Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1997:263 · Visa fulltext
Förordning (1997:263) om länsplaner för regional transportinfrastruktur
Departement: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSIB TP
Ikraft: 1997-07-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1996/97:53, bet. 1996/97:TU7, rskr. 1996/97:174
Ändring, SFS 2001:139
Rubrik: Förordning (2001:139) om ändring i förordningen (1997:263) om länsplaner för regional transportinfrastruktur
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2001-05-01
Ändring, SFS 2002:76
Rubrik: Förordning (2002:76) om ändring i förordningen (1997:263) om länsplaner för regional transportinfrastruktur
Omfattning: upph. 8, 9, 16 §§; ändr. 1, 3, 4, 5, 6, 10 §§; ny 3 a §
Ikraft: 2002-04-01
Förarbeten: Jfr prop. 2001/02:20, bet. 2001/02:TU2, rskr. 2001/02:126
Ändring, SFS 2002:851
Rubrik: Förordning (2002:851) om ändring i förordningen (1997:263) om länsplaner för regional transportinfrastruktur
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 2003-01-01
Ändring, SFS 2004:1125
Rubrik: Förordning (2004:1125) om ändring i förordningen (1997:263) om länsplaner för regional transportinfrastruktur
Omfattning: ändr. 6, 7 §§
Ikraft: 2005-01-01
Ändring, SFS 2008:1183
Rubrik: Förordning (2008:1183) om ändring i förordningen (1997:263) om länsplaner för regional transportinfrastruktur
Omfattning: ändr. 6, 7 §§
Ikraft: 2009-01-01
Ändring, SFS 2009:239
Rubrik: Förordning (2009:239) om ändring i förordningen (1997:263) om länsplaner för regional transportinfrastruktur
Omfattning: upph. 5, 15 §§; ändr. 1, 3, 3 a, 4, 10, 11, 12 §§; ny 4 a §
Ikraft: 2009-04-14 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 2008/09:35, bet. 2008/09:TU2, rskr. 2008/09:145
Ändring, SFS 2010:137
Rubrik: Förordning (2010:137) om ändring i förordningen (1997:263) om länsplaner för regional transportinfrastruktur
Omfattning: ändr. 3, 3 a, 4, 6, 7, 14 §§
Ikraft: 2010-04-01
Ändring, SFS 2010:1753
Rubrik: Förordning (2010:1753) om ändring i förordningen (1997:263) om länsplaner för regional transportinfrastruktur
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 2011-01-01
Ändring, SFS 2011:1127
Rubrik: Förordning (2011:1127) om ändring i förordningen (1997:263) om länsplaner för regional transportinfrastruktur
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2012-01-01
Ändring, SFS 2014:1569
Rubrik: Förordning (2014:1569) om ändring i förordningen (1997:263) om länsplaner för regional transportinfrastruktur
Omfattning: ändr. 3, 6 §§
Ikraft: 2015-02-01
Ändring, SFS 2016:128
Rubrik: Förordning (2016:128) om ändring i förordningen (1997:263) om länsplaner för regional transportinfrastruktur
Omfattning: ändr. 3, 6 §§
Ikraft: 2016-04-01
Ändring, SFS 2017:943
Rubrik: Förordning (2017:943) om ändring i förordningen (1997:263) om länsplaner för regional transportinfrastruktur
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2018-01-01
Ändring, SFS 2018:2009
Rubrik: Förordning (2018:2009) om ändring i förordningen (1997:263) om länsplaner för regional transportinfrastruktur
Omfattning: upph. 13, 17 §§; ändr. 1, 6, 7, 10, 11, 12, 14 §§
Ikraft: 2019-01-01
Ändring, SFS 2019:667
Rubrik: Förordning (2019:667) om ändring i förordningen (1997:263) om länsplaner för regional transportinfrastruktur
Omfattning: ändr. 3 §; ny 3 b §
Ikraft: 2019-12-01
Ändring, SFS 2019:1029
Rubrik: Förordning (2019:1029) om ändring i förordningen (1997:263) om länsplaner för regional transportinfrastruktur
Omfattning: ändr. 1, 6, 7, 10, 11, 12, 14 §§
Ikraft: 2020-01-01
Ändring, SFS 2024:533
Rubrik: Förordning (2024:533) om ändring i förordningen (1997:263) om länsplaner för regional transportinfrastruktur
Omfattning: upph. 3 b §; ändr. 3 §
Ikraft: 2024-08-01