Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1996:761 · Visa fulltext
Lag (1996:761) om inkomstskatteregler m.m. med anledning av ändrade bestämmelser om aktiekapitalets storlek
Departement: Finansdepartementet S1
Ikraft: 1996-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:168, bet. 1995/96:SkU27, rskr. 1995/96:289
Ändring, SFS 1997:854
Rubrik: Lag (1997:854) om ändring i lagen (1996:761) om inkomstskatteregler m.m. med anledning av ändrade bestämmelser om aktiekapitalets storlek
Omfattning: ändr. 4, 7, 14 §§
Ikraft: 1997-12-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:154, bet. 1997/98:SkU2, rskr. 1997/98:19
Ändring, SFS 1999:1294
Rubrik: Lag (1999:1294) om ändring i lagen (1996:761) om inkomstskatteregler m.m. med anledning av ändrade bestämmelser om aktiekapitalets storlek
Omfattning: upph. 3, 4, 5, 7, 12, 13, 14, 16 §§; ändr. 1, 2, 11, 18 §§
Ikraft: 2000-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1999/2000:2, bet. 1999/2000:SkU2, rskr. 1999/2000:117
Ändring, SFS 2000:503
Rubrik: Lag (2000:503) om ändring i lagen (1996:761) om inkomstskatteregler m.m. med anledning av ändrade bestämmelser om aktiekapitalets storlek
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2001-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1999/2000:82, bet. 1999/2000:SkU21, rskr. 1999/2000:245
Ändring, SFS 2003:548
Rubrik: Lag (2003:548) om ändring i lagen (1996:761) om inkomstskatteregler m.m. med anledning av ändrade bestämmelser om aktiekapitalets storlek
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 2004-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2002/03:49, bet. 2002/03:LU17, rskr. 2002/03:222