Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1996:506 · Visa fulltext
Lag (1996:506) om överlåtelse av en förvaltningsuppgift till en övervakningskommitté m.m.
Departement: Näringsdepartementet RSL
Ikraft: 1996-07-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:201, bet. 1995/96:AU7, rskr. 1995/96:275, EGTL374/88 s1
CELEX-nr: 388R4253
Upphävd: 2022-03-01
Ändring, SFS 1996:1488
Rubrik: Lag (1996:1488) om ändring i lagen (1996:506) om överlåtelse av en förvaltningsuppgift till en övervakningskommitté
Omfattning: ändr. författningsrubr., författningen
Ikraft: 1997-01-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:1 utg.omr.19, bet. 1996/97:AU2, rskr. 1996/97:106
Ändring, SFS 2001:586
Rubrik: Lag (2001:586) om ändring i lagen (1996:506) om överlåtelse av en förvaltningsuppgift till en övervakningskommitté m.m.
Omfattning: ändr.
Ikraft: 2001-07-31
Förarbeten: Prop. 2000/01:100, bet. 2000/01:FiU27, rskr. 2000/01:279, EGTL161/1999 s1
CELEX-nr: 399R1260
Ändring, SFS 2006:1575
Rubrik: Lag (2006:1575) om ändring i lagen (1996:506) om överlåtelse av en förvaltningsuppgift till en övervakningskommitté m.m.
Omfattning: ändr.
Ikraft: 2007-02-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:1, utg.omr. 19, bet. 2006/07:NU2, rskr. 2006/07:64, EUTL210/2006 s25, EUTL210/2006 s1
CELEX-nr: 32006R1083, 32006R1080
Ändring, SFS 2010:115
Rubrik: Lag (2010:115) om ändring i lagen (1996:506) om överlåtelse av en förvaltningsuppgift till en övervakningskommitté m.m.
Omfattning: ändr.
Ikraft: 2010-04-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:73, bet. 2009/10:NU12, rskr. 2009/10:186, EUTL210/2006 s25, EUTL210/2007 s10, EUTL210/2006 s1, EUTL310/2006 s1
CELEX-nr: 32006R1083, 32007R0951, 32006R1080, 32006R1638
Ändring, SFS 2022:62
Rubrik: Lag (2022:62) om upphävande av lagen (1996:506) om överlåtelse av en förvaltningsuppgift till en övervakningskommitté m.m.
Omfattning: upph.
Förarbeten: Prop. 2021/22:48, bet. 2021/22:NU7, rskr. 2021/22:130