Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1998:808 · Visa fulltext
Miljöbalk (1998:808)
Departement: Klimat- och näringslivsdepartementet
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:45, bet. 1997/98:JoU20, rskr. 1997/98:278, EGTL196/67 s1, EGTL343/97 s19, EGTL194/75 s39, EGTL135/96 s32, EGTL129/76 s23, EGTL377/91 s48, EGTL262/76 s201,EGTL315/97 s13, EGTL33/79 s36, EGTL92/91 s42, EGTL103/79 s1, EGTL223/97 s9, EGTL20/80 s43, EGTL188/84 s20, EGTL175/85 s40, EGTL73/97 s5, EGTL181/86 s16, EGTL187/88 s14, EGTL265/96 s15, EGTL336/88 s1, EGTL337/94 s83, EGTL163/89 s32, EGTL203/89 s50, EGTL117/90 s1, EGTL297/94 s29, EGTL117/90 s15, EGTL169/97 s72, EGTL135/91 s40, EGTL67/98 s29, EGTL230/91 s1, EGTL353/97 s26, EGTL206/92 s7, EGTL305/97 s42, EGTL74/93 s81, EGTL257/96 s26, EGTL296/96 s55
CELEX-nr: 367L0548 397L0069 375L0442 396D0350 376L0464 391L0692 376L0769 397L0064 379L0117 391L0188 379L0409 397L0049 380L0068 384L0360 385L0337 397L0011 386L0280 388L0379 396L0065 388L0609 394L0066 389L0369 389L0429 390L0219 394L0051 390L0220 397L0035 391L0271 398L0015 391L0414 397L0073 392L0043 397L0062 393L0012 396L0061 396L0062
Ändring, SFS 1998:811
Omfattning: ikrafttr.
Ändring, SFS 1999:23
Rubrik: Lag (1999:23) om ändring i miljöbalken
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 1999-03-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:22, bet. 1998/99:MJU8, rskr. 1998/99:122
Ändring, SFS 1999:368
Rubrik: Lag (1999:368) om ändring i miljöbalken
Omfattning: ändr. 18 kap 1 §
Ikraft: 1999-07-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:62, bet. 1998/99:BoU8, rskr. 1998/99:218
Ändring, SFS 1999:385
Rubrik: Lag (1999:385) om ändring i miljöbalken
Omfattning: ändr. 6 kap 3, 7 §§, 19 kap 5 §, 22 kap 1, 4, 6, 25 §§, 26 kap 3 §
Ikraft: 1999-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1998/99:64, bet. 1998/99:FöU6, rskr. 1998/99:219
Ändring, SFS 1999:1231
Rubrik: Lag (1999:1231) om ändring i miljöbalken
Omfattning: ändr. 10 kap 3 §
Ikraft: 2000-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1999/2000:2, bet. 1999/2000:SkU2, rskr. 1999/2000:117
Ändring, SFS 1999:1325
Rubrik: Lag (1999:1325) om ändring i miljöbalken
Omfattning: upph. bil.; ändr. 14 kap 22 §, 29 kap 8 §; nya bil. 1, 2
Ikraft: 2000-01-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:9, bet. 1999/2000:SkU8, 1999/2000:SkU11, rskr. 1999/2000:110, EGTL156/87 s1, EGTL076/70 s1, EGTL036/88 s 33
CELEX-nr: 387R2658 370L0220 388L0077
Ändring, SFS 2000:119
Rubrik: Lag (2000:119) om ändring i miljöbalken
Omfattning: ändr. 10 kap 3 §, 13 kap 5 §, 14 kap 5, 8, 14, 15 §§
Ikraft: 2000-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1999/2000:53, bet. 1999/2000:MJU10, rskr. 1999/2000:157, EGTL230/91 s 1, EGTL57/2000 s28, EGTL123/98 s1, EGTL330/98 s 13, EGTL210/99 s13
CELEX-nr: 391L0414 32000L0010 398L0008 399L0080 398L0081
Ändring, SFS 2000:228
Rubrik: Lag (2000:228) om ändring i miljöbalken
Omfattning: ändr. 11 kap 21 §, 26 kap 15 §, 31 kap 35 §
Ikraft: 2000-07-01
Ändring, SFS 2000:600
Rubrik: Lag (2000:600) om ändring i miljöbalken
Omfattning: ändr. 1 kap 2, 7 §§, 11 kap 23 §
Ikraft: 2000-08-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:72, bet. 1999/2000:NU12, rskr. 1999/2000:259
Ändring, SFS 2000:1235
Rubrik: Lag (2000:1235) om ändring i miljöbalken
Omfattning: ändr. 29 kap 11 §
Ikraft: 2001-01-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:124, bet. 2000/01:JuU2, rskr. 2000/01:28
Ändring, SFS 2001:437
Rubrik: Lag (2001:437) om ändring i miljöbalken
Omfattning: upph. rubr. närmast före 7 kap 28 §; ändr. 4 kap 1 §, 6 kap 1, 7, 8 §§, 7 kap 27, 28, 29 §§, 8 kap 1 §, 11 kap 9 §, 12 kap 1, 2 §§, 17 kap 3 §, 19 kap 2 §, 21 kap 7 §, 29 kap 4 §, 31 kap 4, 5 §§, rubr. närmast före 7 kap 27 §; nya 4 kap 8 §, 7 kap 28 a, 28 b, 29 a, 29 b §§
Ikraft: 2001-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2000/01:111, bet. 2000/01:MJU18, rskr. 2000/01:248 EGTL206/1992 s7, EGTL305/1997 s42, EGTL103/1979 s1, EGTL223/1997 s9
CELEX-nr: 319992L0043, 31997L0062, 31979L0409, 31997L0049
Ändring, SFS 2001:1079
Rubrik: Lag (2001:1079) om ändring i miljöbalken
Omfattning: upph. 14 kap 22 §, bil. 1, 2; ändr. 29 kap 8 §
Ikraft: 2002-01-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:31, bet. 2001/02:MJU6, rskr.2001/02:82
Ändring, SFS 2002:175
Rubrik: Lag (2002:175) om ändring i miljöbalken
Omfattning: ändr. 2 kap 9 §, 5 kap 4, 6, 9 §§, 6 kap 1, 7 §§, 7 kap 15, 22 §§, 9 kap 6 §, 11 kap 9 §, 15 kap 18 §, 19 kap 1, 5 §§, 20 kap 2, 3, 5, 8, 9 §§, 21 kap 2, 3 §§, 22 kap 1, 3, 4, 10, 25 §§, 23 kap 1, 9 §§, 24 kap 7 §, 26 kap 1, 2 §§, 29 kap 8, 12 §§, 31 kap 5, 7, 31 §§, rubr. närmast före 5 kap 9 §; nya 15 kap 34, 35 §§, 20 kap 3 a, 8 a §§, 22 kap 2 a, 25 a §§, rubr. närmast före 15 kap 34 §
Ikraft: 2002-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2001/02:65, bet. 2001/02:MJU8, rskr. 2001/02:162, EGTL257/1996 s26, EGTL296/1996 s55, EGTL282/1999 s1, EGTL251/1992 s13, EGTL282/1998 s12, EGTL85/1993 s1, EGTL244/2000 s1, EGTL244/2000 s26, EGTL30/1993 s1, EGTL316/1999 s45, EGTL61/1997 s1, EGTL209/2001 s14
CELEX-nr: 31996L0061, 31996L0062, 31999L0031, 31992R2455, 31998R2247, 31993R0793, 32000R2037, 32000R2039, 31993R0259, 31999D0816, 31997R0338, 32001R1579
Ändring, SFS 2002:600
Rubrik: Lag (2002:600) om ändring i miljöbalken
Omfattning: ändr. 20 kap 2 §, rubr. närmast före 32 kap 11, 12 §§; nya 32 kap 13, 14 §§
Ikraft: 2003-01-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:107, bet. 2001/02:JuU16, rskr. 2001/02:246
Ändring, SFS 2003:232
Rubrik: Lag (2003:232) om ändring i miljöbalken
Omfattning: ändr. 13 kap 5, 6 §§; nya 14 kap 8 a, 8 b, 8 c §§
Ikraft: 2003-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2002/03:37, bet. 2002/03:MJU14, rskr. 2002/03:151, EGTL106/2001 s1, EGTL123/1998 s1, EGTL154/1992 s1, EGTL200/1999 s1, EGTL226/2001 s5, EGTP196/1967 s1, EGTL225/2001 s1, EGTL230/1991 s1, EGTL8/2003 s7
CELEX-nr: 32001L0018, 31998L0008, 31992L0032, 31999L0045, 32001L0060, 31967L0548, 32001L0059, 31991L0414, 32003L0005
