Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1996:506 · Visa fulltext
Lag (1996:506) om överlåtelse av en förvaltningsuppgift till en övervakningskommitté m.m.
Departement: Näringsdepartementet RSL
Ikraft: 1996-07-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:201, bet. 1995/96:AU7, rskr. 1995/96:275, EGTL374/88 s1
CELEX-nr: 388R4253
Upphävd: 2022-03-01
Ändring, SFS 1996:1488
Rubrik: Lag (1996:1488) om ändring i lagen (1996:506) om överlåtelse av en förvaltningsuppgift till en övervakningskommitté
Omfattning: ändr. författningsrubr., författningen
Ikraft: 1997-01-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:1 utg.omr.19, bet. 1996/97:AU2, rskr. 1996/97:106
Ändring, SFS 2001:586
Rubrik: Lag (2001:586) om ändring i lagen (1996:506) om överlåtelse av en förvaltningsuppgift till en övervakningskommitté m.m.
Omfattning: ändr.
Ikraft: 2001-07-31
Förarbeten: Prop. 2000/01:100, bet. 2000/01:FiU27, rskr. 2000/01:279, EGTL161/1999 s1
CELEX-nr: 399R1260
Ändring, SFS 2006:1575
Rubrik: Lag (2006:1575) om ändring i lagen (1996:506) om överlåtelse av en förvaltningsuppgift till en övervakningskommitté m.m.
Omfattning: ändr.
Ikraft: 2007-02-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:1, utg.omr. 19, bet. 2006/07:NU2, rskr. 2006/07:64, EUTL210/2006 s25, EUTL210/2006 s1
CELEX-nr: 32006R1083, 32006R1080
Ändring, SFS 2010:115
Rubrik: Lag (2010:115) om ändring i lagen (1996:506) om överlåtelse av en förvaltningsuppgift till en övervakningskommitté m.m.
Omfattning: ändr.
Ikraft: 2010-04-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:73, bet. 2009/10:NU12, rskr. 2009/10:186, EUTL210/2006 s25, EUTL210/2007 s10, EUTL210/2006 s1, EUTL310/2006 s1
CELEX-nr: 32006R1083, 32007R0951, 32006R1080, 32006R1638
Ändring, SFS 2022:62
Rubrik: Lag (2022:62) om upphävande av lagen (1996:506) om överlåtelse av en förvaltningsuppgift till en övervakningskommitté m.m.
Omfattning: upph.
Förarbeten: Prop. 2021/22:48, bet. 2021/22:NU7, rskr. 2021/22:130