Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1998:78 · Visa fulltext
Förordning (1998:78) om tekniska specifikationer vid offentlig upphandling
Departement: Finansdepartementet RS
Ikraft: 1998-04-15
Upphävd: 2008-01-01
Ändring, SFS 2007:1100
Omfattning: upph.