Ändring, SFS 2003:518
Rubrik: Lag (2003:518) om ändring i miljöbalken
Omfattning: ändr. 19 kap 5, 26 kap 4, 29 kap 8, 9, 11 §§, 30 kap 2 §; ny 22 kap 25 b §
Ikraft: 2003-09-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:54, bet. 2002/03:MJU15, rskr. 2002/03:238, EGTL332/2000 s91,EUTL63/2003 s1, EGTL84/1993 s1, EGTL244/2000 s1, EGTL244/2000 s26,EGTL30/1993 s1, EGTL349/2001 s1, EGTL61/1997 s1, EGTL334/2001 s3
CELEX-nr: 32000L0076, 32003R0304, 31993R0793, 32000R2037, 32000R2039, 31993R0259, 32001R2557, 31997R0338, 32001R2476
Ändring, SFS 2003:627
Rubrik: Lag (2003:627) om ändring i miljöbalken
Omfattning: ny 32 kap 5 a §
Ikraft: 2004-01-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:116, bet. 2003/04:BoU2, rskr. 2003/04:1
Ändring, SFS 2003:781
Rubrik: Lag (2003:781) om ändring i miljöbalken
Omfattning: ändr. 33 kap 3 §
Ikraft: 2004-01-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:119, bet. 2003/04:FöU2, rskr. 2003/04:24
Ändring, SFS 2003:890
Rubrik: Lag (2003:890) om ändring i miljöbalken
Omfattning: upph. rubr. närmast före 5 kap 7, 8 §§; ändr. 5 kap 2, 4, 5, 6, 7, 8 §§, 6 kap 11 §, 29 kap 8 §, rubr. till 5 kap, rubr. närmast före 5 kap 5 § sätts närmast före 5 kap 4 §
Ikraft: 2003-12-22
Förarbeten: Prop. 2003/04:2, bet. 2003/04:MJU7, rskr. 2003/04:56, EGTL327/2000 s1
CELEX-nr: 32000L0060
Ändring, SFS 2003:1187
Rubrik: Lag (2003:1187) om ändring i miljöbalken
Omfattning: ändr. 15 kap 7 §; nya 15 kap 5 a, 7 a §§, rubr. närmast före 15 kap 5 a, 9 §§
Ikraft: 2004-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2002/03:117, bet. 2003/04:MJU4, rskr. 2003/04:13
Ändring, SFS 2004:169
Rubrik: Lag (2004:169) om ändring i miljöbalken
Omfattning: nya 9 kap 14, 15 §§
Ikraft: 2004-07-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:30, bet. 2003/04:SoU6, rskr. 2003/04:178
Ändring, SFS 2004:224
Rubrik: Lag (2004:224) om ändring i miljöbalken
Omfattning: nya 5 kap 10, 11 §§, rubr. närmast före 5 kap 10 §
Ikraft: 2004-07-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:57, bet. 2003/04:MJU17, rskr. 2003/04:174, EGTL327/2000 s1
CELEX-nr: 32000L0060
Ändring, SFS 2004:322
Rubrik: Lag (2004:322) om ändring i miljöbalken
Omfattning: ändr. 10 kap 3 §
Ikraft: 2004-07-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:139, bet. 2003/04:FiU15, rskr. 2003/04:217
Ändring, SFS 2004:441
Rubrik: Lag (2004:441) om ändring i lagen (2004:322) om ändring i miljöbalken
Omfattning: ändr. 10 kap 3 § i 2004:322
Förarbeten: Prop. 2003/04:99, bet. 2003/04:FiU27, rskr. 2003/04:243
Ändring, SFS 2004:606
Rubrik: Lag (2004:606) om ändring i miljöbalken
Omfattning: upph. rubr. närmast före 6 kap 4, 5, 7, 8, 9, 10 §§; nuvarande 6 kap 11, 12, 13 §§ betecknas 6 kap 19, 20, 21 §§; ändr. 6 kap 1, 3, 9, 10 §§, rubr. närmast före 6 kap 3 §; rubr. närmast före 6 kap 11 § sätts närmast före 6 kap 19 §; nya 6 kap 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22 §§, rubr. närmast före 6 kap 11, 22 §§
Ikraft: 2004-07-21 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2003/04:116, bet. 2003/04:MJU21, rskr. 2003/04:235, EGTL197/2001 s30
CELEX-nr: 32001L0042
Ändring, SFS 2004:667
Rubrik: Lag (2004:667) om ändring i miljöbalken
Omfattning: ändr. 16 kap 2 §, 26 kap 9 §; ny 24 kap 15 §
Ikraft: 2004-08-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:132, bet. 2003/04:MJU19, rskr. 2003/04:281
Ändring, SFS 2005:182
Rubrik: Lag (2005:182) om ändring i miljöbalken
Omfattning: ändr. 15 kap 13 §, 26 kap 1 §
Ikraft: 2005-05-15
Förarbeten: Prop. 2004/05:65, bet. 2004/05:MJU11, rskr. 2004/05:193, EUTL156/2003 s17
CELEX-nr: 32003L0035
Ändring, SFS 2005:218
Rubrik: Förordning (2005:218) om ikraftträdande av 15 kap 7 a § lagen (2003:1187) om ändring i miljöbalken
Omfattning: ikrafttr. 2003:1187 vad avser 15 kap 7 a §
Ikraft: 2005-06-01
Ändring, SFS 2005:284
Rubrik: Lag (2005:284) om ändring i miljöbalken
Omfattning: ändr. 29 kap 12 §
Ikraft: 2005-07-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:135, bet. 2004/05:JuU31, rskr. 2004/05:237
Ändring, SFS 2005:571
Rubrik: Lag (2005:571) om ändring i miljöbalken
Omfattning: upph. 12 kap 1, 2, 3, 4, 5 §§, rubr. närmast före 12 kap 1 §; ändr. 4 kap 3, 4 §§, 6 kap 4, 5, 7, 9, 10 §§, 9 kap 6 §, 11 kap 8, 9, 12 §§, 16 kap 2 §, 17 kap 1, 6 §§, 19 kap 3 §, 22 kap 1 §, 24 kap 3, 5, 7, 15 §§, 26 kap 9 §, rubr. till 12 kap; nya 6 kap 4 a §, 9 kap 6 a §, 11 kap 9 a, 9 b §§, 17 kap 4 a §, 26 kap 21 a §
Ikraft: 2005-08-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:129, bet. 2004/05:MJU15, rskr. 2004/05:312
Ändring, SFS 2005:687
Rubrik: Lag (2005:687) om ändring i miljöbalken
Omfattning: ändr. 23 kap 1, 2 §§
Ikraft: 2008-11-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:131, bet. 2004/05:JuU29, rskr. 2004/05:307
Ändring, SFS 2005:939
Rubrik: Lag (2005:939) om ändring i miljöbalken
Omfattning: ändr. 28 kap 10, 11 §§
Ikraft: 2006-01-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:169, bet. 2005/06:BoU2, rskr. 2005/06:50
Ändring, SFS 2006:649
Rubrik: Lag (2006:649) om ändring i miljöbalken
Omfattning: ändr. 16 kap 3 §
Ikraft: 2008-01-01
Förarbeten: Prop. 2005706:183, bet. 2005/06:MJU24, rskr. 2005/06:287
Ändring, SFS 2006:673
Rubrik: Lag (2006:673) om ändring i miljöbalken
Omfattning: ändr. 20 kap 2 §
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:200, bet. 2005/06:SkU35, rskr. 2005/06:356
Ändring, SFS 2006:828
Rubrik: Lag (2006:828) om ändring i miljöbalken
Omfattning: ändr. 9 kap 15 §
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:128, bet. 2005/06:MJU23, rskr. 2005/06:357
Ändring, SFS 2006:1014
Rubrik: Lag (2006:1014) om ändring i miljöbalken
Omfattning: upph. 1 kap 2 §, 16 kap 4 §, 29 kap 2, 10 §§; nuvarande 2 kap 4, 6 §§ betecknas 2 kap 6, 4 §§; ändr. nya 2 kap 6 §, 2 kap 7 §, 16 kap 13 §, 29 kap 1, 3, 4, 5, 6 §§, 8, 9, 11, 12, 13, 14 §§, 30 kap 1, 2, 4, 5 §§; nya 29 kap 2, 2 a, 2 b, 3 a §§, rubr. närmast före 2 kap 1, 2, 6, 7, 8, 9 §§
