Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1997:1137 · Visa fulltext
Lag (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon
Departement: Finansdepartementet S2
Ikraft: 1998-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:12, bet. 1997/98:SkU7, rskr. 1997/98:72
Ändring, SFS 1999:436
Rubrik: Lag (1999:436) om ändring i lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon
Omfattning: ändr. 27 §
Ikraft: 1999-07-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:79, bet. 1998/99:SkU19, rskr. 1998/99:242
Ändring, SFS 2000:487
Rubrik: Lag (2000:487) om ändring i lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon
Omfattning: ändr. 11, 17 §§; ny 17 a §
Ikraft: 2000-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1999/2000:105, bet. 1999/2000:SkU22, rskr. 1999/2000:246
Ändring, SFS 2000:1431
Rubrik: Lag (2000:1431) om ändring i lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon
Omfattning: ändr. 2, 3, 6, 11, 12, 17, 21, 22, 23 §§, rubr. närmast före 23 §
Ikraft: 2001-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2000/01:31, bet. 2000/01:SkU11, 2000/01:SkU13, rskr. 2000/01:129, EGTL36/1988 s33, EGTL44/2000 s 1
CELEX-nr: 31988L0077 31999L0096
Ändring, SFS 2001:89
Rubrik: Förordning (2001:89) om ikraftträdande av vissa bestämmelser i lagen (2000:1431) om ändring i lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon
Omfattning: ikrafttr. av 2000:1431 såvitt avser 11, 17, 21, 22, 23 §§
Ikraft: 2001-04-01
Ändring, SFS 2001:570
Rubrik: Lag (2001:570) om ändring i lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon
Omfattning: ändr. 2, 5, 6, 7, 9, 14, 17 a, 32 §§
Ikraft: 2001-10-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:95, bet. 2000/01:TU15, rskr. 2000/01:252
Ändring, SFS 2002:579
Rubrik: Lag (2002:579) om ändring i lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon
Omfattning: ändr. 31 §
Ikraft: 2003-05-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:130, bet. 2001/02:TU13, rskr. 2001/02:280
Ändring, SFS 2003:550
Rubrik: Lag (2003:550) om ändring i lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon
Omfattning: ändr. 34 §
Ikraft: 2004-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2002/03:49, bet. 2002/03:LU17, rskr. 2002/03:222
Ändring, SFS 2003:721
Rubrik: Lag (2003:721) om ändring i lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon
Omfattning: ändr. 3, 4, 12 §§
Ikraft: 2004-01-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17
Ändring, SFS 2006:236
Rubrik: Lag (2006:236) om ändring i lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon
Omfattning: ändr. 6, 7, 12, 15, 17 a, 23, 25, 27, 35 §§, rubr. närmast före 25 §; ny 2 a §
Ikraft: 2006-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:65, bet. 2005/06:SkU15, rskr. 2005/06:167
Ändring, SFS 2006:474
Rubrik: Lag (2006:474) om ändring i lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon
Omfattning: ändr. 2 a, 6 §§
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:167, bet. 2005/06:SkU27, rskr. 2005/06:290
Ändring, SFS 2008:478
Rubrik: Lag (2008:478) om ändring i lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon
Omfattning: upph. 16, 20, 33 §§; ändr. 11, 17, 17 a, 19, 21, 22, 23, 24, 27 §§, rubr.närmast före 24 §
Ikraft: 2008-10-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:79, bet. 2007/08:SkU29, rskr. 2007/08:187, EGTL36/1988 s33, EUTL275/2005 s1, EGTL40/1996 s1
CELEX-nr: 31988L0077, 32005L0055, 31996L0001
Ändring, SFS 2008:759
Rubrik: Förordning (2008:759) om ikraftträdande av lagen (2008:478) om ändring i lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon
Omfattning: ikrafttr. av 2008:478
Ändring, SFS 2008:1368
Rubrik: Lag (2008:1368) om ändring i lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon
Omfattning: ändr. 32 §
Ikraft: 2009-01-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:31, bet. 2008/09:TU3, rskr. 2008/09:94
Ändring, SFS 2011:289
Rubrik: Lag (2011:289 ) om ändring i lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 2011-04-15
Förarbeten: Prop. 2010/11:52, bet. 2010/11:SkU27, rskr. 2010/11:184
Ändring, SFS 2011:1389
Rubrik: Lag (2011:1389) om ändring i lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon
Omfattning: ändr. 34 §
Ikraft: 2012-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29
Ändring, SFS 2012:216
Rubrik: Lag (2012:216) om ändring i lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2012-06-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:80, bet. 2011/12:TU8, rskr. 2011/12:195, EUTL300/2009 s51
CELEX-nr: 32009R1071
Ändring, SFS 2012:410
Rubrik: Lag (2012:410) om ändring i lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon
Omfattning: ändr. 17, 17 a, 19, 21, 22 §§
Ikraft: 2015-07-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:43, bet. 2011/12:SkU9, rskr. 2011/12:169
Ändring, SFS 2014:669
Rubrik: Lag (2014:669) om ändring i lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Ändring, SFS 2014:1324
Rubrik: Förordning (2014:1324) om ikraftträdande av lagen (2012:410) om ändring i lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon
Omfattning: ikrafttr. av 2012:410
Ändring, SFS 2014:1414
Rubrik: Lag (2014:1414) om ändring i lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon
Omfattning: ändr. 28 §
Ikraft: 2015-01-02
Förarbeten: Prop. 2013/14:232, bet. 2014/15:JuU3, rskr. 2014/15:23
Ändring, SFS 2019:155
Rubrik: Lag (2019:155) om ändring i lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon
Omfattning: ändr. 11, 21 §§
Ikraft: 2019-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2018/19:32, bet. 2018/19:SkU9, rskr. 2018/19:152
Ändring, SFS 2019:282
Rubrik: Förordning (2019:282) om ikraftträdande av lagen (2019:155) om ändring i lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon
Omfattning: ikrafttr. av 2019:155
Ändring, SFS 2024:292
Rubrik: Lag (2024:292) om ändring i lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon
Omfattning: ändr. 2 a, 5, 11, 13, 21, 25 §§; nya 17 b, 17 c, 17 d, 23 a §§
Förarbeten: Prop. 2023/24:71, bet. 2023/24:SkU20, rskr. 2023/24:185, direktiv 1999/62/EG
Ändring, SFS 2024:293
Rubrik: Lag (2024:293) om ändring i lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon
Omfattning: ändr. 5, 6, 11, 23, 23 a §§; nya 11 a, 11 b §§
Förarbeten: Prop. 2023/24:71, bet. 2023/24:SkU20, rskr. 2023/24:185, direktiv 1999/62/EG