Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1998:1719 · Visa register
Lag (1998:1719) om riksdagsledamöternas arvode
Departement: Justitiedepartementet L6
Utfärdad: 1998-12-17
Ikraft: 1999-01-01 överg.best.
Arvode till riksdagens ledamöter och till Sveriges företrädare i Europaparlamentet skall betalas med 36 000 kr per månad. Övergångsbestämmelser 1998:1719 Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999. Lagen upphör att gälla när Riksdagens arvodesnämnd enligt 3 kap. 1 § lagen (1994:1065) om ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter beslutar om ändrat arvode.