Ikraft: 2007-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:182, bet. 2005/06:MJU25, rskr. 2005/06:387, EGTL61/1997 s1, EGTL244/2000 s1, EUTL104/2004 s1, EGTL63/2003 s1, EGTL30/1993 s1, EUTL268/2003 s24, EUTL287/2003 s1
CELEX-nr: 31997R0338, 32000R2037, 32004R0648, 32003R0304, 31993R0259, 32003R1830, 32003R1947
Ändring, SFS 2007:163
Rubrik: Lag (2007:163) om ändring i miljöbalken
Omfattning: nuvarande 15 kap 22, 23, 24 §§ betecknas 15 kap 24, 22, 23 §§; ändr. 15 kap 2, 6, 9 §§ de nya 23, 24 §§
Ikraft: 2007-06-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:40, bet. 2006/07:MJU8, rskr. 2006/07:131
Ändring, SFS 2007:218
Rubrik: Lag (2007:218) om ändring i miljöbalken
Omfattning: ändr. 1 kap 7 §, 11 kap 23 §
Ikraft: 2007-06-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:39, bet. 2006/07:MJU9, rskr. 2006/07:135
Ändring, SFS 2007:636
Rubrik: Förordning (2007:636) om ikraftträdande av lagen (2005:687) om ändring i miljöbalken
Omfattning: ikrafttr. av 2005:687
Ändring, SFS 2007:660
Rubrik: Lag (2007:660) om ändring i miljöbalken
Omfattning: upph. rubr. närmast före 10 kap 9 §; nuvarande 10 kap 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 §§ betecknas 10 kap 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 21 §§, ändr. 9 kap 6 a §, 10 kap 1, 2, 3, 4, 6, 7, nya 9, 10, 15, 16, 17, 18, 21 §§, 15 kap 34 §, 16 kap 3, 9, 13 §§, 22 kap 25 §, 24 kap 1, 5 §§, 27 kap 2 §, 28 kap 5 §, 29 kap 5, 6, 8, 9 §§, 32 kap 11 §, rubr. till 10 kap, rubr. närmast före 10 kap 1 §, 28 kap 5 §; rubr. närmast före 10 kap 10 § sätts närmast före nya 10 kap 15 §; nya 10 kap 5, 8, 12, 13, 14, 19, 20 §§, rubr. närmast före 10 kap. 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 14, 19, 21 §§
Ikraft: 2007-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2006/07:95, bet. 2006/07:MJU17, rskr. 2006/07:207, EUTL143/2004 s56, EUTL102/2006 s15, EUTL63/2003 s1, EUTL104/2004 s1, EUTL396/2006 s1, EGTL30/1933 s1, EGTL61/1997 s1, EUTL268/2003 s24, EUTL287/2003 s1
CELEX-nr: 32004L0035, 32006L0021, 32003R0304, 32004R0648, 32006R1907, 31993R0259, 31997R0338, 32003R1830, 32003R1946
Ändring, SFS 2007:661
Rubrik: Lag (2007:661) om ändring i lagen (2006:649) om ändring i miljöbalken
Omfattning: ändr. 16 kap 3 § i 2006:649
Förarbeten: Prop. 2006/07:95, bet. 2006/07:MJU17, rskr. 2006/07:207
Ändring, SFS 2008:240
Rubrik: Lag (2008:240) om ändring i miljöbalken
Omfattning: upph. 14 kap; ändr. 20 kap 2 §, 26 kap 5, 22, 27 §§, 27 kap 1 §, 28 kap 1 §, 29 kap 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11 §§, 30 kap 1 §; nya 14 kap, 29 kap 3 b, 10 §§
Ikraft: 2008-06-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2007/08:80, bet. 2007/08:MJU19, rskr. 2007/08:181, EUTL396/2006 s1, EGTL123/1998 s1, EUTL42/2008 s48, EGTL200/1999 s1, EGTL230/1991 s1, EUTL337/2007 s100, EGTL196/1967 s1, EUTL396/2006 s850, EUTL104/2004 s1, EUTL161/2006 s1, EUTL63/2003 s1, EGTL61/1997 s1, EUTL268/2003 s24, EUTL287/2003 s1
CELEX-nr: 32006R1907, 31998L0008, 32008L0016, 31999L0045, 31991L0414, 32007L0076, 31967L0548, 32006L0121, 32004R0648, 32006R0842, 32003R0304, 31997R0338, 32003R1830, 32003R1946
Ändring, SFS 2008:531
Rubrik: Lag (2008:531) om ändring i miljöbalken
Omfattning: ändr. 20 kap 2 §
Ikraft: 2008-09-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:134, bet. 2007/08:CU23, rskr. 2007/08:223
Ändring, SFS 2008:640
Rubrik: Lag (2008:640) om ändring i miljöbalken
Omfattning: ändr. 15 kap 7 a §
Ikraft: 2008-09-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:129, bet. 2007/08:MJU8, rskr. 2007/08:229
Ändring, SFS 2008:831
Rubrik: Lag (2008:831) om ändring i miljöbalken
Omfattning: ny 7 kap 32 §, rubr. närmast före 7 kap 32 §
Ikraft: 2009-01-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:154, bet. 2008/09:MJU3, rskr. 2008/09:8
Ändring, SFS 2008:1406
Rubrik: Lag (2008:1406) om ändring i miljöbalken
Omfattning: ändr. 22 kap 4, 6 §§
Ikraft: 2009-01-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:1, bet. 2008/09:FöU1, rskr. 2008/09:119
Ändring, SFS 2009:120
Rubrik: Lag (2009:120) om ändring i miljöbalken
Omfattning: ändr. 20 kap. 8 §
Ikraft: 2009-04-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:76, bet. 2008/09:MJU9, rskr. 2008/09:167
Ändring, SFS 2009:293
Rubrik: Lag (2009:293) om ändring i miljöbalken
Omfattning: ändr. 4 kap. 7 §
Ikraft: 2009-05-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:110, bet. 2008/09:CU18, rskr. 2008/09:210
Ändring, SFS 2009:476
Rubrik: Lag (2009:476) om ändring i miljöbalken
Omfattning: ändr. 26 kap. 27 §
Ikraft: 2009-06-30
Förarbeten: Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237
Ändring, SFS 2009:532
Rubrik: Lag (2009:532) om ändring i miljöbalken
Omfattning: upph. 7 kap. 15, 31 §§, rubr. närmast före 7 kap. 31 §; nuvarande 7 kap. 16, 17, 18 §§ betecknas 7 kap. 15, 16, 18 a §§; ändr. 7 kap. 13, 14 §§, de nya 7 kap. 15, 16, 18 a §§, 7 kap. 26 §, 16 kap. 13 §, 29 kap. 2 §; nya 7 kap. 17, 18, 18 b, 18 c, 18 d, 18 e, 18 f, 18 g, 18 h §§, 16 kap. 14 §, 19 kap. 3 a, 3 b §§, rubr. närmast före 19 kap 3 a §
Ikraft: 2009-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:119, bet. 2008/09:MJU13, rskr. 2008/09:227
Ändring, SFS 2009:649
Rubrik: Lag (2009:649) om ändring i miljöbalken
Omfattning: ändr. 9 kap. 6 a §; nya 9 kap. 6 b, 6 c, 6 d §§
Ikraft: 2009-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:144, bet. 2008/09:MJU25, rskr. 2008/09:253
Ändring, SFS 2009:652
Rubrik: Lag (2009:652) om ändring i miljöbalken
Omfattning: ändr. 4 kap. 3 §, 6 kap. 4, 5, 7 §§, 9 kap. 6 §, 17 kap. 4 a, 6 §§, ny 16 kap. 4 §
Ikraft: 2009-08-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:146, bet. 2008/09:MJU27, rskr. 2008/09:258
Ändring, SFS 2009:1168
Rubrik: Lag (2009:1168) om ändring i miljöbalken
Omfattning: utgår genom 2016:786
Ikraft: 2016-08-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:229, bet. 2009/10:TU3, rskr. 2009/10:21
Ändring, SFS 2009:1210
Rubrik: Lag (2009:1210) om ändring i miljöbalken
Omfattning: upph. 33 kap.
