18 §
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:200, bet. 2005/06:SkU35, rskr. 2005/06:356
Ändring, SFS 2007:548
Rubrik: Lag (2007:548) om ändring i lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument
Omfattning: ändr. 1 kap 3 §, 4 kap 17 §, 9 kap 1 §, 10 kap 1 §
Ikraft: 2007-11-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:115, bet. 2006/07:FiU25, rskr. 2006/07:211
Ändring, SFS 2008:911
Rubrik: Lag (2008:911) om ändring i lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument
Omfattning: ändr. 4 kap 17 §, 8 kap 2 a §
Ikraft: 2009-01-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:150, bet. 2008/09:CU2, rskr. 2008/09:7
Ändring, SFS 2009:356
Rubrik: Lag (2009:356) om ändring i lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument
Omfattning: ändr. 1 kap. 3 §, 2 kap. 2 §, 9 kap. 1 §
Ikraft: 2009-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:155, bet. 2008/09:FiU32, rskr. 2008/09:225
Ändring, SFS 2010:2062
Rubrik: Lag (2010:2062) om ändring i lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument
Omfattning: ändr. 1 kap. 3 §, 4 kap. 2, 5, 17 §§
Ikraft: 2011-04-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:246, bet. 2010/11:FiU8, rskr. 2010/11:62
Ändring, SFS 2014:482
Rubrik: Lag (2014:482) om ändring i lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument
Omfattning: ändr. 6 kap. 7 §
Ikraft: 2014-08-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:111, bet. 2013/14:FiU29, rskr. 2013/14:274
Ändring, SFS 2014:559
Rubrik: Lag (2014:559) om ändring i lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument
Omfattning: ny 2 kap. 5 a §
Ikraft: 2014-08-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:86, bet. 2013/14:CU26, rskr. 2013/14:293
Ändring, SFS 2016:51
Rubrik: Lag (2016:51) om ändring i lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument
Omfattning: upph. 2 kap., 7 kap. 6 §, rubr. närmast före 9 kap. 2, 4 §§; ändr. författningsrubr., 1 kap. 1, 2, 3 §§, 3 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13 §§, 4 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 22 §§, 5 kap. 1, 5 §§, 7 kap. 1, 2, 3, 5 §§, 8 kap. 1, 2, 3, 4 §§, 9 kap. 1, 2, 3, 4 §§, 10 kap. 1 §, rubr. närmast 4 kap. 16 § , rubr. till 9 kap, rubr. närmast före 9 kap. 1, 3 §§; nya 1 kap. 4, 5, 6, 7 §§, 3 kap. 6 a, 6 b, 6 c §§, 9 kap. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 §§, 10 kap. 2 §, rubr. närmast före 1 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 §§, 3 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a, 6 c, 7, 8, 10, 12, 13 §§, 4 kap. 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 14, 15, 17, 20 §§, 5 kap. 1, 2, 3, 4, 5 §§, 6 kap. 1 2, 4, 5, 6, 7 §§, 7 kap. 1, 2, 3, 4, 5 §§, 8 kap. 1, 2 §§, 9 kap. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 17, 20, 24, 27, 29 §§
Ikraft: 2016-03-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/10, bet. 2015/16:FiU15, rskr. 2015/16:134
Ändring, SFS 2016:716
Rubrik: Lag (2016:716) om ändring i lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument
Omfattning: ändr. 8 kap. 3 §
Ikraft: 2016-07-03
Förarbeten: Prop. 2015/16:120, bet. 2015/16:FiU36, rskr. 2015/16:272
Ändring, SFS 2016:1309
Rubrik: Lag (2016:1309) om ändring i lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument
Omfattning: ändr. 8 kap. 3 §
Ikraft: 2017-02-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:22, bet. 2016/17:FiU14, rskr. 2016/17:119
Ändring, SFS 2017:684
Rubrik: Lag (2017:684) om ändring i lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument
Omfattning: ändr. 1 kap. 3 §
Ikraft: 2018-01-03
Förarbeten: Prop. 2016/17:162, bet. 2016/17:FiU35, rskr. 2016/17:353
Ändring, SFS 2017:1004
Rubrik: Lag (2017:1004) om ändring i lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument
Omfattning: ändr. 8 kap. 2 a, 4 §§
Ikraft: 2017-12-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:218, bet. 2017/18:JuU4, rskr. 2017/18:28
Ändring, SFS 2018:168
Rubrik: Lag (2018) om ändring i lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument
Omfattning: ändr. 3 kap. 6 b §
Ikraft: 2018-05-01
Ändring, SFS 2018:324
Rubrik: Lag (2018:324) om ändring i lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument
Omfattning: ändr. 1 kap. 6 §, 4 kap. 1 §, 5 kap. 4 §, 7 kap. 2 §
Ikraft: 2018-05-25
Förarbeten: Prop. 2017/18:142, bet. 2017/18:FiU39, rskr. 2017/18:246
Ändring, SFS 2018:807
Rubrik: Lag (2018:807) om ändring i lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument
Omfattning: ändr. 10 kap. 1 §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327
Ändring, SFS 2018:1674
Rubrik: Lag (2018:1674) om ändring i lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument
Omfattning: ändr. 3 kap. 9 §
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:267, bet. 2018/19:NU5, rskr. 2018/19:14
Ändring, SFS 2018:1788
Rubrik: Lag (2018:1788) om ändring i lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument
Omfattning: ändr. 8 kap. 2 a §
Ikraft: 2019-09-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:291, bet. 2018/19:FiU15, rskr. 2018/19:25
Ändring, SFS 2020:612
Rubrik: Lag (2020:612) om ändring i lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument
Omfattning: ändr. 1 kap. 1, 2, 3 §§, 3 kap. 12 §; nytt 3 a kap.
Ikraft: 2020-09-03
Förarbeten: Prop. 2019/20:116, bet. 2019/20:CU21, rskr. 2019/20:328, direktiv 2007/36/EG