Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1996:761 · Visa fulltext
Lag (1996:761) om inkomstskatteregler m.m. med anledning av ändrade bestämmelser om aktiekapitalets storlek
Departement: Finansdepartementet S1
Ikraft: 1996-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:168, bet. 1995/96:SkU27, rskr. 1995/96:289
Ändring, SFS 1997:854
Rubrik: Lag (1997:854) om ändring i lagen (1996:761) om inkomstskatteregler m.m. med anledning av ändrade bestämmelser om aktiekapitalets storlek
Omfattning: ändr. 4, 7, 14 §§
Ikraft: 1997-12-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:154, bet. 1997/98:SkU2, rskr. 1997/98:19
Ändring, SFS 1999:1294
Rubrik: Lag (1999:1294) om ändring i lagen (1996:761) om inkomstskatteregler m.m. med anledning av ändrade bestämmelser om aktiekapitalets storlek
Omfattning: upph. 3, 4, 5, 7, 12, 13, 14, 16 §§; ändr. 1, 2, 11, 18 §§
Ikraft: 2000-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1999/2000:2, bet. 1999/2000:SkU2, rskr. 1999/2000:117
Ändring, SFS 2000:503
Rubrik: Lag (2000:503) om ändring i lagen (1996:761) om inkomstskatteregler m.m. med anledning av ändrade bestämmelser om aktiekapitalets storlek
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2001-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1999/2000:82, bet. 1999/2000:SkU21, rskr. 1999/2000:245
Ändring, SFS 2003:548
Rubrik: Lag (2003:548) om ändring i lagen (1996:761) om inkomstskatteregler m.m. med anledning av ändrade bestämmelser om aktiekapitalets storlek
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 2004-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2002/03:49, bet. 2002/03:LU17, rskr. 2002/03:222