Ikraft: 2010-01-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:217, bet. 2009/10:MJU6, rskr. 2009/10:26
Ändring, SFS 2009:1322
Rubrik: Lag (2009:1322) om ändring i miljöbalken
Omfattning: upph. 31 kap. 6 §; ändr. 7 kap. 11 §, 19 kap. 1 §, 31 kap. 4, 5, 7, 31 §§
Ikraft: 2010-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:214, bet. 2009/10:MJU9, rskr. 2009/10:28
Ändring, SFS 2009:1326
Rubrik: Lag (2009:1326) om ändring i miljöbalken
Omfattning: ändr. 16 kap. 2 §, 24 kap. 15 §, 26 kap. 9 §
Ikraft: 2013-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:28, bet. 2009/10:MJU 11, rskr. 2009/10:90
Ändring, SFS 2010:210
Rubrik: Lag (2010:210) om ändring i miljöbalken
Omfattning: ändr. 29 kap. 4, 8 §§; ny 29 kap. 4 a §
Ikraft: 2010-05-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:35, bet. 2009/10:MJU20, rskr. 2009/10:200, EUTL190/2006 s1, EUTL316/2007 s6
CELEX-nr: 32006R1013, 32007R1418
Ändring, SFS 2010:504
Rubrik: Lag (2010:504) om ändring i miljöbalken
Omfattning: ändr. 1 kap. 7 §
Ikraft: 2010-09-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:95, bet. 2009/10:CU15, rskr. 2009/10:295
Ändring, SFS 2010:742
Rubrik: Lag (2010:742) om ändring i miljöbalken
Omfattning: ändr. 14 kap. 2, 3, 10, 17, 20 §§, 29 kap. 3, 3 b, 6, 13 §§, rubr. närmast före 14 kap. 20 §
Ikraft: 2010-08-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:211, bet. 2009/10:MJU30, rskr. 2009/10:354, EUTL396/2006 s 1, EUTL353/2008 s1, EGTL123/1998 s1, EUTL313/2009 s78, EGTL200/1999 s1, EGTL230/1991 s1, EUTL338/2009 s83, EGTL196/1967 s1, EUTL36/2009 s15, EGTL244/2000 s1, EUTL104/2004 s1, EUTL161/2006 s1, EUTL63/2003 s1
CELEX-nr: 32006R1907, 32008R1272, 31998L008, 32009L0151, 31999L0045, 31991L0414, 32009L0160, 31967L0548, 32009L0006,32000R2037, 32004R0648, 32006R0842, 32003R0304
Ändring, SFS 2010:815
Rubrik: Lag (2010:815) om ändring i miljöbalken
Omfattning: upph. 31 kap. 32 §; ändring 32 kap. 1, 11 §§
Ikraft: 2010-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:162, bet. 2009/10:CU21, rskr. 2009/10:362
Ändring, SFS 2010:882
Rubrik: Lag (2010:882) om ändring i miljöbalken
Omfattning: upph. 16 kap. 5 §, rubr. närmast före 5 kap. 2, 3 §§; ändr. 2 kap. 7 §, 5 kap. 3, 4, 6, 9 §§, 6 kap. 7, 21 §§, 7 kap. 19 §, 16 kap. 8, 13 §§, 24 kap. 5 §
Ikraft: 2010-09-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:184, bet. 2009/10:MJU24, rskr. 2009/10:353
Ändring, SFS 2010:898
Rubrik: Lag (2010:898) om ändring i miljöbalken
Omfattning: ändr. 1 kap. 4 §, 16 kap. 12 §
Ikraft: 2010-10-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:212, bet. 2009/10:MJU23, rskr. 2009/10:347
Ändring, SFS 2010:902
Rubrik: Lag (2010:902) om ändring i miljöbalken;
Omfattning: ändr. 2 kap. 6 §, 6 kap. 19, 21 §§, 7 kap. 8, 18, 18 e, 18 g §§, 12 kap. 7 §, 31 kap. 9 §
Ikraft: 2011-05-02
Förarbeten: Prop. 2009/10:170, bet. 2009/10:CU25, rskr. 2009/10:366
Ändring, SFS 2010:923
Rubrik: Lag (2010:923) om ändring i miljöbalken
Omfattning: upph. 20 kap., 21 kap. 6 §, 22 kap. 13, 18 §§, 23 kap. 1, 2, 4, 8 §§; nuvarande 21 kap. 1 § betecknas 21 kap. 1 a §; ändr. 9 kap. 8 §, 11 kap. 9 b, 17, 20, 22 §§, 16 kap. 1, 2 §§ 17 kap. 3 §, 19 kap. 1, 3, 5 §§, 21 kap. 2, 3, 4, 5, 6, 7 §§, 22 kap. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 §§, 23 kap. 3, 5, 6, 7, 9 §§, 24 kap. 1, 3, 4, 7, 13 §§, 25 kap. 2, 3, 6, 8, 11 §§, 26 kap. 17 §§, 28 kap. 2, 3, 4, 5, 10, 11 §§, 30 kap. 7 §, 31 kap. 10, 13, 14, 15, 22, 27, 29, 33 §§, rubr. till 21, 22, 23 kap., rubr. närmast före 23 kap. 1 §,; ny 21 kap. 1 §
Ikraft: 2011-05-02
Förarbeten: Prop. 2009/10:215, bet. 2009/10:JuU27, rskr. 2009/10:364, EUTL396/2006 s 1
CELEX-nr: 32006R1907
Ändring, SFS 2010:944
Rubrik: Lag (2010:944) om ändring i lagen (2009:1326) om ändring i miljöbalken
Omfattning: ändr. 16 kap. 2 § i 2009:1326
Förarbeten: Prop. 2009/10:215, bet. 2009/10:JuU27, rskr. 2009/10:364
Ändring, SFS 2010:945
Rubrik: Lag (2010:945) om ändring i miljöbalken
Omfattning: ändr. rubr. närmast före 17 kap. 6 §; ny 17 kap. 6 a §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:172, bet. 2009/10:NU26, rskr. 2009/10:359
Ändring, SFS 2010:968
Rubrik: Lag (2010:968) om ändring i miljöbalken
Omfattning: ändr. 10 kap. 19 §
Ikraft: 2022-07-12
Förarbeten: Prop. 2009/10:173, bet. 2009/10:CU29, rskr. 2009/10:360
Ändring, SFS 2010:1094
Rubrik: Förordning (2010:1094) om ikraftträdande av lagen (2010:898) om ändring i miljöbalken
Omfattning: ikrafttr. av 2010:898
Ändring, SFS 2010:1541
Rubrik: Lag (2010:1541) om ändring i miljöbalken
Omfattning: ändr. 20 kap. 6, 11 §§
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:181, bet. 2010/11:JuU3, rskr 2010/11:31
Ändring, SFS 2010:1542
Rubrik: Lag (2010:1542) om ändring i miljöbalken
Omfattning: ändr. 26 kap. 3, 5, 22, 27 §§, 27 kap. 1, 2 §§; nya 26 kap. 22 a, 22 b §§
Ikraft: 2011-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:167, bet. 2010/11:MJU3, rskr. 2010/11:45
Ändring, SFS 2011:322
Rubrik: Lag (2011:322) om ändring i miljöbalken
Omfattning: ändr. 1 kap. 6 §, 7 kap. 28 §, 28 kap. 1 §, 30 kap. 1 §
Ikraft: 2011-05-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:51, bet. 2010/11:MJU, rskr. 2010/11:194, EGTL206/1992 s7, EUTL363/2006 s368
CELEX-nr: 31992L0043, 32006L0105
Ändring, SFS 2011:392
Rubrik: Lag (2011:392) om ändring i miljöbalken
Omfattning: ändr. 7 kap. 18 a §
Ikraft: 2011-05-02 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:64, bet. 2010/11:MJU18, rskr. 2010/11:200
Ändring, SFS 2011:393
Rubrik: Lag (2011:393) om ändring i lagen (2010:902) om ändring i miljöbalken
Omfattning: ändr. 7 kap. 18, 18 e §§, ikrafttr.- och övergångsbest. i 2010:902
Förarbeten: Prop. 2010/11:64, bet. 2010/11:MJU18, rskr. 2010/11:200
Ändring, SFS 2011:512
Rubrik: Lag (2011:512) om ändring i miljöbalken
Omfattning: ändr. 29 kap. 1, 2 b, 12 §§
Ikraft: 2011-07-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:76, bet. 2010/11:JuU26, rskr. 2010/11:255, EGTL61/1997 s1
CELEX-nr: 31997R0338
Ändring, SFS 2011:608
