Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1998:1719 · Visa fulltext
Lag (1998:1719) om riksdagsledamöternas arvode
Departement: Justitiedepartementet L6
Ikraft: 1999-01-01 överg.best.
Förarbeten: 1998/99:RFK3, bet. 1998/99:KU1, rskr. 1998/99:92