Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1998:1388 · Visa fulltext
Förordning (1998:1388) om vattenverksamheter
Departement: Klimat- och näringslivsdepartementet
Ikraft: 1999-01-01
Ändring, SFS 2000:332
Rubrik: Förordning (2000:332) om ändring i förordningen (1998:1388) om vattenverksamhet m.m.
Omfattning: ändr. 13, 14, 15 §§
Ikraft: 2000-07-01
Ändring, SFS 2003:433
Rubrik: Förordning (2003:433) om ändring i förordningen (1998:1388) om vattenverksamhet m.m.
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2003-08-01
Ändring, SFS 2005:1158
Rubrik: Förordning (2005:1158) om ändring i förordningen (1998:1388) om vattenverksamhet m.m.
Omfattning: ändr. 7, 11 §§
Ikraft: 2006-01-01
Ändring, SFS 2007:168
Rubrik: Förordning (2007:168) om ändring i förordningen (1998:1388) om vattenverksamhet m.m.
Omfattning: nuvarande 19, 20, 21 §§ betecknas 24, 25, 26 §§, rubr. närmast före 19, 20, 21 §§ sätt närmast före 24, 25, 26 §§; nya 19, 20, 21, 22, 23 §§, rubr. närmast före 19 §
Ikraft: 2007-05-15 överg.best.
Ändring, SFS 2010:961
Rubrik: Förordning (2010:961) om ändring i förordningen (1998:1388) om vattenverksamhet m.m.
Omfattning: ändr. 4, 7, 8, 18, 25 §§
Ikraft: 2011-05-02
Ändring, SFS 2011:30
Rubrik: Förordning (2011:30) om ändring i förordningen (1998:1388) om vattenverksamhet m.m.
Omfattning: ändr. 24 §
Ikraft: 2011-03-01
Ändring, SFS 2011:630
Rubrik: Förordning (2011:630) om ändring i förordningen (1998:1388) om vattenverksamhet m.m.
Omfattning: ändr. 1, 2, 3, 9, 10, 11, 21, 25 §§
Ikraft: 2011-07-01
Ändring, SFS 2013:1173
Rubrik: Förordning (2013:1173) om ändring i förordningen (1998:1388) om vattenverksamhet m.m.
Omfattning: upph. 5 §, rubr. närmast före 4 §, bil.; nuvarande 4 § betecknas 5 §; ändr. den nya 5 §; nya 4, 4 a, 4 b, 4 c §§, rubr. närmast före de nya 4, 5 §§, närmast före 6 §
Ikraft: 2014-02-15
Ändring, SFS 2016:725
Rubrik: Förordning (2016:725) om ändring i förordningen (1998:1388) om vattenverksamhet m.m.
Omfattning: ändr. 4 a, 4 b, 4 c §§
Ikraft: 2016-08-01
Ändring, SFS 2017:975
Rubrik: Förordning (2017:975) om ändring i förordningen (1998:1388) om vattenverksamhet m.m.
Omfattning: ändr. 5, 20 §§
Ikraft: 2018-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2018:253
Rubrik: Förordning (2018:253) om ändring i förordningen (1998:1388) om vattenverksamhet m.m.
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2018-05-25
Ändring, SFS 2018:2102
Rubrik: Förordning (2018:2102) om ändring i förordningen (1998:1388) om vattenverksamhet m.m.
Omfattning: ändr. författningsrubr., nuvarande 24, 25, 26 §§ betecknas 45, 46, 47 §§, rubr. närmast före 24, 25,26 §§ sätts närmast före 45, 46, 47 §; nya 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 §§, rubr. närmast före 24, 36, 39, 40, 41, 42 §§
Ikraft: 2019-01-11
Ändring, SFS 2020:641
Rubrik: Förordning (2020:641) om ändring i förordningen (1998:1388) om vattenverksamheter
Omfattning: ändr. 45 §
Ikraft: 2020-08-01
Ändring, SFS 2020:664
Rubrik: Förordning (2020:664) om ändring i förordningen (1998:1388) om vattenverksamheter
Omfattning: upph. rubr. närmast före 40 §; nuvarande 39 § betecknas 39 b §; ändr. 28, den nya 39 b, 40 §§, rubr. närmast före 39 §; nya 39, 39 a, 42 a, 42 b §§, bil.
Ikraft: 2020-09-01
Ändring, SFS 2023:4
Rubrik: Förordning (2023:4) om ändring i förordningen (1998:1388) om vattenverksamheter
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2023-01-30
Ändring, SFS 2023:950
Rubrik: Förordning (2023:950) om ändring i förordningen (1998:1388) om vattenverksamheter
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2024-01-29
Ändring, SFS 2024:180
Rubrik: Förordning (2024:180) om ändring i förordningen (1998:1388) om vattenverksamheter
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2024-03-31
Ändring, SFS 2024:285
Rubrik: Förordning (2024:285) om ändring i förordningen (1998:1388) om vattenverksamheter
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2024-05-31