Rubrik: Lag (2011:608) om ändring i miljöbalken
Omfattning: ändr. 6 kap. 13 §, 21 kap. 7 §, 22 kap. 4, 6 §§, 24 kap. 7, 13 §§, 25 kap. 3 §, 26 kap. 3 §, 28 kap. 9 §
Ikraft: 2011-07-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:86, bet. 2010/11:MJU25, rskr. 2010/11:257
Ändring, SFS 2011:734
Rubrik: Lag (2011:734) om ändring i miljöbalken
Omfattning: nuvarande 22 kap. 25 a § betecknas 22 kap. 25 c §; ändr. 14 kap. 1, 8 §§, 15 kap. 1, 3, 9 §§, 19 kap. 5 §, 21 kap. 1 a §, 22 kap. 25 b, 25 c §§, 24 kap. 14 §, 29 kap. 6, 11 §§; nya 22 kap. 25 a §, 29 kap. 7 a §
Ikraft: 2011-07-10
Förarbeten: Prop. 2010/11:125, bet. 2010/11:MJU24, rskr. 2010/11:276
Ändring, SFS 2011:793
Rubrik: Lag (2011:793) om ändring i miljöbalken
Omfattning: ändr. 15 kap. 22 §
Ikraft: 2011-08-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:80, bet. 2010/11:NU25, rskr. 2010/11:272, EUTL218/2008 s30
CELEX-nr: 32008R0765
Ändring, SFS 2011:1100
Rubrik: Lag (2011:1100) om ändring i miljöbalken
Omfattning: ändr. 22 kap. 19 §
Ikraft: 2012-01-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:151, bet. 2011/12:MJU4, rskr. 2011/12:12
Ändring, SFS 2011:1101
Rubrik: Lag (2011:1101) om ändring i lagen (2010:944) om ändring i lagen (2009:1326) om ändring i miljöbalken
Omfattning: ändr. 16 kap. 2 § i 2010:944
Förarbeten: Prop. 2010/11:151, bet. 2011/12:MJU4, rskr. 2011/12:12
Ändring, SFS 2011:1102
Rubrik: Lag (2011:1102) om ändring i lagen (2009:1326) om ändring i miljöbalken
Omfattning: ändr. 26 kap. 9 § i 2009:1326
Förarbeten: Prop. 2010/11:151, bet. 2011/12:MJU4, rskr. 2011/12:12
Ändring, SFS 2012:150
Rubrik: Lag (2012:150) om ändring i miljöbalken
Omfattning: ändr. 29 kap. 3, 4, 5, 6, 9 §§
Ikraft: 2012-05-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:59, bet. 2011/12:MJU19, rskr. 2011/12:171, EUTL158/2004 s7, EUTL286/2009 s1, EUTL309/2009 s1, EUTL155/2011 s176
CELEX-nr: 32004R0850, 32009R1005, 32009R1107, 32011R0547
Ändring, SFS 2012:430
Rubrik: Lag (2012:430) om ändring i miljöbalken
Omfattning: ändr. 16 kap. 2 §, 17 kap. 1, 7 §§, 22 kap. 4 §, rubr. närmast före 17 kap. 7 §; nya 1 kap. 2 §, 4 kap. 9 §, 15 kap. 32 a, 36 §§, 16 kap. 2 a §, 22 kap. 1 a, 1 b, 21 a, 25 d, 25 e §§, 28 kap. 14, 15, 16, 17, 18, 19 §§, rubr. närmast före 15 kap. 36 §, 28 kap. 14 §
Ikraft: 2013-01-04
Förarbeten: Prop. 2011/12:125, bet. 2011/12:MJU25, rskr. 2011/12:254, EUTL140/2009 s114
CELEX-nr: 32009L0031
Ändring, SFS 2012:441
Rubrik: Lag (2012:441) om ändring i miljöbalken
Omfattning: ändr. 7 kap. 16 §, 17 kap. 1, 5 §§, 18 kap. 1 §; nya 7 kap. 11 a §, 12 kap. 6 a §, 17 kap. 8 §, rubr. närmast före 17 kap. 8 §
Ikraft: 2013-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2011/12:118, bet. 2011/12:TU13, rskr. 2011/12:257
Ändring, SFS 2012:442
Rubrik: Lag (2012:442) om ändring i lagen (2012:430) om ändring i miljöbalken
Omfattning: ändr. 17 kap. 1 § i 2012:430
Förarbeten: Prop. 2011/12:118, bet. 2011/12:TU13, rskr. 2011/12:257
Ändring, SFS 2012:748
Rubrik: Lag (2012:748) om ändring i miljöbalken
Omfattning: ändr. 7 kap. 27, 28 §§
Ikraft: 2013-01-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:158, bet. 2012/13:MJU3, rskr. 2012/13:35, EUTL20/2010 s7, EUTL363/2006 s368
CELEX-nr: 32009L0147, 32006L0105
Ändring, SFS 2012:905
Rubrik: Lag (2012:905) om ändring i miljöbalken
Omfattning: ändr. 6 kap. 13, 16 §§
Ikraft: 2013-01-07
Förarbeten: Prop. 2012/13:17, bet. 2012/13:MJU4, rskr. 2012/13:155, EGTL197/2001 s30
CELEX-nr: 32001L0042
Ändring, SFS 2012:907
Rubrik: Lag (2012:907) om ändring i miljöbalken
Omfattning: nuvarande 9 kap. 6 a, 6 b, 6 c, 6 d §§ betecknas 9 kap. 6 e, 6 f, 6 g, 6 h §§; ändr. 9 kap. 6 §, 10 kap. 21 §, 21 kap. 1, 1 a §§, 22 kap. 1, 25, 25 b §§, 24 kap. 1, 8 §§; nya 9 kap. 6 a, 6 b, 6 c, 6 d §§, 10 kap. 5 a §, 22 kap. 1 c, 25 f §§, rubr. närmast före 10 kap. 5 a §
Ikraft: 2013-01-07
Förarbeten: Prop. 2012/13:35, bet. 2012/13:MJU5, rskr. 2012/13:101, EUTL334/2010 s17
CELEX-nr: 32010L0075
Ändring, SFS 2013:309
Rubrik: Lag (2013:309) om ändring i miljöbalken
Omfattning: ändr. 29 kap. 3, 5, 9 §§
Ikraft: 2013-07-11
Förarbeten: Prop. 2012/13:135, bet. 2012/13:SoU21, rskr. 2012/13:222
CELEX-nr: EUTL342/2009 s59
Ändring, SFS 2013:325
Rubrik: Lag (2013:325) om ändring i lagen (2010:968) om ändring i miljöbalken
Omfattning: ändr. 10 kap. 19 § i 2010:968
Förarbeten: Prop. 2012/13:81, bet. 2012/13:CU17, rskr. 2012/13:209
Ändring, SFS 2013:326
Rubrik: Lag (2013:326) om ändring i miljöbalken
Omfattning: ändr. 10 kap. 19 §
Ikraft: 2013-09-03
Förarbeten: Prop. 2012/13:81, bet. 2012/13:CU17, rskr. 2012/13:209
Ändring, SFS 2013:541
Rubrik: Förordning (2013:541) om ikraftträdande av lagen (2013:326) om ändring i miljöbalken
Omfattning: ikrafttr. av 2013:326
Ändring, SFS 2013:549
Rubrik: Lag (2013:549) om ändring i miljöbalken
Omfattning: ändr. 7 kap. 9 §
Ikraft: 2014-01-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:96, bet. 2012/13:KrU9, rskr. 2012/13:273
Ändring, SFS 2013:758
Rubrik: Lag (2013:758) om ändring i miljöbalken
Omfattning: ändr. 2 kap. 6 §, 6 kap. 4 §, 14 kap. 8, 9 §§, 15 kap. 7 a §, 22 kap. 1 c §, 26 kap. 20 §, 27 kap. 1 §, 29 kap. 4 §; ny 15 kap. 7 b §
Ikraft: 2013-11-05
Förarbeten: Prop. 2012/13:161, bet. 2013/14:MJU5, rskr. 2013/14:7, EUTL197/2012
CELEX-nr: 32012L0019
Ändring, SFS 2014:114
Rubrik: Lag (2014:114) om ändring i miljöbalken
Omfattning: upph. 11 kap. 4 §; nuvarande 11 kap. 2, 3 §§ betecknas 11 kap. 3, 4 §§; ändr. de nya 11 kap. 3, 4 §§, 11 kap. 5, 18 §§, 21 kap. 1 §, 26 kap. 9 §; nya 11 kap. 2, 24, 25, 26 §§, 26 kap. 19 a §, rubr. närmast före 11 kap. 24 §
Ikraft: 2014-07-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:38, bet. 2013/14:FöU8, rskr. 2013/14:155
Ändring, SFS 2014:162
Rubrik: Lag (2014:162) om ändring i miljöbalken
Omfattning: ändr. 29 kap. 4 §
Ikraft: 2014-05-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:39, bet. 2013/14:MJU13, rskr. 2013/14:185, EUTL167/2012 s1
CELEX-nr: 32012R0528
Ändring, SFS 2014:269
Rubrik: Lag (2014:269) om ändring i miljöbalken
