Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1998:1479 · Visa fulltext
Lag (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument
Departement: Finansdepartementet V
Ikraft: 1999-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:160, bet. 1998/99:FiU7, rskr. 1998/99:14
Ändring, SFS 2000:1098
Rubrik: Lag (2000:1098) om ändring i lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument
Omfattning: ändr. 8 kap 3 §
Ikraft: 2001-01-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:109, bet. 2000/01:JuU4, rskr. 2000/01:48
Ändring, SFS 2001:967
Rubrik: Lag (2001:967) om ändring i lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument
Omfattning: ändr. 9 kap 3 §
Ikraft: 2002-01-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:150, bet. 2001/02:LU5, rskr. 2001/02:50
Ändring, SFS 2004:323
Rubrik: Lag (2004:323) om ändring i lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument
Omfattning: ändr. 4 kap 17 §; ny 8 kap 2 a §, rubr. närmast före 8 kap 2 a §
Ikraft: 2004-07-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:139, bet. 2003/04:FiU15, rskr. 2003/04:217
Ändring, SFS 2004:586
Rubrik: Lag (2004:586) om ändring i lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument
Omfattning: ändr. 2 kap 5 §
Ikraft: 2004-10-08
Förarbeten: Prop. 2003/04:112, bet. 2003/04:LU26, rskr. 2003/04:225, EGTL294/2001 s1
CELEX-nr: 32001R2157
Ändring, SFS 2005:381
Rubrik: Lag (2005:381) om ändring i lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument
Omfattning: ändr. 8 kap 3 §
Ikraft: 2005-07-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:142, bet. 2004/05:FiU27, rskr. 2004/05:264
Ändring, SFS 2005:490
Rubrik: Lag (2005:490) om ändring i lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument
Omfattning: nya 8 kap 4, 5 §§, rubr. närmat före 8 kap 4, 5 §§
Ikraft: 2005-07-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:144, bet. 2004/05:JuU33, rskr. 2004/05:275 och 276
Ändring, SFS 2005:558
Rubrik: Lag (2005:558) om ändring i lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument
Omfattning: ändr. 1 kap 3 §, 3 kap 12, 13 §§, 4 kap 2, 5, 6, 9, 17, 18, 19 §§, 9 kap 3 §
Ikraft: 2006-01-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:85, bet. 2004/05:LU23, rskr. 2004/05:291
Ändring, SFS 2006:609
Rubrik: Lag (2006:609) om ändring i lagen (1998:1479) om kontoföring av finsiella instrument
Omfattning: ändr. 2 kap 5 §
Ikraft: 2006-08-18
Förarbeten: Prop. 2005/06:150, bet. 2005/06:LU30, rskr. 2005/06:277, EGTL294/2001 s1, EUTL207/2003 s1
CELEX-nr: 32001R2157, 32003E1435
Ändring, SFS 2006:729
Rubrik: Lag (2006:729) om ändring i lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument
Omfattning: ändr. 4 kap 18 §
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:200, bet. 2005/06:SkU35, rskr. 2005/06:356
Ändring, SFS 2007:548
Rubrik: Lag (2007:548) om ändring i lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument
Omfattning: ändr. 1 kap 3 §, 4 kap 17 §, 9 kap 1 §, 10 kap 1 §
Ikraft: 2007-11-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:115, bet. 2006/07:FiU25, rskr. 2006/07:211
Ändring, SFS 2008:911
Rubrik: Lag (2008:911) om ändring i lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument
Omfattning: ändr. 4 kap 17 §, 8 kap 2 a §
Ikraft: 2009-01-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:150, bet. 2008/09:CU2, rskr. 2008/09:7
Ändring, SFS 2009:356
Rubrik: Lag (2009:356) om ändring i lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument
Omfattning: ändr. 1 kap. 3 §, 2 kap. 2 §, 9 kap. 1 §
Ikraft: 2009-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:155, bet. 2008/09:FiU32, rskr. 2008/09:225
Ändring, SFS 2010:2062
Rubrik: Lag (2010:2062) om ändring i lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument
Omfattning: ändr. 1 kap. 3 §, 4 kap. 2, 5, 17 §§
Ikraft: 2011-04-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:246, bet. 2010/11:FiU8, rskr. 2010/11:62
Ändring, SFS 2014:482
Rubrik: Lag (2014:482) om ändring i lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument
Omfattning: ändr. 6 kap. 7 §
Ikraft: 2014-08-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:111, bet. 2013/14:FiU29, rskr. 2013/14:274
Ändring, SFS 2014:559
Rubrik: Lag (2014:559) om ändring i lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument
Omfattning: ny 2 kap. 5 a §