Omfattning: ändr. 19 kap. 5 §; ny 22 kap. 1 d, 25 g §§
Ikraft: 2014-06-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:174, bet. 2013/14:NU18, rskr. 2013/14:221
Ändring, SFS 2014:713
Rubrik: Lag (2014:713) om ändring i miljöbalken
Omfattning: ändr. 26 kap. 2, 24, 25 §§, rubr. närmast före 28 kap. 8 §
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Ändring, SFS 2014:861
Rubrik: Lag (2014:861) om ändring i miljöbalken
Omfattning: ändr. rubr. till 4 kap.; ny 4 kap. 10 §, rubr. närmast före 4 kap. 1, 10 §§
Ikraft: 2014-09-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:186, bet. 2013/14:MJU24, rskr. 2013/14:310
Ändring, SFS 2014:889
Rubrik: Lag (2014:889) om ändring i miljöbalken
Omfattning: ny 7 kap. 11 b §
Ikraft: 2014-09-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:141, bet. 2013/14:MJU27, rskr. 2013/14:359
Ändring, SFS 2014:892
Rubrik: Lag (2014:892) om ändring i miljöbalken
Omfattning: ändr. 7 kap. 18 §
Ikraft: 2014-09-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:214, bet. 2013/14:MJU26, rskr. 2013/14:358
Ändring, SFS 2014:901
Rubrik: Lag (2014:901) om ändring i miljöbalken
Omfattning: ny 26 kap. 9 a §
Ikraft: 2015-01-02 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:128, bet. 2013/14:CU33, rskr. 2013/14:381
Ändring, SFS 2015:232
Rubrik: Lag (2015:232) om ändring i miljöbalken
Omfattning: nuvarande 6 kap. 4 a § betecknas 6 kap. 4 b §; ändr. 6 kap. 9 §, 22 kap. 1 §, 24 kap. 7 §, 25 kap. 3 §; nya 6 kap. 4 a §, 22 kap. 3 a §
Ikraft: 2015-06-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2014/15:60, bet. 2014/15:FöU8, rskr. 2014/15:168
Ändring, SFS 2015:670
Rubrik: Lag (2015:670) om ändring i miljöbalken
Omfattning: ändr. 29 kap. 4 §; nya 16 kap. 2 b §, 24 kap. 5 a §
Ikraft: 2016-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2014/15:122, bet. 2015/16:CU3, rskr. 2015/16:18
Ändring, SFS 2016:341
Rubrik: Lag (2016:341) om ändring i miljöbalken
Omfattning: ändr. 6 kap. 4 §, 16 kap. 8 §, 24 kap. 5 §, 29 kap. 1 §
Ikraft: 2016-05-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:35, bet. 2015/16:MJU8, rskr. 2015/16:150, direktiv 2008/99/EG
Ändring, SFS 2016:781
Rubrik: Lag (2016:781) om ändring i miljöbalken
Omfattning: upph. 14 kap. 3, 4, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 20 §§, rubr. närmast före 14 kap. 10, 20 §§; nuvarande 14 kap. 12, 13, 14, 19 §§ betecknas 14 kap. 10, 11, 12, 13 §§; ändr. 14 kap. 1, 2, 5, 6, 7, 8 §§, den nya 14 kap. 13 §, 21 kap. 1 §, 29 kap. 3, 4, 5, 6, 9 §§, rubr. närmast före 14 kap. 2 §, rubr. närmast före nuvarande 14 kap. 4 § sätts närmast före 14 kap. 5 §, rubr. närmast före nuvarande 14 kap. 12 § sätts närmast före den nya 14 kap. 10 §, rubr. närmast före nuvarande 14 kap. 15 § sätts närmast före den nya 14 kap. 13 §; nya 14 kap. 3, 4 §§
Ikraft: 2016-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:160, bet. 2015/16:MJU18, rskr. 2015/16:298
Ändring, SFS 2016:782
Rubrik: Lag (2016:782) om ändring i miljöbalken
Omfattning: upph. 15 kap.; ändr. 1 kap. 2 §, 2 kap. 5 §, 22 kap. 1 a, 25 a, 25 d §§, 24 kap. 5 §, 27 kap. 7 §, 29 kap. 4 a, 8, 9 §§; nytt 15 kap.
Ikraft: 2016-08-02
Förarbeten: Prop. 2015/16:166, bet. 2015/16:MJU22, rskr. 2015/16:299, direktiv 2008/98/EG
Ändring, SFS 2016:783
Rubrik: Lag (2016:783) om ändring i miljöbalken
Omfattning: nuvarande 8 kap. 5 § betecknas 8 kap. 7 §; ändr. 29 kap. 8, 12 §§; nya 8 kap. 5, 6 §§
Ikraft: 2016-08-15 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:161, bet. 2015/16:MJU21, rskr. 2015/16:307
Ändring, SFS 2016:784
Rubrik: Lag (2016:784) om ändring i miljöbalken
Omfattning: ändr. 15 kap. 27 § i 2016:782
Ikraft: 2017-09-08
Förarbeten: Prop. 2015/16:166, bet. 2015/16:MJU22, rskr. 2015/16:299
Ändring, SFS 2016:786
Rubrik: Lag (2016:786) om ändring i lagen (2009:1168) om ändring i miljöbalken
Omfattning: utgår 2009:1168
Förarbeten: Prop. 2015/16:166, bet. 2015/16:MJU22, rskr. 2015/16:299
Ändring, SFS 2016:991
Rubrik: Lag (2016:991) om ändring i miljöbalken
Omfattning: ändr. 11 kap. 13, 23 §§
Ikraft: 2017-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:178, bet. 2016/17:NU7, rskr. 2016/17:18
Ändring, SFS 2017:73
Rubrik: Förordning (2017:73) om ikraftträdande av lagen (2016:784) om ändring i lagen (2016:782) om ändring i miljöbalken
Omfattning: ikrafttr. av 2016:784
Ändring, SFS 2017:419
Rubrik: Lag (2017:419) om ändring i miljöbalken
Omfattning: ändr. 14 kap. 12 §, 15 kap. 40 §, 29 kap. 4 §, rubr. närmast före 15 kap. 39 §
Ikraft: 2017-08-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:147, bet. 2016/17:MJU20, rskr. 2016/17:266
Ändring, SFS 2017:741
Rubrik: Lag (2017:741) om ändring i miljöbalken
Omfattning: ändr. 26 kap. 4, 7 §§
Ikraft: 2018-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:171, bet. 2016/17:KU30, rskr. 2016/17:335
Ändring, SFS 2017:782
Rubrik: Lag (2017:782) om ändring i miljöbalken
Omfattning: ändr. 9 kap. 8 §, 11 kap. 9 b §, 18 kap. 1 §, 26 kap. 3 §
Ikraft: 2017-10-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:144, bet. 2016/17:FöU11, rskr. 2016/17:314
Ändring, SFS 2017:955
Rubrik: Lag (2017:955) om ändring i miljöbalken
Omfattning: upph. 6 kap.; nuvarande 22 kap. 1 a, 1 b, 1 c, 1 d §§ betecknas 22 kap. 1 b, 1 c, 1 d, 1 e §§; ändr. 5 kap. 11 §, 15 kap. 44 §, 16 kap. 7 §, 17 kap. 3, 6 §§, 22 kap. 1 §; nytt 6 kap., nya 3 kap. 11, 12, 13, 14 §§, 5 kap. 12, 13, 14, 15 §§, 19 kap. 6 §, 22 kap. 1 a §, rubr. närmast före 3 kap. 1, 2, 10, 11 §, 5 kap. 13, 15 §§
Ikraft: 2018-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:200, bet. 2017/18:MJU5, rskr. 2017/18:20, direktiv 2011/92/EU
Ändring, SFS 2017:1274
Rubrik: Lag (2017:1274) om ändring i miljöbalken
Omfattning: ändr. 4 kap. 10 §
Ikraft: 2018-03-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:215, bet. 2017/18:UU7, rskr. 2017/18:49
Ändring, SFS 2018:570
Rubrik: Lag (2018:570) om ändring i miljöbalken
Omfattning: upph. 26 kap. 7 §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:151, bet. 2017/18:KU30, rskr. 2017/18:304
Ändring, SFS 2018:641
Rubrik: Lag (2018:641) om ändring i miljöbalken
Omfattning: ändr. 17 kap. 1 §; ny 9 kap. 6 i §
Ikraft: 2018-08-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:212, bet. 2017/18:NU13, rskr. 2017/18:277
Ändring, SFS 2018:779
Rubrik: Lag (2018:779) om ändring i miljöbalken
Omfattning: ändr. 19 kap. 4 §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327
Ändring, SFS 2018:1407
Rubrik: Lag (2018:1407) om ändring i miljöbalken
Omfattning: upph. 11 kap. 6 §; nuvarande 5 kap. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 §§ betecknas 5 kap. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 §§, nuvarande 16 kap. 2 a § betecknas 16 kap. 2 e §, nuvarande 16 kap. 2 b § betecknas 16 kap. 2 d §.nuvarande 24 kap. 5 a, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 §§ ska betecknas 24 kap. 6, 7, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 §§; ändr. 2 kap. 7 §, 4 kap. 6 §, nya 5 kap. 8, 17 §§, 6 kap. 20 §, 11 kap. 9 a §, 16 kap. 2, den nya 2 c, 13 §§, 19 kap. 3 a, 3 b, 5 §§, 21 kap. 1 a §, 22 kap. 1 d, 2 a, 19, 25 §§, 24 kap. 1, 5, de nya 7, 11, 15, 19 §§, 25 kap. 1, 2, 3, 8 §§, 26 kap. 2, 20 §§, 31 kap. 21 §, rubr. närmast före 11 kap. 9 §, 19 kap. 3 a §, rubr. närmast före 5 kap. 4, 9, 10, 13, 15 §§ sätts närmast före 5 kap. 7, 12, 13, 16, 18 §§, rubr. närmast före 11 kap. 6 § sätts närmast före 11 kap. 7 §, rubr. 24 kap. 11, 12, 13, 15 §§ sätts närmast före 24 kap. 16, 17, 18, 20 §§; nya 5 kap. 4, 5, 6 §§, 11 kap. 6, 9 c, 27, 28 §§, 16 kap. 2 a, 2 b, 2 c §§, 19 kap. 3 c §, 22 kap. 13, 29, 30 §§, 24 kap. 8, 9, 10, 12 §§, 26 kap. 20 a, 20 b §§, rubr. närmast före 11 kap. 27 §
Ikraft: 2019-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:243, bet. 2017/18:CU31, rskr. 2017/18:383
Ändring, SFS 2018:1408
Rubrik: Lag (2018:1408) om ändring i miljöbalken
Omfattning: upph. 31 kap. 21, 22, 23 §§, rubr. närmast före 31 kap. 22 §; ändr. 22 kap. 25 §, 31 kap. 20 §
Ikraft: 2029-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:243, bet. 2017/18:CU31, rskr. 2017/18:383
Ändring, SFS 2018:1427
Rubrik: Lag (2018:1427) om ändring i miljöbalken
Omfattning: ändr. 8 kap. 3, 4 §§, 29 kap. 2 b, 11, 12 §§, rubr. till 8 kap.; ny 29 kap. 2 c §
Ikraft: 2018-08-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:211, bet. 2017/18:MJU23, rskr. 2017/18:402
Ändring, SFS 2018:1861
Rubrik: Lag (2018:1861) om ändring i miljöbalken
Omfattning: ändr. 10 kap. 19 §
Förarbeten: Prop. 2017/18:268, bet. 2018/19:CU3, rskr. 2018/19:32
Ändring, SFS 2018:1862
Rubrik: Lag (2018:1862) om ändring i lagen (2013:325) om ändring i lagen (2010:968) om ändring i miljöbalken
Omfattning: utgår genom 2022:606
Förarbeten: Prop. 2017/18:268, bet. 2018/19:CU3, rskr. 2018/19:32
Ändring, SFS 2019:295
Rubrik: Lag (2019:295) om ändring i miljöbalken
Omfattning: ändr. 15 kap. 37 §, 24 kap. 5 §; ny 15 kap. 37 a §
Ikraft: 2019-08-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:64, bet. 2018/19:MJU14, rskr. 2018/19:212, direktiv 2009/31/EG
Ändring, SFS 2019:494
Rubrik: Lag (2019:494) om ändring i miljöbalken
Omfattning: ändr. 1 kap. 2 §, 5 kap. 13 §, 28 kap. 5 §; ny 10 kap. 18 a §, rubr. närmast före 10 kap. 18 a §
Ikraft: 2019-08-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:95, bet. 2018/19:MJU15, rskr. 2018/19:244, direktiv 2004/35/EG
Ändring, SFS 2019:496
Rubrik: Lag (2019:496) om ändring i miljöbalken
Omfattning: ändr. 29 kap. 4 a, 5, 11, 12 §§; nya p 26 kap. 13 a §, 29 kap. 12 a, 12 b, 15 §§, ny rubr. närmast före 26 kap. 13 a §
Ikraft: 2019-08-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:79, bet. 2018/19:MJU16, rskr. 2018/19:254
Ändring, SFS 2019:842
Rubrik: Lag (2019:842) om ändring i miljöbalken
Omfattning: ändr. 9 kap. 6 e §, 15 kap. 37 §, 16 kap. 3 §
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48
Ändring, SFS 2019:1263
Rubrik: Lag (2019:1263) om ändring i miljöbalken
Omfattning: ändr. 15 kap. 1, 6, 11 §§, 22 kap. 25 a, 25 c §§, rubr. närmast före 15 kap. 11 §; ny 9 kap. 7 a §
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:22, bet. 2019/20:MJU5, rskr. 2019/20:58, direktiv 2008/98/EG
Ändring, SFS 2020:75
Rubrik: Lag (2020:75) om ändring i miljöbalken
Omfattning: ändr. 7 kap. 18 e §
Ikraft: 2024-09-11 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2019/20:52, bet. 2019/20:CU7, rskr. 2019/20:168
Ändring, SFS 2020:601
Rubrik: Lag (2020:601) om ändring i miljöbalken
Omfattning: ändr. 14 kap. 2 §, 15 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 30, 31, 45 §§, 27 kap. 4, 5 §§, 29 kap. 9 §, rubr. närmast före 15 kap. 30 §; nya 15 kap. 5 a, 9 a, 9 b, 9 c, 11 a, 20 a §§, rubr. närmast före 15 kap. 9 a, 11 a §§
Ikraft: 2020-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2019/20:156, bet. 2019/20:MJU20, rskr. 2019/20:338, direktiv 94/62/EG
Ändring, SFS 2020:627
Rubrik: Lag (2020:627) om ändring i miljöbalken
Omfattning: upph. rubr. närmast före 26 kap. 25 §; nuvarande 26 kap. 8 § betecknas 26 kap. 7 §; ändr. 26 kap. 1, 6, 14 §§, 27 kap. 1 §, 28 kap. 1 §, 29 kap. 3, 5 §§, 31 kap. 10 § rubr. närmast före 26 kap. 1 §; nya 26 kap. 1 a, 3 a, 8, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 §§, rubr. närmast före 26 kap. 26, 27, 28, 30, 35, 37 §§
Ikraft: 2020-08-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:137, bet. 2019/20:MJU19, rskr. 2019/20:337
Ändring, SFS 2020:684
Rubrik: Lag (2020:684) om ändring i miljöbalken
Omfattning: nya 10 kap. 3 a, 3 b §§, rubr. närmast före 10 kap. 3 a §
Ikraft: 2020-11-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:157, bet. 2019/20:FöU10, rskr. 2019/20:308
Ändring, SFS 2020:1174
Rubrik: Lag (2020:1174) om ändring i miljöbalken
Omfattning: ändr. 15 kap. 37 §, 16 kap. 2 c §, 24 kap. 20 §, 26 kap. 9 §, 29 kap. 11 §; ny 26 kap. 14 a §
Ikraft: 2021-01-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:27, bet. 2020/21:MJU4, rskr. 2020/21:84
Ändring, SFS 2021:875
Rubrik: Lag (2021:875) om ändring i miljöbalken
Omfattning: ändr. 24 kap. 1, 18 §§; nytt 17 a kap.