Ikraft: 2014-08-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:86, bet. 2013/14:CU26, rskr. 2013/14:293
Ändring, SFS 2016:51
Rubrik: Lag (2016:51) om ändring i lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument
Omfattning: upph. 2 kap., 7 kap. 6 §, rubr. närmast före 9 kap. 2, 4 §§; ändr. författningsrubr., 1 kap. 1, 2, 3 §§, 3 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13 §§, 4 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 22 §§, 5 kap. 1, 5 §§, 7 kap. 1, 2, 3, 5 §§, 8 kap. 1, 2, 3, 4 §§, 9 kap. 1, 2, 3, 4 §§, 10 kap. 1 §, rubr. närmast 4 kap. 16 § , rubr. till 9 kap, rubr. närmast före 9 kap. 1, 3 §§; nya 1 kap. 4, 5, 6, 7 §§, 3 kap. 6 a, 6 b, 6 c §§, 9 kap. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 §§, 10 kap. 2 §, rubr. närmast före 1 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 §§, 3 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a, 6 c, 7, 8, 10, 12, 13 §§, 4 kap. 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 14, 15, 17, 20 §§, 5 kap. 1, 2, 3, 4, 5 §§, 6 kap. 1 2, 4, 5, 6, 7 §§, 7 kap. 1, 2, 3, 4, 5 §§, 8 kap. 1, 2 §§, 9 kap. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 17, 20, 24, 27, 29 §§
Ikraft: 2016-03-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/10, bet. 2015/16:FiU15, rskr. 2015/16:134
Ändring, SFS 2016:716
Rubrik: Lag (2016:716) om ändring i lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument
Omfattning: ändr. 8 kap. 3 §
Ikraft: 2016-07-03
Förarbeten: Prop. 2015/16:120, bet. 2015/16:FiU36, rskr. 2015/16:272
Ändring, SFS 2016:1309
Rubrik: Lag (2016:1309) om ändring i lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument
Omfattning: ändr. 8 kap. 3 §
Ikraft: 2017-02-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:22, bet. 2016/17:FiU14, rskr. 2016/17:119
Ändring, SFS 2017:684
Rubrik: Lag (2017:684) om ändring i lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument
Omfattning: ändr. 1 kap. 3 §
Ikraft: 2018-01-03
Förarbeten: Prop. 2016/17:162, bet. 2016/17:FiU35, rskr. 2016/17:353
Ändring, SFS 2017:1004
Rubrik: Lag (2017:1004) om ändring i lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument
Omfattning: ändr. 8 kap. 2 a, 4 §§
Ikraft: 2017-12-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:218, bet. 2017/18:JuU4, rskr. 2017/18:28
Ändring, SFS 2018:168
Rubrik: Lag (2018) om ändring i lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument
Omfattning: ändr. 3 kap. 6 b §
Ikraft: 2018-05-01
Ändring, SFS 2018:324
Rubrik: Lag (2018:324) om ändring i lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument
Omfattning: ändr. 1 kap. 6 §, 4 kap. 1 §, 5 kap. 4 §, 7 kap. 2 §
Ikraft: 2018-05-25
Förarbeten: Prop. 2017/18:142, bet. 2017/18:FiU39, rskr. 2017/18:246
Ändring, SFS 2018:807
Rubrik: Lag (2018:807) om ändring i lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument
Omfattning: ändr. 10 kap. 1 §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327
Ändring, SFS 2018:1674
Rubrik: Lag (2018:1674) om ändring i lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument
Omfattning: ändr. 3 kap. 9 §
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:267, bet. 2018/19:NU5, rskr. 2018/19:14
Ändring, SFS 2018:1788
Rubrik: Lag (2018:1788) om ändring i lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument
Omfattning: ändr. 8 kap. 2 a §
Ikraft: 2019-09-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:291, bet. 2018/19:FiU15, rskr. 2018/19:25
Ändring, SFS 2020:612
Rubrik: Lag (2020:612) om ändring i lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument
Omfattning: ändr. 1 kap. 1, 2, 3 §§, 3 kap. 12 §; nytt 3 a kap.
Ikraft: 2020-09-03
Förarbeten: Prop. 2019/20:116, bet. 2019/20:CU21, rskr. 2019/20:328, direktiv 2007/36/EG
Ändring, SFS 2023:93
Rubrik: Lag (2023:93) om ändring i lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument
Omfattning: ändr. 9 kap. 27 §
Ikraft: 2023-03-23
Förarbeten: Prop. 2022/23:39, bet. 2022/23:FiU36, rskr. 2022/23:126
Ändring, SFS 2023:826
Rubrik: Lag (2023:826) om ändring i lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument
Omfattning: ändr. 9 kap. 23 §
Ikraft: 2024-01-01
Förarbeten: Prop. 2022/23:124, bet. 2023/24:FiU7, rskr. 2023/24:60
Ändring, SFS 2024:118
Rubrik: Lag (2024:118) om ändring i lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument
Omfattning: ändr. 3 kap. 2 §
Ikraft: 2024-07-01
Förarbeten: Prop. 2023/24:8, bet. 2023/24:FiU15, rskr. 2023/24:135