Ikraft: 2021-10-15 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:15, bet. 2021/22:MJU7, rskr. 2021/22:4, direktiv 2011/92/EU
Ändring, SFS 2021:876
Rubrik: Lag (2021:876) om ändring i miljöbalken
Omfattning: upph. 17 a kap.; ändr. 24 kap. 1, 18 §§
Ikraft: 2022-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:15, bet. 2021/22:MJU7, rskr. 2021/22:4
Ändring, SFS 2021:881
Rubrik: Lag (2021:881) om ändring i miljöbalken
Omfattning: upph. 15 kap. 18 §, 27 kap. 7 §, rubr. närmast före 27 kap. 7 §; nuvarande 15 kap. 9 § betecknas 15 kap. 8 a §; ändr. 14 kap. 8 §, den nya 15 kap. 8 a §, 15 kap. 12, 13, 15, 16, 17, 21 §§, 27 kap. 4 §, 29 kap. 4, 11 §§, rubr. närmast före 15 kap. 12 §; nya 15 kap. 9, 16 a §§
Ikraft: 2021-11-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2020/21:198, bet. 2021/22:MJU4, rskr. 2021/22:3, direktiv 2008/98/EG
Ändring, SFS 2021:1018
Rubrik: Lag (2021:1018) om ändring i miljöbalken
Omfattning: ändr. 29 kap. 13 §
Ikraft: 2022-01-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:204, bet. 2021/22:JuU4, rskr. 2021/22:20
Ändring, SFS 2022:605
Rubrik: Lag (2022:605) om ändring i lagen (2018:1861) om ändring i miljöbalken
Omfattning: ändr. 10 kap. 19 § i 2018:1861
Förarbeten: Prop. 2021/22:117, bet. 2021/22:CU18, rskr. 2021/22:307
Ändring, SFS 2022:606
Rubrik: Lag (2022:606) om ändring i lagen (2018:1862) om ändring i lagen (2013:325) om ändring i lagen (2010:968) om ändring i miljöbalken
Omfattning: utgår 2018:1862
Förarbeten: Prop. 2021/22:117, bet. 2021/22:CU18, rskr. 2021/22:307
Ändring, SFS 2022:727
Rubrik: Lag (2022:727) om ändring i miljöbalken
Omfattning: nya 9 kap. 6 j, 6 k §§
Ikraft: 2022-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:150, bet. 2021/22:NU23, rskr. 2021/22:329
Ändring, SFS 2022:788
Rubrik: Förordning (2022:788) om ikraftträdande av lagen (2010:968) om ändring i miljöbalken
Omfattning: ikrafttr. av 2010:968
Ändring, SFS 2022:946
Rubrik: Lag (2022:946) om ändring i miljöbalken
Omfattning: ändr. 29 kap. 9 §
Ikraft: 2022-09-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:167, bet. 2021/22:MJU29, rskr. 2021/22:389
Ändring, SFS 2022:1100
Rubrik: Lag (2022:1100) om ändring i miljöbalken
Omfattning: nuvarande 26 kap. 13 a § betecknas 26 kap. 13 b §; ändr. 9 kap. 6 e §, 15 kap. 15, 21, 22, 35 §§, 16 kap. 3 §, 19 kap. 5 §, 21 kap. 1 §, 22 kap. 1, 1 d §§, 24 kap. 5 §, 26 kap. 2 §, 27 kap. 5 §, 29 kap. 9 §, rubr. närmast före 26 kap. 13 a § sätts närmast före 26 kap. 13 b §; nya 15 kap. 16 b, 36 a, 36 b, 36 c §§, 22 kap. 1 f, 13 a, 25 h §§, 26 kap. 13 a §, rubr. närmast före 15 kap. 36 a §
Ikraft: 2023-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:219, bet. 2021/22:MJU26, rskr. 2021/22:415, direktiv 2006/21/EG
Ändring, SFS 2022:1108
Rubrik: Lag (2022:1108) om ändring i miljöbalken
Omfattning: ändr. 15 kap. 34 §, 26 kap. 30, 32, 33 §§, 27 kap. 1 §, 29 kap. 5 §, 30 kap. 3 §; nya 26 kap. 30 a, 31 a, 32 a §§, 27 kap. 1 a §
Ikraft: 2022-07-25
Förarbeten: Prop. 2021/22:238, bet. 2021/22:NU26, rskr. 2021/22:441
Ändring, SFS 2022:1248
Rubrik: Lag (2022:1248) om ändring i miljöbalken
Omfattning: ändr. 5 kap. 11 §, rubr. närmast före 26 kap. 19 §
Ikraft: 2023-01-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:208, bet. 2021/22:CU29, rskr. 2021/22:446
Ändring, SFS 2022:1272
Rubrik: Lag (2022:1272) om ändring i miljöbalken
Omfattning: ändr. 31 kap. 9 §
Ikraft: 2022-09-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:207, bet. 2021/22:MJU30, rskr. 2021/22:453
Ändring, SFS 2022:1799
Rubrik: Lag (2022:1799) om ändring i miljöbalken
Omfattning: ändr. 17 kap. 3 §, 29 kap. 9, 12, 13 §§; ny 29 kap. 4 b §
Ikraft: 2023-03-01
Förarbeten: Prop. 2022/23:4, bet. 2022/23:MJU3, rskr. 2022/23:49
Ändring, SFS 2023:629
Rubrik: Lag (2023:629) om ändring i miljöbalken
Omfattning: ändr. 5 kap. 10 §; ny 5 kap. 6 a §
Ikraft: 2024-04-01
Förarbeten: Prop. 2022/23:120, bet. 2023/24:MJU3, rskr. 2023/24:17
Ändring, SFS 2023:632
Rubrik: Lag (2023:632) om ändring i miljöbalken
Omfattning: ändr. 6 kap. 20 §, 16 kap. 13 §, 22 kap. 1 d, 2 a, 25 §§; ny 24 kap. 13 a §
Ikraft: 2024-01-01
Förarbeten: Prop. 2022/23:61, bet. 2023/24:CU3, rskr. 2023/24:15
Ändring, SFS 2023:633
Rubrik: Lag (2023:633) om ändring i lagen (2018:1408) om ändring i miljöbalken
Omfattning: ändr. 22 kap. 25 §
Förarbeten: Prop. 2022/23:61, bet. 2023/24:CU3, rskr. 2023/24:15
Ändring, SFS 2023:866
Rubrik: Lag (2023:866) om ändring i miljöbalken
Omfattning: upph. 17 kap. 6 a §
Förarbeten: Prop. 2023/24:19, bet. 2023/24:NU5, rskr. 2023/24:45
Ändring, SFS 2024:22
Rubrik: Lag (2024:22) om ändring i miljöbalken
Omfattning: ändr. 5 kap. 7, 9 §§; nya 5 kap. 6 b, 6 c §§, 9 kap. 16, 17 §§, rubr. närmast före 5 kap. 6 b §
Ikraft: 2024-03-01
Förarbeten: Prop. 2023/24:30, bet. 2023/24:MJU6, rskr. 2023/24:122, direktiv (EU) 2020/2184
Ändring, SFS 2024:421
Rubrik: Lag (2024:421) om ändring i miljöbalken
Omfattning: ändr. 7 kap. 11 a och 16 §§
Ikraft: 2024-07-01
Förarbeten: Prop. 2023/24:88, bet. 2023/24:NU15, rskr. 2023/24:202